zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výsledky soutěže diplomových prací z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí

23.11.2006
Obecné
Výsledky soutěže diplomových prací z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
Do soutěže  bylo přihlášeno 22 diplomových prací z 10 fakult

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z FINÁLE 13. ROČNÍKU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE DIPLOMOVÝCH PRACÍ Z OBLASTI TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pořadatelé  soutěže
MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  ČR
NADACE  ENVIOPTIMUM  BRNO
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ   qzp,s.r.o., BRNO

SPONZOŘI SOUTĚŽE:

Van Gansewinkel,a.s. Modřice, Centroprojekt a.s. Zlín, FAnn parfumerie,s.r.o. Brno, VERNER,a.s. Červený Kostelec,  JICOM s.r.o., Tišnov, Ing. Radovan Jelínek - Sauna Athena (www.sauna-athena.cz) Uherské Hradiště, Moravská zemská knihovna v Brně, qzp,s.r.o Brno,  KARLOVA PEKÁRNA  Židlochovice, FOTEX Brno, a.s.,  Energetické strojírny a.s. Brno, EKOPOS,s.r.o, Brno, ORAS s.r.o., Praha, Envi Web Brno               

Místo soutěže:
Zámek Žďár nad Sázavou
SPRÁVA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Dr.R.KINSKÝ
(poskytla prostory pro pořádání finále soutěže  diplomových prací)

Hodnocení diplomových prací

Do soutěže  bylo přihlášeno 22 diplomových prací z 10 fakult, v prvním kole bylo vybráno hodnotitelskými  komisemi  12 diplomových prací do finále, finále se zúčastnilo 11 autorů  vyhodnocených prací. Finále zahájil starosta Žďáru nad Sázavou, pan Mgr.Jaromír BRYCHTA.

Hodnotitelská porota

Prof. RNDr. Radslav KINSKÝ    Správa lesního hospodářství, Žďár nad Sázavou - předseda hodnotitelské poroty
Prof. Ing. Bořivoj GRODA, DrSc.  MZLU, Brno
Ing. Karel JECH    MŽP ČR, Praha
Ing. Martin BOSÁK, PhD   TU Košice
Prof. Ing. Jan ŠÁLEK, CSc.   VUT FAST, Brno
Ing. Pavel DŘÍMAL                       UTB Zlín
Doc. Ing. Rudolf HORÁK, CSc.           Univerzita obrany Brno
Dr. Ing. Zdeněk POSPÍCHAL   NADACE ENVIOPTIMUM, Brno

Závěrečný protokol hodnotitelské poroty

Hodnotitelská porota na svém zasedání po skončení veřejných obhajob finálových diplomových prací zhodnotila předvedené diplomové práce a výkony autorů a dospěla k tomuto výsledku:

· nejlepší prací z celé soutěže je diplomová práce autorky Ing. Mileny Kozumplíkové  Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
· cenu poroty získaly diplomové práce:
o autora Ing. Marka Gasiora, UJEP Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
o autorky Ing. Jany Vackové, VUT v Brně, Fakulta stavební
o autora Ing. Stanislava Vinopala, VŠCHT v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Výše uvedení autoři  nejlepších prací  obdrží diplomy a věcné ceny sponzorů    ( firem ORAS, EKOPOS,FAnn, Envi Web, Ministerstvo životního prostředí ČR, Moravská zemská knihovna a qzp) , všichni účastníci finále diplom za finálovou diplomovou práci.

Diplomy a věcné ceny  budou autorům prací finálového hodnocení  a autorům nejlepších diplomových prací finále předány dnes, tj. 13.listopadu 2006 na slavnostním večeru v salonku restaurace hotelu Tálský Mlýn ve Žďáru nad Sázavou  při slavnostní večeři dnešního dne.

Součástí tohoto protokolu (list č. 3) je seznam 11 finálových diplomových prací.

Žďár nad Sázavou 13.11.2006

prof. RNDr. Radslav Kinský
Předseda poroty

Za správnost:
Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal
 
Finálové diplomové práce – 2006

příjmení jméno titul Škola Fakulta název DP
Čechová Barbora Ing. UJEP Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Technologicko-ekonomický návrh zpracování bavlněného prachu formou briketace ve společnosti Seba Tanvald
Gasior Marek Ing. UJEP Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Laserové skenování pro tvorbu 3D modelu terénu vybraných částí Národního Parku České Švýcarsko
Kozumplíková Milena Ing. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ekotoxikologické posouzení komerčního probiopreparátu a ověření jeho vlivu na příjem fosforu směsnou kulturou aktivovaného kalu a sladkovodní řasou
Machů Olga Ing. MZLU Brno Agronomická fakulta Hodnocení ekologického stavu toků v horní části povodí Olšavy a návrh opatření
Michalíková Markéta Ing. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Možnosti hodnocení negativních účinků vybraných polutantů z dopravy na zdraví člověka
Ondo Daniel Ing. VŠCHT v Praze Fakulta chemicko-inženýrská Limiting activity coefficients and Henrys law constants of selected volatile oxygenates in water
Šimíčková Pavla Ing. MZLU Brno Agronomická fakulta Analýza využití kompostárny
Toufarová Helena Ing. VŠCHT v Praze Fakulta technologie ochrany prostředí Možnosti využití prevenčních postupů v odpadovém hospodářství konzervárenského podniku
Tůmová Magdalena Ing. VUT v Brně Fakulta stavební Odstraňování těžkých kovů prostřednictvím sulfát redukujících bakterií
Vacková Jana Ing. VUT v Brně Fakulta stavební Low energy building design - Návrh nízkoenergetické budovy
Vinopal Stanislav Ing. VŠCHT v Praze Fakulta potravinářské a biochemické technologie Genetické modifikace buněčné stěny kvasničného biosorbentu navržené pro zvýšení akumulace těžkých kovů

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí