zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologické technologie běžnou součástí staveb

23.11.2006
Obecné
Ekologické technologie běžnou součástí staveb
Jak uvádí výkonný ředitel Divize Technologie společnosti Skanska Jiří Čadek, Skanska se v poslední době podílela na řadě významných projektů, jejichž běžnou součástí jsou stále častěji ekologické technologie.

Promítají se také například do projektů Zelená pro Beskydy, Energeticky soběstačná obec Kněžice nebo do výstavby ČOV a kanalizačních řadů v Karlových Varech.

ZELENÁ PRO BESKYDY

Jde o o systém vytápění pomocí sluneční energie v areálu letního koupaliště ve Valašském Meziříčí. Na střechu šaten Skanska instalovala celkem osmdesát plochých solárních kolektorů, které dodávají teplou vodu do bazénu a do sprch. Vodu ohřívají solární panely a v obdobích bez slunečního svitu tepelná čerpadla, která odebírají teplo z okolního vzduchu. Přes výměník tepla je následně ohřívána voda ve venkovním koupališti.

Význam tohoto projektu spočívá především v jeho rozsahu. Je pravda, že dnes je možné vídat solární kolektory na střechách rodinných domů, ale není moc známo, že tento princip lze velmi dobře využívat i u velkých objektů, hal a nebo jako ve Valašském Meziříčí na koupališti. Tudy pravděpodobně povede další rozvoj, jelikož solární panely a související zařízení mají množství nezpochybnitelných výhod. Ať jsou to úspory nákladů oproti vytápění klasickou metodou, či pozitivní vliv na životní prostředí. Je ovšem nutno připustit, že pořizovací hodnota může být relativně vysoká.

MALÁ OBEC - VELKÝ PROJEKT

Skanska dokončuje rovněž projekt Energeticky soběstačná obec Kněžice. V obci vybudovala komplex několika navazujících provozů: bioplynovou stanici s kogenerační jednotkou, kotelnu na spalování biomasy a halu pro peletizační jednotku. Výstavba byla dokončena letos v červenci, dnes již nový bioreaktor produkuje bioplyn a kogenerační jednotka dodává teplo a elektrickou energii. V obci samotné se pak dokončuje výstavba teplovodních rozvodů včetně 120 tlakově nezávislých předávacích stanic v jednotlivých domech. Domácnosti tak budou celoročně zásobovány teplem pro vytápění i ohřev vody.

Projekt má hned několik pozitivních aspektů - ekologický, energetický a ekonomický. Kněžice budou energeticky soběstačné, budou ekologicky vyrábět energii z obnovitelných zdrojů a navíc z biomasy i palivo pro automatické domovní kotle. To výrazně pomůže životnímu prostředí v oblasti a vznikne zde poptávka po zemědělských produktech pro energetiku. V bioplynové stanici bude obec likvidovat vlastní splaškové vody a odpady ze zemědělské farmy. Za úplatu zde mohou zpracovávat rovněž hygienicky rizikový odpad z cizích zdrojů (například z jatek a stravoven) a ze všech těchto surovin vyrábět kvalitní hnojivo pro zemědělství.

MEZI PRIORITAMI VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

Vodohospodářské projekty zahrnující výstavbu kanalizací a čističek odpadních vod jsou již dlouhodobě jednou z priorit firmy. Letos byl například zahájen rozsáhlý projekt v Karlovarském kraji. V Karlových Varech, Ostrově, Jáchymově, Nové Roli, Horním Slavkově a Chodově Skanska modernizuje a dokončuje některé čistírny odpadních vod a rekonstruuje a rozšiřuje kanalizační sítě. Města a obce v regionu se spojily, aby snáze dosáhly na dotace z Fondu soudržnosti EU. Největší část prací proběhne v Karlových Varech. Aby se co nejméně narušil chod lázeňského města a ochránily léčivé prameny, použije se při rekonstrukci kanalizace speciální bezvýkopová technologie.


Charakteristika bioplynové stanice a kotelny na biomasu

Bioplynová stanice má příjmovou homogenizační jímku s obsahem 180 m3, hygienizační linku s kapacitou 10 tun materiálu za den, vytápěný fermentor o objemu 2500 m3 s nasazeným plynojemem 1000 m3, kogenerační jednotku s elektrickým výkonem 330 kW a s tepelným výkonem 400 kW a dvě skladovací nádrže s objemem 2 x 6500 m3 na vzniklé hnojivo - tekutý vyfermentovaný substrát. Součástí stanice je trafostanice 22/0,4 kW, pro vyvedení elektrického výkonu kogenerační jednotky do elektrizační sítě.

Kotelna na biomasu má dva kotle - jeden o výkonu 800 kW na spalování slámy s provozním zásobníkem na přibližně 8 hodin provozu a druhý o výkonu 400 kW na spalování štěpky a dřevního odpadu se zásobníkem na více než 24hodinový provoz. Dále se zde nachází sklad paliva na několik týdnů provozu kotelny, čerpací stanice pro cirkulaci topné vody v soustavě, chemická úpravna vody a systém udržování tlaku v soustavě CZT. Popel ze spalování slámy a dřeva bude využit jako hnojivo pro zemědělské pozemky
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí