zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mezi obnovitelné zdroje patří

15.11.2006
Ovzduší
Energie
Mezi obnovitelné zdroje patří
Společnost ČEZ přijala formou veřejné deklarace závazek investovat zisk z prodeje uspořených emisních povolenek do opatření na snižování emisí skleníkových plynů.
AUTOR: Ladislav Kříž

Zavázala se také, mimo jiné, snižovat soustavně dopady své činnosti na životní prostředí, přijímat opatření k úspoře emisí, k podpoře úspor energií a snižování energetické náročnosti ekonomiky. Představenstvo ČEZ v listopadu schválilo veřejnou deklaraci k udržitelnosti rozvoje a ekologickému programu financovanému úsporami emisních povolenek. "Jsme si vědomi společenské odpovědnosti za podíl emisí skleníkových plynů a jiných znečišťujících látek. Protože jsme významným hráčem v oblasti ekonomiky, je naší povinností jít příkladem při hledání vhodných řešení v oblasti ochrany životního prostředí," prohlásil předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Martin Roman. "Podporujeme myšlenku mezinárodní spolupráce při řešení globálních problémů včetně změny klimatu a jsme připraveni se na této spolupráci aktivně podílet," podotkl dále.
Veřejným závazkem se ČEZ v deklaraci přihlásil k principům udržitelného rozvoje a jejich zohlednění ve všech aspektech podnikatelské činnosti. "Tím se zavazujeme k permanentnímu snižování dopadů na životní prostředí a současně hodláme zvyšovat environmentální výkonnost firmy," uvedl Martin Roman.
Součástí deklarace ČEZ je závazek snižovat emise skleníkových plynů či jiných znečišťujících látek. Prakticky to znamená přijímat opatření ke snižování emisí a zvyšování energetické efektivnosti, ale i odhodlání pokračovat v podpoře moderních technologií a úspory energií.
Dalším bodem veřejné deklarace ČEZ je podpora výzkumu a vývoje v oblasti ekologie a zavádění obnovitelných zdrojů energie do praxe. "Vedle toho chceme také podporovat vzdělávání a osvětu týkající se obnovitelných zdrojů," konstatoval Roman.
Z přijaté deklarace vyplývá také závazek zvýšit stávající formu podávání informací o společenské odpovědnosti ČEZ na úroveň mezinárodních standardů. ČEZ se také zavázal zveřejňovat roční zisk z prodeje uspořených povolenek a to vždy nejpozději do poloviny roku následujícího.
Prvním krokem k naplnění obsahu deklarace je konkrétní závazek ČEZ reinvestovat vždy zisk z prodeje uspořených emisních povolenek do opatření vedoucích ke snižování intenzity emisí skleníkových plynů a to v rámci systému EU ETS. Půjde zejména o rozvoj obnovitelných zdrojů energie či aktivní účast v evropských programech výzkumu a vývoje technologií na snižování emisí. Současně budou prostředky investovány do praktického zavádění nejmodernějších technologií pro snižování emisí skleníkových plynů.
"Do konce letošního roku připravíme akční plán, ve kterém představíme konkrétní návrhy projektů a opatření. Pracujeme na projektech větrných elektráren, na rozvoji spalování cíleně pěstované biomasy a dalších," upřesnil Martin Roman záměry společnosti. ČEZ chce také spolupracovat s Ministerstvem životního prostředí při vyhledávání dalších příležitostí pro naplňování cílů deklarace.
ČEZ se již v minulosti stal příkladem aktivního snižování ekologické zátěže, když realizoval finančně nákladný ekologický program redukce emisí všech svých výrobních zdrojů. Celková investice do roku 1998 dosáhla částky 45 miliard Kč. Dalších zhruba 65 miliard Kč činily návazné investice, které s ekologickým programem ČEZ souvisely. Díky tomuto programu se v uhelných elektrárnách ČEZ snížily emise pevných částic o 95 procent, oxidu uhelnatého o 77 procent, emise NOx o 50 procent a emise SO2 o 92 procent oproti úrovni na počátku 90. let. Součástí ekologického a rozvojového programu ČEZ byla i modernizace elektráren, zvyšování jejich účinnosti a také ukončení provozu některých nevyhovujících zdrojů a jejich náhrada zvýšením výroby z jaderných zdrojů. Díky tomu měrné emise CO2 poklesly v předchozích letech již o více než 20 procent.
V letošním roce ČEZ zahájil další vlnu modernizace svých výrobních zdrojů. Jde především o rekonstrukci elektrárny v Tušimicích a výstavbu nového zdroje v Ledvicích. Celkové investice do obnovy výrobních zdrojů přesáhnou 100 miliard Kč a budou plně financovány společností ČEZ.
Skupina ČEZ se také intenzivně snaží rozšířit své portfolio obnovitelných zdrojů energie. Za tímto účelem založila dceřinou společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, která - s výjimkou zdrojů využívajících biomasu - sdružuje všechny obnovitelné zdroje Skupiny ČEZ. V současné době ČEZ Obnovitelné zdroje připravuje řadu projektů, které se týkají především využití energie větru. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů společnosti ČEZ přitom v roce 2005 dosáhla 1,45 TWh a meziročně tak vzrostla o 19 %.
Autor je mluvčím ČEZ, a. s.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí