zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Proběhlo jednání Rady pro odpadové hospodářství v Praze

16.11.2006
Odpady
Proběhlo jednání Rady pro odpadové hospodářství v Praze

V budově Ministerstva životního prostředí se v pátek 27. října 2006 konalo čtvrté pracovní jednání Rady pro odpadové hospodářství. Účastníci se seznámili se závěry První hodnotící zprávy o plnění Plánů odpadového hospodářství (POH) ČR za rok 2004, projednali přípravu Druhé hodnotící zprávy o plnění POH ČR za rok 2005 a přípravu Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013.

Rada byla dále informována o plnění úkolů z Usnesení vlády č. 1401 ze dne 2. 11. 2005 a o současném stavu projednávání nové Rámcové směrnice o odpadech.

Rada pro odpadové hospodářství přijala na svém jednání řadu závěrů, kterými doporučuje ministru životního prostředí:
zabývat se (ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví) vyhodnocením plnění cílů POH ČR z hlediska minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí,

komplexně řešit problematiku energetického využívání odpadů, v souvislosti s energetickou politikou státu a využíváním obnovitelných a druhotných zdrojů energie,

nevylučovat podpory pro projekty na zařízení k energetickému využívání odpadů, které jsou součástí integrovaných systémů odpadového hospodářství, z podpor Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013,

podporovat zvyšování poplatků za komunální odpady a poplatků za ukládání odpadů jako významné ekonomické nástroje, které motivují k předcházení vzniku komunálních odpadů, podporují rozvoj separovaného sběru komunálních odpadů v obcích a vedou k žádoucímu odklonu od ukládání odpadů na skládky,

v zájmu podpory plnění krajských plánů odpadového hospodářství podporovat tvorbu krajských, fondů, zaměřených na odpadové hospodářství,

důsledně kontrolovat nakládání s nebezpečnými odpady, včetně nutných legislativních úprav, které by umožňovaly sledování celého toku odpadů od původce odpadů až po využití nebo odstranění odpadů, v souladu se zákonem o odpadech,

na příštím jednání Rady se zabývat významem oborové certifikace v odpadovém hospodářství a jejím přínosem pro zkvalitnění systému nakládání s odpady v ČR.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí