zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Meandry řeky Odry v Bohumíně jsou přírodní památkou

26.11.2006
Voda
Příroda
Meandry řeky Odry v Bohumíně jsou přírodní památkou

KARVINSKO - Hraniční meandry řeky Odry jsou od listopadu přírodní památkou. Téměř osmikilometrový úsek řeky Odry od hraničního přechodu ve Starém Bohumíně až po bohumínskou část Kopytov, k soutoku Odry s Olší vyhlásil za chráněné území Moravskoslezský kraj. „Řeka Odra vytváří před svým soutokem s Olší zákruty, které se neustále přetvářejí a mění nejen své koryto, ale i státní hranici. Tyto meandry jsou příkladem přirozeného vývoje koryta řeky a k němu přiléhajících zátopových území. Žije zde 20 druhů savců, hnízdí asi 60 druhů ptáků a vyskytuje se 7 rostlinných stanovišť typických pro zaplavovaná území,“ řekl Pavel Klimovič z odboru životního prostředí bohumínské radnice.

Iniciátoři vyhlášení meandrů přírodní památkou se chtějí ochranou tohoto evropského fenoménu zabývat dlouhodobě. Založili proto občanské sdružení Hraniční meandry Odry. Jeho členy budou lidé nejen z Bohumína. Společně chtějí, aby se meandry a jejich význam dostal ještě více do povědomí veřejnosti.

„Hraničními meandry Odry se zabývám již od roku 1997 a to, že byly vyhlášeny přírodní památkou je obrovský úspěch a zároveň doklad toho, že dlouholetá práce měla smysl. Území teď bude mít zvláštní státní ochranu. Je pro něj zpracován plán péče, což v praxi znamená, že se o meandry musí pečovat tak, aby byly ochráněny hodnoty, pro které byly vyhlášeny přírodní památkou. Území bude označeno státním znakem a bude třeba chovat se k němu šetrněji než doposud. V žádném případě to pro veřejnost nebude znamenat nějaké omezení. Naopak plán péče spíše znamená péči o území, louky, o kosení, o zásahy do břehového systému. Pro veřejnost naopak připravujeme v souvislosti s touto památkou mnoho projektů, které by ji měly propagovat a pomoci k tomu, aby si lidé uvědomili, že u Bohumína je něco unikátního a ve střední Evropě ojedinělého,“ uvedla Vladislava Hamplová z Muzea Novojičínska, která byla jednou z iniciátorů pro vyhlášení meandrů přírodní památkou.

Nově vzniklé občanské sdružení by v budoucnu chtělo podél meandrů postupně vytvořit naučnou stezku. Ta by měla mít dva okruhy – kratší pro dvouhodinovou procházku a delší pro celodenní výlet s napojením na polskou stranu. Na stezce by neměla chybět odpočívadla a informační tabule. Sdružení by také rádo vydalo průvodce hraničními meandry, který by byl k dostání v informačních centrech.

„Vše děláme pro bohumínské občany. Chceme, aby věděli, že bohumínské meandry jsou z hlediska střední Evropy unikátní. V květnu bychom proto rádi uspořádali první větší akci pro veřejnost. Jednalo by se o otevírání hraničních meandrů. Ve spolupráci s hasiči plánujeme plavbu po řece Odře. Každého, kdo by se chtěl do dění v občanském sdružení zapojit, přivítáme s otevřenou náručí,“ dodala jeho zakladatelka Vladislava Hamplova. Zájemci o účast ve sdružení Hraniční meandry Odry mohou psát na e-mailovou adresu meandry@quick.cz.

Vyhlášením přírodní památky by se neměl prakticky změnit způsob současného hospodaření v tomto chráněném území. Některé aktivity však zde už může povolit pouze krajský úřad, který je ze zákona orgánem ochrany přírody tohoto území. Pouze s jeho souhlasem se zde mohou provádět zásahy do koryta vodního toku řeky Odry včetně jejích slepých ramen a do sousedních pozemků či terénní úpravy. O umístění staveb či reklamních tabulí musí rozhodnout opět krajský úřad. Ten by měl souhlasit i s tím, zda je možné v těchto místech těžit nerosty, zřizovat skládky, anebo myslivecká či rybářská zařízení.


Autor: Lucie Balcarová
http://morava24.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí