zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ESO v rukávu, které se může brzy velmi hodit (nejen) Kovářské

13.11.2006
Energie
ESO v rukávu, které se může brzy velmi hodit (nejen) Kovářské
Projekt Energeticky soběstačná obec (ESO) přinesl obci Kovářská zdarma studii, o niž se může opřít
až přikročí k úsporám energie kombinovaným s využíváním obnovitelných zdrojů.

V náhorní části Krušných hor mezi 790 a 870 metry nad mořem severozápadně od Klášterce nad Ohří se nachází obec Kovářská. Příroda se tam po devastaci ve druhé polovině 20. století již poněkud vzpamatovala a při procházce okolními lesy už neuvidíte pouze oschlé pahýly stromů. Idylu, která vábí turisty a rekreanty, však přece jen místním lidem něco ruší. I na webu obce www.kovarska.cz si totiž starostka Alena Kepičová před časem povzdychla: "Bydlení je zde velmi drahé, jelikož musíme topit převážnou část roku..."

PRO RŮZNÉ LOKALITY

I proto byla obec s 1280 obyvateli vybrána do pilotního projektu ESO, který se v Ústeckém kraji uskutečnil od loňského června do letošního července. Projekt, jehož zadavatelem byl kraj a zhotovitelem CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, si předsevzal vytvořit modely energeticky soběstačných obcí v různých lokalitách regionu tak, aby z nich vzešla rozmanitá, charakteru daného místa odpovídající řešení úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Radní kraje Antonín Terber jako garant akce vysvětluje: "Pro projekt jsme vybírali vesnici v typicky intenzívní zemědělské oblasti, vesnici typicky horskou v oblasti lesnického nebo extenzívně zemědělského hospodaření a obec větších rozměrů a složitějších vnitřních vztahů, přesto však ne příliš velké město. Podle tohoto klíče jsme zvolili Lkáň, Kovářskou a Postoloprty. Pro ně jsou už vypracovány samostatné studie možností energetické soběstačnosti. Ze studií vyjdou už konkrétní projekty, které budou fungovat jako možný vzor pro další obce."

ÚSPORY NA PRVNÍM MÍSTĚ

Koordinátor projektu ESO Ondřej Bačík z CZ BIOM podtrhává shodné závěry všech tří studií. Že totiž energetická soběstačnost může být založena především na úsporách energie, jejichž potenciál se ve všech třech sídlech ukázal jako vysoký. Proč úspory? Protože potenciál OZE v těchto konkrétních sídlech i v celé ČR má své reálné limity a dosavadní zdroje energie nemůže plně nahradit. Proto zpracovatelé studií navrhli konkrétní opatření, jak by se ve sledovaných sídlech mohla do roku 2020 spotřeba energie snížit o zhruba 25 až 40 %.

Konkrétně v Kovářské je velká možnost úspor v tamních devíti panelových bytových domech. Pro ně studie mj. navrhuje zateplení svislých obvodových konstrukcí a střech a výměnu stávajících oken za okna s nízkým prostupem tepla. Pro obec jsou však typické i tzv. polské domky - rodinné dvojdomy ze 70. let minulého století, jejichž obvodovou konstrukci (stejně jako u panelových domů) tvoří železobetonové prefabrikované panely. I "polským domkům" by tepelná izolace stěn přinesla až 30 % úspor spotřeby energie.

V obci jsou panelové domy a objekty občanské vybavenosti napojeny na soustavu centrálního zásobování teplem (CZT), jejíž kotelna využívá lehké topné oleje (LTO). I zde se otevírá možnost úspor, a to zavedením regulace a měření na otopné soustavě v bytových domech, tepelnou izolací potrubí topné vody a rozvodů teplé užitkové vody či regulací cirkulace teplé vody ve veřejných budovách v době mimo jejich provoz.

SLUNCE A HLAVNĚ BIOMASA

Studie vyjmenovává pro Kovářskou i nové možné zdroje energie. Tak třeba podpůrný solární systém pro CZT by mohl sloužit k ohřevu vody či předohřevu topné vody. Nehledě na to, že při dostatečné kapacitě systému lze kotelnu CZT v létě odstavit a teplou vodu ohřívat jen sluneční energií. I v rodinných domech při ploše kolektorů zhruba 1,0 až 1,5 m2/osobu s akumulačním zásobníkem na 400 až 500 litrů by energie Slunce ročně uspořila až 60 % nákladů na TUV. Nicméně zásadní změnu by Kovářské přinesl částečný, případně úplný přechod zdroje CZT z lehkých topných olejů na vytápění zbytkovou lesní biomasou. Právě ta se jeví jako významný místní obnovitelný zdroj. Energetické plodiny totiž v okolí nelze pěstovat vůbec a energetické dřeviny jen s omezením.

ZÁKLAD K ÚSPĚCHU PROJEKTŮ

Studie Kovářskou nestála ani korunu, neboť náklady na ni hradil kraj. "Moc bych si přála, aby se obec vzmohla na moderní kotelnu odpovídající požadavkům 21. století. Jenže bez finanční pomoci státu či kraje si o uskutečnění projektů, jejichž perspektivu před námi studie otevřela, můžeme nechat jen zdát," říká starostka Alena Kepičová. Na druhé straně sídla zapojená do projektu si díky studii nyní mohou lépe plánovat svůj rozvoj a využít to i při přípravě žádostí o podporu svých projektů.

Antonín Terber podotýká, že pokud by některá obec v kraji projevila zájem o podobnou studii, může se obrátit na něho osobně či na krajský odbor životního prostředí a zemědělství. "Tím netvrdím, že studie bude opět pořízena jen za peníze kraje," dodává.

Úloha kraje v projektu podle něho spočívá v tom, že ve fázi zpracovávání studií je jejich pořizovatelem, ve fázi projektové přípravy pak zprostředkovatelem přísunu peněz z evropských i národních zdrojů (a možná také drobným přispěvatelem) a ve fázi realizace koordinátorem a vyhledávačem zájemců o investování do moderních technologií. "Všechny dotační tituly vyžadují spoluúčast a prostředky kraje na ni všude nestačí. Proto začínám hledat možné investory, kteří by obcím pomohli s uskutečněním podobných plánů. Není to snadné, ale nový zákon o koncesním řízení celou situaci výrazně ulehčuje. A na to sázím," uzavřel Antonín Terber.

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ


Z doporučení studie CZ BIOM pro obec Kovářská

upřednostnit úspory energie před investicemi do zdrojové části;

s ohledem na nutnost oprav bytových domů připravit projekt jejich revitalizace s uplatněním rekonstrukce budov na standard nízkoenergetických staveb;

uvažovat o přechodu zdroje CZT na biomasu; nahrazení LTO biomasou opřít o detailní vyhodnocení dlouhodobé koncepce zásobování CZT vhodnou a cenově přijatelnou biomasou;

zásadním předpokladem udržitelného tepelného managementu je dodržení vytyčené strategie (energetické koncepce) konkretizované akčními plány navázanými na plánování rozpočtu obce;

při příznivém vývoji zvážit vznik fondu obce (naplňovaného například ze zisku z CZT) a z něho (společně se státní podporou poskytovanou takovým fondům) přispívat obyvatelům Kovářské na realizaci úspor energie, resp. na zkvalitnění životního prostředí.

ZDROJ: STUDIE CZ BIOM
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí