zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

08.12.2006
Obecné
Krátce - různé

PEkING – Ředitel továrny ve východní Číně pojal podnikání opravdu důmyslně. Použil přepálený olej, olej z odpadů, pesticidů a recyklované průmyslové oleje na výrobu sádla – to pak prodával lidem k běžné konzumaci.
Jing Fu-ming už za podvod sedí ve vězení. Lidé si jeho výrobek houfně kupovali – vždyť stál polovinu toho, co nabízela konkurence.
Podle deníku Shanghai Daily lidem zaručoval, že sádlo splňuje bezpečnostní pravidla.
„Něco z toho byl recyklovaný jedlý olej,“ píše deník a dodává: „Něco byl ale tuk získaný z odpadních vod, nebo dokonce recyklovaný průmyslový olej.“

Cena vodného a stočného by měla příští rok stoupnout o 3 - 6 %.
Hlavním důvodem zvýšení ceny vody je růst cen elektřiny. "Cena vody je usměrňovaná a kontrolovaná ministerstvem financí, takže nejde o žádné svévolné zdražení,"“ říká místopředseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Miroslav Kyncl.
Ceny elektrického proudu se dle odhadů můžou do dvou let vyrovnat cenám v Německu

PLENÁ - Elroz Plesná, výrobce kovových elektrorozvaděčů nízkého napětí a lehkých regálů, zprovoznil novou ekologickou kotelnu asi za 11,6 miliónu korun. Nahradila zastaralé zařízení, které bylo naddimenzované a jeho provoz byl ztrátový. Na modernizaci zdroje tepla získala firma čtyřmiliónovou dotaci z evropských strukturálních fondů a od státu, informoval ředitel Elrozu Miroslav Hruška.
Kromě dotace využil Elroz na modernizaci kotelny úvěr od Komerční banky. Místo tří starých kotlů pořídila společnost dva nové o výkonu 600 a 300 kilowattů, které sníží objem emisí kysličníku uhličitého do ovzduší o třetinu. Poloautomatická teplovodní kotelna je řízena počítačem a umožňuje lepší regulaci.
Do programu Úspory energie, který je součástí operačního programu Průmysl a podnikání, obdržela agentura CzechInvest v kraji tři žádosti a všechny podporu získaly. „Dohromady se jedná o téměř 12 miliónů korun. Dotace pro Elroz Plesná je druhá nejvyšší,“ uvedla ředitelka Regionální kanceláře CzechInvestu pro Karlovarský kraj Markéta Strádalová.

S rozšiřováním kapacity skládky komunálního odpadu se začalo v přerovské městské části Žeravice. Za vybudování dvou nových úložných polí zaplatí město Přerov přes osm miliónů korun.
Důvodem rozšíření skládky je především to, že její dosavadní tři úložné kóje, které byly poprvé zprovozněny před třinácti lety, budou pravděpodobně zcela zaplněny komunálním odpadem už za necelé dva roky. Proto vedení městských technických služeb už před časem doporučilo rozšíření skládky o další pole.
Stavební práce začaly na skládce v Žeravicích koncem listopadu. Dokončení nových úložišť bude podle náměstka technických služeb Přerova Miloslava Jurenky nyní záviset na klimatických podmínkách. Celkové náklady na rozšíření skládky dosáhnou 8,1 miliónu korun. Pozemek, na kterém je skládka umístěna, má sloužit pro ukládání odpadu dalších 37 let.

ČESKÝ KRUMLOV - Přestože před týdnem zničil požár třídicí linku odpadu v Českém Krumlově, separace odpadu ve městě pokračuje. Právu to sdělila mluvčí radnice Jana Zuziaková.
„Separace odpadu ve městě pokračuje, ale v provizorních podmínkách. Papír je ručně dočišťován na zpevněných plochách vedle haly a prodáván jako směs. Plast se ručně dočišťuje na staré skládce, kde se třídí na bílé a barevné PET lahve a na tvrdý plast, dále se drtí na drobné části. Odběratele má město i na fólie. Sklo je ukládáno na staré skládce,“ uvedla Zuziaková.
Poznamenala, že Služby města Český Krumlov jednají s dodavatelem o nápravě ohledně zničené haly a měl by na ni být zpracován statický posudek.

Zelená energie je elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů - vody, slunce, větru a biomasy. Skupina ČEZ ji nabízí zákazníkům, kteří chtějí zdůraznit svůj zodpovědný postoj k životnímu prostředí. Příplatek za její odběr činí deset haléřů za každou odebranou kilowatthodinu. Za letošní rok se tímto způsobem shromáždí až 4 mil. Kč.
"Zelené desetníky" poplynou do tří oblastí - na praktický výzkum, vzdělávání a osvětu o obnovitelných zdrojích energie a výstavbu nových zařízení, která tyto zdroje využívají. O finanční příspěvek mohou žádat vědeckovýzkumná pracoviště, školy, občanská sdružení, nadace, ústavy sociální péče, domovy důchodců i subjekty veřejné správy. Poskytovaná podpora dosáhne až milión korun na jeden projekt. O přidělení a výši grantů rozhodne na začátku roku 2007 Rada Zelené energie, kterou tvoří vědci, ekologové a energetici.
Formulář žádosti o příspěvek a podrobné informace jsou k dispozici na adrese: www.zelenaenergie.cz.

Opět společně se 23. až 31. května 2007 uskuteční v Brně mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-kanalizace (VOD-KA) a mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Novinkou pro nové vystavovatele je program START. Firmy mohou využít balíček služeb, který jim přinese několik výhod - minimální administrativní náročnost, zvýšenou marketingovou podporu jejich účasti, více firemních pozvánek a další. "Vystavovatelům chceme zajistit i správného návštěvníka. Zakoupili jsme nové databáze potenciálních klientů vystavujících firem z průmyslových oborů i organizací veřejné správy, kterým budeme každý měsíc zasílat speciální e-letter s informacemi o přípravách ekologických veletrhů," uvedla vedoucí manažerka projektu Ing. Jana Ostrá.
Přihlásit se za zvýhodněnou cenu na veletrhy mohou vystavovatelé do 19. 1. 2007. Více na www.ekologickeveletrhybrno.

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí