zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Závěry Sympozia o nezákonné přepravě nebezpečných chemických látek

10.11.2006
Chemické látky
Závěry Sympozia o nezákonné přepravě nebezpečných chemických látek

Včera skončilo v Praze – Průhonicích třídenní Sympozium o nezákonné mezinárodní přepravě nebezpečných chemických látek. Za finanční podpory Spolkové republiky Německo jej organizovalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s divizí pro chemické látky Programu OSN pro životní prostředí [1,2].

Symposium se zaměřilo na problémy, které s nezákonnou přepravou nebezpečných chemických látek souvisejí. Účastníci jednání vypracovali návrh opatření k omezení nezákonné přepravy.

Klíčové je, aby na národní úrovni vznikly pracovní útvary pro boj s nezákonnou přepravou a posílila se výměna údajů mezi celníky jednotlivých zemí a policií. Doporučuje se také širší spolupráce s médii, nevládními organizacemi či soukromým sektorem.

Další doporučení se týkají zejména zlepšení mezinárodní koordinace, získávání dalších informací o nezákonné přepravě, zejména látek dosud nepokrytých mezinárodními smlouvami. Například ve Stockholmské úmluvě o persistentních organických polutantech je zahrnuto pouze osm pesticidů a obchodování s řadou dalších nelze doposud kontrolovat. „Tyto pesticidy se přitom hromadí v lidském těle i v rostlinách a mohou být příčinou širokého spektra zdravotních problémů,“ řekl náměstek ministra životního prostředí Karel Bláha, jeden z organizátorů Sympozia. Novým jevem jsou také problémy s padělanými výrobky, které lze těžko kontrolovat. Pokud jsou produkty, které mají obsahovat určité chemické látky, padělané, pak mohou obsahovat škodliviny, které mají negativní účinek na lidský organizmus.

Naplnění všech doporučení závisí zejména na politické vůli, dostupnosti a efektivním využití finančních prostředků, ovšem také na účinnější spolupráci národních institucí, zejména policie, celní správy a justice. Závěry sympózia představí Česká republika na 24. zasedání Řídící rady UNEP v únoru 2007 v Nairobi.

 

Další informace:

Stockholmská úmluva: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPKQF6Y247O

Basilejská smlouva a další smlouvy: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPEAFGV351N

Dovoz a vývoz nebezpečných chemických látek: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJSF588X1T

Důležité odkazy v oblasti ochrany ozónové vrstvy: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJAF8XM5AJ

Databáze tiskových zpráv na www.enc.cz/

 

Poznámky:

[1] Sympozia se zúčastnilo téměř 50 expertů, zástupců vlád (pracovníků ministerstev životního prostředí a celních správ, inspekce životního prostředí), mezinárodních organizací, zástupců nevládního sektoru (nevládních organizací a průmyslu). Díky finanční podpoře SRN přijeli do Prahy experti ze všech regionálních skupin OSN.

[2] Česká republika na mezinárodní úrovni dlouhodobě podporuje snahy o omezení nezákonné přepravy chemických látek a užší spolupráci mezinárodních organizací a mnohostranných environmentálních smluv. V rámci 16. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Praha, 22.-26.11.2004), ČR uspořádala ministerský kulatý stůl, jehož výstupem bylo přijetí „Pražské deklarace“ k této otázce. MŽP se rozhodlo přispět k naplnění SAICM (dohody o strategickém přístupu k mezinárodnímu zacházení s chemikáliemi) právě organizací sympozia, které se stalo fórem pro výměnu informací o rozsahu nezákonné přepravy a diskusí o důvodech, proč dosud vytvořené mezinárodní nástroje stále selhávají.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí