zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energetické zhodnocování alternativních paliv

29.11.2006
Odpady
Energie
Energetické zhodnocování alternativních paliv
Nejmodernější zařízení na zhodnocování alternativních paliv v cementářském průmyslu Hotdisc uvedla v roce 2005 do provozu jako druhé svého druhu na světě cementárna Holcim Slovensko.
V době, kdy lidská společnost hledá environmentálně příznivější způsoby nakládání s odpady, jednou z alternativ je právě cementářská technologie. Hotdisc představuje v tomto směru trend, kterým se budou cementárny v budoucnosti ubírat. Vyznačuje se vysokou bezpečností, jednoduchým ovládáním a efektivitou. Šetří nejen výrobní náklady, ale především vzácné přírodní zdroje a také celkové emise.

Instalace zařízení Hotdisc si vyžádala investici přes 300 milionů slovenských korun a završila projekt rozsáhlé modernizace výrobní linky šedého cementu.

Špičková technologie zařízení Hotdisc umožňuje výraznější zhodnocování a využívání alternativních paliv na bázi odpadů, úsporu energie a přispívá ke snížení celkových emisí CO2. Společnost Holcim je využívá zejména ke zhodnocování opotřebovaných pneumatik a vytříděných a upravených průmyslových plastů. Roční míra zhodnocených paliv v zařízení Hotdisc může představovat úsporu přibližně 20 000 tun uhlí.

PRINCIP ZAŘÍZENÍ

Hotdisc představuje jednoduché zařízení na zhodnocování alternativních paliv na bázi vybraných skupin odpadů. Jedná se o vertikální komoru s centrálně umístěným rotujícím diskem. Teplo vyrobené v Hotdiscu je využito pro částečnou kalcinaci surovinové moučky v procesu její proměny ve slinek a pro ohřev terciálního vzduchu vystupujícího do kalcinátoru.

Alternativní paliva jsou zavedena přímo do pomalu rotujícího disku, kde dochází k první fázi, jejich zhodnocování, a při setkání s horkým vzduchem k oxidaci a vznícení. Hořící materiál je transportován při teplotě přibližně 1050 °C do vývodního kanálu. Ty části, při kterých nedošlo k jejich úplné destrukci, padají kanálem přímo do rotační pece - hlavního zařízení při výrobě cementu, kde dochází k jejich zakomponování do struktury slinku. Variabilnost rychlosti rotačního disku umožňuje optimalizaci doby setrvání paliva v disku. Tím je zaručeno dokonalé zhodnocení jakéhokoli typu paliva vhodného pro cementářskou výrobu.

PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE

Při zhodnocování alternativních paliv prostřednictvím technologie Hotdisc dochází k úplnému rozkladu jednotlivých složek paliva, jde tedy o bezodpadovou technologii - organické složky totiž shoří a anorganické jsou v rotační peci zakomponovány do struktury slinku. Snižuje se množství použitých tradičních fosilních paliv, tzn. šetří se přírodní neobnovitelné zdroje. Zhodnocovaný odpad je zdrojem energie, zejména tepelné, která dále vstupuje do výrobního procesu. Jde o celospolečenský přínos k řešení problematiky zpracovávání nebezpečných odpadů, které v ČR a na Slovensku končí v současnosti především na skládkách.

Využíváním alternativních paliv se snižuje celkové množství emisí a v porovnání s jinými způsoby nemá jejich použití v Hotdiscu vliv na proces výpalu slinku a jeho řízení.

V zařízení Hotdisc mohou být zhodnoceny různé druhy alternativních paliv. Je z tohoto pohledu univerzální technologií, která eliminuje náklady na přípravu a zpracování velkých kusů odpadů. Například technologie nevyžaduje při použití starých pneumatik předem jejich drcení na menší části. Navíc, v cementářské rotační peci potom dochází k zakomponování těch částí, které nebyly v Hotdiscu zhodnoceny, do struktury slinku.

ZKUŠENOSTI Z PROVOZU

Po doladění provozních funkcí začali v Rohožníku používat Hotdisc naplno od začátku tohoto roku. Energetickým zhodnocením více než 17 000 tun alternativních paliv v období prvních osmi měsíců roku 2006 vzniklo 284 TJ tepla použitého při výrobě šedého slinku, to představuje úsporu více než 9500 tun černého uhlí a snížení emisí CO2 o více než 4400 tun v porovnání se stavem 100% použití uhlí.

Pokud by se odpady, které tvoří základ použitých alternativních paliv, nezhodnotily v cementárně, skončily by ve spalovně a do ovzduší by se vypustilo o 26 000 tun CO2 více - emise by vznikaly jak v cementárně při použití uhlí, tak ve spalovně.

Použitím odpadů ve formě alternativních paliv se zamezilo vzniku množství nebezpečné škváry a popele, které produkují spalovny a musí se ukládat na skládky. Provoz Hotdiscu mimo jiné umožnil společnosti Holcim zmírnit vliv neustále se zvyšujících cen vstupních investic na zákazníky.

Navíc se instalací zařízení snížila potřeba budování investičně nákladných spaloven a skládek odpadů a uvolnily se prostředky EU, které by byly pro tento účel použity.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí