zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Čidla pro regulaci optimálního vzduchu

01.12.2006
Ovzduší
Čidla pro regulaci optimálního vzduchu
Protože lidé v současnosti tráví velkou část svého času v budovách, je kladen velký důraz na kvalitu okolního vzduchu.
Nejčastěji jsou využívány ventilační systémy, které přivádějí do prostoru venkovní vzduch a zajišťují odtah vnitřního vydýchaného vzduchu s vysokou vlhkostí, zápachy a výpary apod.

Mnoho ventilačních systémů pracuje na základě časového řízení, to znamená, že je ventilace nastavena na určitý konstantní výkon.

Jedná se o větrání s výměnou daného množství kubických metrů vzduchu na jednoho člověka za hodinu, nezávisle na aktuálním počtu lidí ve ventilovaném prostoru. Jednoduše řečeno - v některých případech se větrá nedostatečně, a naopak jindy se ventiluje, i když to není vůbec potřeba. Z energetického a ekonomického hlediska jde o velmi neúsporné řešení.

Ventilační systémy využívají z důvodů energetických úspor tzv. recirkulaci, kdy značná část vnitřního vzduchu se mísí s venkovním a ten se pak dohřívá nebo ochlazuje. Výsledkem je nedostatečná kvalita vnitřního vzduchu.

ÚČINNÉ ŘEŠENÍ

Nezbytnou součástí všech veřejných budov zejména ve vyspělých západních zemích (např. ve Francii je tato regulace dána zákonem) jsou čidla kvality vzduchu, která se hojně využívají také v domácnostech.

Nejčastějšími důvody pro jejich využití jsou energetické a ekonomické výhody - čidla precizně regulují větrání, což je velkou výhodou ve veřejných budovách s proměnlivým počtem lidí uvnitř. Slouží dále k detekci kouře z cigaret, kuchyňských výparů v restauračních zařízeních a využívají se ve výrobních procesech.

Také společnost Protronix, přední český výrobce elektroniky a zabezpečovacích systémů, přichází s novou výrobkovou řadou čidel kvality vzduchu, uváděnou pod názvem AirDog.

Jejich konkrétní podoba závisí na látce, pro jejíž detekci je čidlo určeno.

Protronix nabízí čtyři základní druhy čidel AirDog:

- k měření koncentrace oxidu uhličitého (CO2) ve vzduchu,

- k detekci koncentrace znečišťujících látek (tzv. čidlo VOC - kuchyňské výpary, cigaretový kouř apod),

- k měření relativní vlhkosti vzduchu,

- k detekci par organických rozpouštědel.

ZPŮSOB MĚŘENÍ OXIDU UHLIČITÉHO

Pro měření koncentrace CO2 ve vzduchu se využívá několik principů. Nejrozšířenější jsou čidla pracující na základě infračervené absorpční metody (tzv. metoda NDIR - zkratka z angličtiny - Non-Dispersive InfraRed), dále existují čidla pracující na elektroakustickém nebo na elektrochemickém principu. Každý princip má své výhody a nevýhody.

Čidla NDIR jsou obecně přesnější, dlouhodoběji stabilnější, měří koncentraci již od nulové hodnoty, ale jejich nevýhodou je vyšší cena. Podobně je to i u elektroakustických čidel.

Elektrochemická čidla jsou naopak levnější a s poněkud nižší přesností, ale stále více než dostatečnou pro použití ve ventilační technice. Čidla pracující na elektrochemickém principu pracují až od zhruba 400 ppm, což vzhledem ke koncentraci ve venkovním vzduchu, která je okolo 360 - 400 ppm, vůbec nevadí. Tato čidla mají obvykle autokalibrační funkci, která zajišťuje automatickou periodickou rekalibraci čidla na čerstvý vzduch, čímž je eliminováno stárnutí čidla a je tím zajištěna i dlouhodobá stabilita parametrů.

Čidla všech typů mají obvykle spojitý napěťový výstup (0 - 10 V) nebo proudový výstup (0 - 20 / 4 - 20 mA), pomocí kterého předávají informaci o hodnotě koncentrace CO2 ve vzduchu nadřízenému ventilačnímu systému.

Například čidla AirDog dovolují snadno a relativně levně trvale měřit koncentraci CO2 ve vzduchu a na základě získaných hodnot pak řídit ventilační systémy tak, aby byla zajištěna dobrá kvalita vzduchu a současně minimalizována energetická náročnost.

DALŠÍ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ

CO2 však není jedinou příčinou špatné kvality vzduchu. Existuje mnoho dalších zdrojů znečištění, které dokážou pobyt v uzavřené místnosti velmi znepříjemnit, a kromě snížené koncentrace dokonce způsobit zdravotní obtíže. Jsou to například materiály budov, nábytek, bytové textilie, spalování plynů pro vytápění a vaření, kouření, čisticí prostředky.

Řešení je stejné jako u problému s nadměrnou koncentrací CO2 - odpovídající ventilace v závislosti na čase nebo ještě lépe na základě měření znečištění vzduchu. K tomu slouží čidla kvality vzduchu VOC.

KONTROLA ZNĚČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK

Dobrou citlivost na nízké koncentrace znečišťujících látek ve vzduchu (např. v cigaretovém kouři) vykazuje čidlo AirDog. Sledování znečištění vzduchu umožňuje velmi úsporné řízení ventilačních systémů. Pokud se ventiluje jen když je opravdu potřeba, je možné udržet energetickou spotřebu na minimální úrovni. Čidla jsou vhodná i do nekuřáckých prostor. Pokud je totiž zákaz kouření porušován, čidlo cigaretový kouř zachytí a podá o tom informaci.

VLHKOST VZDUCHU

Relativní vlhkost vzduchu je důležitá při uskladňování např. potravin, léků apod., kdy je třeba ji udržovat v definovaných mezích. V některých případech nesmí překročit určitou mez, jindy zase naopak nesmí poklesnout pod definovanou hodnotu. Čidla AirDog jsou také vhodná do prostor, kde pobývají alergici, kteří jsou na změny vlhkosti velmi citliví.

PÁRY ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL

Čidlo AirDog se dobře uplatní i do prostor, kde se pracuje s látkami jako aceton, etanol, benzen, n-Hexan. Opět umožňuje úspornou ventilaci a samozřejmě také zvýšenou bezpečnost práce.

Všude tam, kde se vyskytují další zdroje znečištění vzduchu, je vhodné použít čidla citlivá na celé spektrum znečišťujících plynů většinou organické povahy. V porovnání s ventilačními systémy řízenými pouze na základě času mohou ventilační systémy řízené pomocí čidla kvality vzduchu splnit zdánlivě protichůdné požadavky na minimální spotřebu energie a současné udržení dobré kvality vnitřního vzduchu.

Z podkladů firmy Protronix
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí