zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ochrana stepních společenstev v PP Zámky

05.12.2006
Příroda
Ochrana stepních společenstev v PP Zámky

Přírodní památka Zámky je výjimečná nejen výskytem vzácných stepních společenstev s mnoha ohroženými druhy rostlin i živočichů, ale i z archeologického hlediska. Lokalita byla osídlena již v době bronzové a na plošině skály stávalo hradiště, jehož pozůstatky zde můžeme najít ještě dnes.

Z přírodních zajímavostí se zde vyskytují významná teplomilná společenstva bezobratlých vázaných na skalní stepi (z brouků například střevlíkovití, mandelinkovití a krytonosci, dále někteří plži) a hnízdí tu množství ptáků. Co nás ale zajímá především jsou vzácné skalní a stepní rostliny jako je např. křivatec český, koniklec luční a chrpa chlumní.

Pro jejich ochranu je zásadní kosení lokality a odstraňování nežádoucích dřevin. To zde již třetím rokem provádí 01/71. ZO ČSOP Koniklec. V roce 2004 proběhly 2 etapy, od té doby se vždy na podzim provádí jeden zásah. Celková plocha ošetřovaného území je asi 2620 m2 a rozkládá se převážně v náročném terénu prudkého svahu. Práce spočívají v odstraňování nových náletů v travním porostu a následné chemické ochraně, odstraňování výmladků dřevin po předchozích zásazích a sečení travního porostu.

Jak řekl koordinátor projektu a předseda organizace Ing. Zdeněk Tolde, k ještě lepším výsledkům by přispělo kombinovat kosení porostu s jeho spásáním nejlépe ovcemi.

Lucie Vančurová, ČSOP Koniklec

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí