zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Naučit se neškodit

10.11.2006
Obecné
Naučit se neškodit
V Lovochemii vyrábějí hnojiva, ale také elektřinu a teplo. Nejpozději za dva roky by chtěli proniknout i na trh s biopalivy.

Hned za plotem lovosické Lovochemie by měla podle záměru Agrofertu rychle vyrůst výroba MEŘO - methylesteru řepkového oleje. Ten se přidává do motorové nafty. Lovochemie patří do skupiny Agrofertu prostřednictvím společnosti Agrobohemie, která je ve společném vlastnictví dnes nepříliš přátelského tandemu Agrofert - Unipetrol. Projekt už má konkrétní harmonogram, v závěrečné fázi je vyhodnocení nabídek na dodávku technologie. Do konce roku investor rozhodne, zda do toho opravdu půjde. Od roku 2008 by se pak rozběhla výroba.

Situace na trhu ale není úplně jednoznačná. Výrobců MEŘO přibývá, protože jde o perspektivní podnikání vzhledem k povinnému zavádění biopaliv v zemích EU. Kdyby však vyrostly příliš velké kapacity, nemusí se v Česku najít dostatek suroviny. Předpokládaná kapacita lovosické výrobny je zpracování 400 tisíc tun řepky a výroba sto tisíc tun MEŘO. Podle některých odhadů je v ČR zemědělský potenciál vypěstovat jen asi 800 tisíc až 1,1 milionu tun řepkového semena ročně.

Pozemek v areálu Lovochemie pro MEŘO je již připravený, v jeho sousedství se bourají další staré objekty, aby uvolnily místo. Tento osud již postihl řadu objektů ve starých výrobách v podniku. Do roku 2004 se odstraňovaly staré ekologické zátěže (zčásti s pomocí prostředků z Fondu národního majetku), dvěma etapami modernizace prošla teplárna, podnik vybudoval novou výrobu kyseliny dusičné (1,250 miliardy korun), rekonstruoval stáčení čpavku, letos na podzim začala fungovat rekonstruovaná čistírna odpadních vod za 25 milionů korun.

PROJEKT NA SNÍŽENÍ EMISÍ skleníkového plynu N2O, nebezpečného pro světové klima, běží od roku 2005. Tento plyn vzniká při výrobě kyseliny dusičné. Uspořené objemy emisí N2O podnik prodá spolupracující dánské agentuře pro životní prostředí, získané prostředky může použít na další "zelené" technologie.

Lovochemie vypouští také emise CO2, vždyť provozuje vlastní teplárnu. V prvním období evropského systému, který má omezit vypouštění těchto emisí, dostali povolenky pro 188 tisíc tun na každý rok tříletého cyklu do roku 2007 (včetně bonusů). Čerpali je zhruba z 90 procent. V souladu se svými dlouhodobými plány požadují na další období zhruba 200 tisíc tun na rok. Vyšší objemy chtějí prakticky všechny české podniky, takže místo 96,7 milionu tun jsou v návrhu Ministerstva životního prostředí na období 2008-2012, který půjde do Bruselu, téměř 102 miliony tun na rok (v tom činí rezerva pro nové účastníky systému 1,5 milionu povolenek).

EKOLOGICKÉ INVESTICE NA OBDOBÍ 2007-2013 plánují v Lovochemii ve výši 250 milionů korun. Omezí emise prachu do ovzduší, ale sníží také energetickou náročnost výroby. Podnik preferuje přepravu zboží po železnici a po vodě. Po železnici přepravuje 46,5 procenta surovin i hotových výrobků, po silnici 42,5 % a po vodě 11 %. Například apatit z ruského poloostrova Kola se do Lovosic dostává přes Hamburk. Labe je prý ovšem bohužel téměř vždy ve druhé polovině roku pro tuto přepravu prakticky nevyužitelné.

Ledek vápenatý, který Lovochemie rovněž vyrábí, je vhodný pro kontejnerovou přepravu. Vyvážejí ho na 70 tisíc tun ročně, a to i do exotických destinací střední a jižní Ameriky - odtud se k nám dřív dovážel ledek přírodní.

V loňském roce prodali výrobky za 2,897 miliardy korun, dosáhli hrubého hospodářského výsledku 128 milionů korun a investovali 143 milionů korun. "Letos by měl být dobrý rok," říká generální ředitel Richard Brabec. Ale kvůli ceně zemního plynu a z něho vyráběného čpavku a kvůli tlaku konkurence ze zemí mimo EU prý bude další podnikání složitější. Lovochemie např. potřebuje více než 200 tisíc tun čpavku ročně, kdyby byl dražší o 1000 korun na tunu, tak by to znamenalo zvýšení variabilních nákladů o 200 milionů korun za rok.

Možnost, jak přenést tyto náklady na konečného spotřebitele - zemědělce, je jen omezená, takže se zvyšuje tlak na marži výrobce. Tyto velkoobjemové byznysy však nízkou marži už ze své podstaty mají. "Musíme přitom pořád investovat," dodává Brabec. "Vždyť nejstarší výrobny v našem podniku pocházejí ještě pořád ze 60. let minulého století."

PODNIK SE PROTO ORIENTUJE také na energetiku. Převážná část vyrobené elektřiny se spotřebuje přímo na místě. Jsou téměř soběstační, jejich elektrárna má výkon 23 MW. V kotlích se spaluje hnědé uhlí, jako záložní zdroj jsou tu kotle plynové. Městu Lovosice nabízejí ve spolupráci se společností Moravská energetická, a. s., dlouhodobou smlouvu na dodávku centrálního tepla. S toutéž firmou by měla proběhnout výstavba nového teplovodu do města, které je dnes vytápěno plynovými kotelnami. Investice se odhaduje asi na 60 milionů korun. Lovochemie chce být garantem dodávky tepla pro město, občané by měli na změně zdroje pro vytápění vydělat, a to zhruba deset procent z ceny.

"Máme samozřejmě zájem mít dobré vztahy s regionem," říká Richard Brabec. "Společně měříme imisní koncentrace, spolupracujeme s integrovaným záchranným systémem pro minimalizaci rizik." Podnik má certifikovaný systém managementu životního prostředí, tzv. IPPC, což je integrované povolení k provozování jednotlivých výrob, získává postupně. Tento proces plánují ukončit do října 2007. Lovochemie obhajuje logo Responsible Care, tj. odpovědné podnikání v chemii, má ho propůjčeno zatím do roku 2009.

AUTOR: Milena Geussová
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí