zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z rozkladové komise ministra životního prostředí

23.11.2006
Voda
Legislativa
Z rozkladové komise ministra životního prostředí
Výklad k otázce rozsahu kompetence České inspekce životního prostředí ukládat pokuty podle § 116 vodního zákona

k § 112 odst. 1 písm. a) a f) a § 116 odst. 1 písm. a) až d) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Česká inspekce životního prostředí je kompetentní ukládat pokuty za jakékoli porušení povinností podle § 116 odst. 1 písm. a) až d) vodního zákona, tj. i těch, jejichž dodržování není předmětem dozoru jí prováděného podle § 112 odst. 1 písm. a) a f) vodního zákona.

Odůvodnění: Podle čl. 79 odst. 1 Ústavy České republiky lze působnost správních úřadů stanovit toliko zákonem. Ustanovení § 112 a ustanovení § 116 vodního zákona jsou dvěma svébytnými kompetenčními ustanoveními. Ustanovení § 116 vodního zákona je na ustanovení § 112 odst. 1 vodního zákona (zejm. písm. a) a h) citovaného paragrafu) nezávislé. Tam, kde zákonodárce zamýšlel kompetenci České inspekce životního prostředí vázat na její výhradní dozorovou působnost, učinil tak výslovným odkazem (např. ustanovení § 112 odst. 1 písm. c) vodního zákona). Jelikož vodní zákon v ustanovení § 116 odst. 1 mezi orgány oprávněnými k ukládání správních sankcí uvádí Českou inspekci životního prostředí, aniž by její sankční oprávnění výslovně vázal na rozsah její dozorové kompetence podle ustanovení § 112 vodního zákona, nelze
sankční kompetenci inspekce podle ustanovení § 116 vodního zákona omezit pouze na případy, v nichž je inspekce oprávněna vykonávat dozorovou činnost.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí