zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

28.11.2006
Obecné
Krátce - různé

Výstava fotografií Josefa Hájka, která bude do 15. prosince otevřena v aule Městského úřadu v Rychnově, provádí houbařským královstvím. Josef Hájek pracuje na Správě Chráněné krajinné oblasti sice jako zoolog, ale v posledních letech ho přitahují i organizmy jiného druhu - houby, které poznává, studuje a fotografuje. Nejen hřiby a křemenáče, ale především rarity Orlických hor a Podorlicka. Právě ty ve fotografii i slovem jsou představovány na výstavě. Podle ředitele CHKO Jana Mocka lze doufat. že mezi CHKO a pořádající Kulturou s. r. o. bude podhoubí spolupráce růst a vzejdou z něho ještě další podobné akce.

Strana zelených v Libereckém kraji je proti rozšiřování sjezdovek na Ještědu. Rozvojové plány nájemce sportovního areálu, společnosti Snowhill, považují zelení za nerozumné a nedomyšlené. Tvrdí, že povedou k poškození přírody a že projekt může zavinit i půdní erozi a místní zátopy. K záležitosti by se podle nich měli vyjádřit lidé v místním referendu. Řekl to včera krajský předseda strany Jan Korytář. Podle jednatele Snowhillu Karla Vacka chce společnost vyhovět všem požadavkům ekologů, zadala již také zpracování studie vlivu staveb na životní prostředí. Společnost Snowhill vystavěla letos na Ještědu dvě nové čtyřsedačkové lanovky na Černý vrch a Skalku a dvousedačkovou na Pláně a ještě čtyři nové vleky.

WASHINGTON Gumové pneumatiky, které lidé po celém světě často vyhazují na divoké skládky, by mohly být ideálními vodními filtry. S nápadem přišel expert na životní prostředí z americké Pensylvánské státní univerzity a jeho tým, napsal včera na svých webových stránkách časopis New Scientist. Yuefeng Xie tvrdí, že guma z recyklovaných pneumatik "netrpí" problémy tradičních systémů a při filtrování může být i čtyřikrát rychlejší. Tradiční soustavy vodní filtrace pracují s vrstvami částeček písku či antracitu. Větší částice jsou navrchu, menší dole. Výsledkem je, že znečišťující látky se filtrují shora dolů podle velikosti. Tyto systémy se rychle ucpávají. Poté se čistí vodou, přitom však dochází k narušení pečlivého rozložení částic v systému. Podle Xieho a kolegů gumové částečky o velikosti jednoho až dvou milimetrů tento problém vyřeší. Jsou stlačitelné, proto tíha sloupce drží ty nejmenší částečky vždy dole.

Ministerstvo vnitra zveřejnilo ve středu na svých internetových stránkách omluvu Nezávislému sociálně-ekologickému hnutí (NESEHNUTÍ). Nařídil mu to v září 2005 Městský soud v Praze, podle kterého se ministerstvo ve zprávě o problematice extremismu na území České republiky za rok 1999 neoprávněně zmínilo právě o Nesehnutých.

EU registr průmyslových emisí znečišťujících vzduch a vodu – EPER (Eruopean Pollutant Emission Register) byl aktualizován a obsahuje nyní data z 12.000 průmyslových podniků z celé EU. Doplněná data za rok 2004 lze nyní srovnat s údaji za rok 2001. Komise je využije k detailním analýzám vývoje znečištění ovzduší a vod, které budou základem případných legislativních kroků vedoucích ke zlepšení situace.

Evropský parlament a Rada EU dospěly k dohodě o směrnici o systému INSPIRE (Infrastucture for spatial information in Europe). Cílem systému je poskytovat zejména informace týkající se životního prostředí a zpřístupnit je nejen odborníkům, ale i občanům. Prostřednictvím INSPIRE budou dostupná prostorová data od základních map až po klíčové informace týkajících se životního prostředí – emisí, kvality životního prostředí, chráněných oblastí apod. Nejvážnějším problémem při dosažení dohody o směrnici bylo dořešení otázek týkajících se ochrany práv k duševnímu vlastnictví, ochrany statistických dat, poskytování informací za úplatu apod. Směrnice bude formálně schválena začátkem příštího roku, pak budou mít členské státy 2 roky na to, aby ji převedly do národních právních řádů.

Po podpisu smlouvy o ITER (EU, Japonsko, Rusko, Korea, Čína, Indie a USA) se EU domlouvá s Japonskem na další bilaterální dohodě s Japonskem o úzké spolupráci při výzkumu jaderné fúze. V rámci připravované dohody bude řešeno vytvoření testovacího zařízení pro high-tech materiály, které bude doplňovat výzkum v ITERu a bude základem pro výstavbu budoucí demonstrační elektrárny využívající jadernou fúzi. Smlouva bude mít platnost 10 let a EU do jejího naplnění investuje 340 milionů EUR.

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci k příloze směrnice 2002/95/EC o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, která obsahuje seznam látek jež mají výjimku a na něž se nevztahují ustanovení směrnice. Konzultace se zaměřuje na žádosti o zanesení nových látek do této přílohy, které Komise obdržela od různých organizací. Těchto žádostí je 23. Komise chce získat další informace o příslušných látkách z odborné sféry a možnostech jejich substituce.
Uzávěrka konzultace je 10. ledna 2007. Své připomínky a náměty můžete posílat na emailovou adresu ENV-RoHS@ec.europa.eu.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí