zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na výročním setkání ČRDM se mluvilo o vztahu k přírodě i o legislativě

16.12.2006
Obecné
Na výročním setkání ČRDM se mluvilo o vztahu k přírodě i o legislativě
Zmíněné setkání náleží k tradičním akcím Rady
Poslankyně Michaela Šojdrová na výročním setkání pořádaném ČRDMPěstování vztahu k přírodě v rámci členských sdružení České rady dětí a mládeže (ČRDM) a legislativa ovlivňující mimoškolní výchovu nejmladší generace – tato dvě témata dominovala výročnímu setkání zástupců ČRDM. Sešly se jich na něm dvě desítky a k šestihodinovému jednání, zaštítěnému poslankyní Michaelou Šojdrovou, jim byl 11. prosince 2006 k dispozici sál Státní akty v budově Poslanecké sněmovny. Zmíněné setkání náleží k tradičním akcím Rady; koná se zpravidla v adventním čase a mívá pracovně-společenský ráz.

Mezi jeho účastníky patřili například zástupci Junáka – svazu skautů a skautek ČR, Asociace turistických oddílů mládeže, Ligy lesní moudrosti, Pionýra, Asociace křesťanských sdružení mládeže, INEXu – Sdružení dobrovolných aktivit, Asociace malých debrujárů, Royal Rangers nebo Folklorního sdružení. Profilovým tématem dopoledního programového bloku, byla "Výchova ke vztahu k přírodě ve sdruženích ČRDM“. Zprava: Denisa Šimlová (INEX-SDA), 1. místopředseda ČRDM Aleš Sedláček (Liga lesní moudrosti) a předseda ČRDM Pavel Trantina (Junák)Denisa Šimlová, zastupující sdružení INEX-SDA, představila environmentální projekty své organizace a myšlenku Fair Trade, tedy spravedlivého obchodu, kterou v České republice kromě jiných propaguje právě INEX. „Táboření šetrné k přírodě a jeho výchovný aspekt“ – tak znělo téma, se kterým přítomné seznámil Aleš Sedláček, náčelník Ligy lesní moudrosti a 1. místopředseda ČRDM. Jak takové táboření vypadá, jaká má pravidla a na jaká úskalí nejčastěji naráží, bylo spolu s řadou konkrétních příkladů z praxe hlavními body jeho příspěvku.

Účastníci Setkání zástupců sdružení dětí a mládeže v Poslanecké sněmovně 2006 (vpravo Vladimír Kubát z Azimutu)Dalším, kdo promlouval do konferenčního mikrofonu, byl Vladimír Kubát z Azimutu – Sdružení pro netradiční formy pobytu v přírodě, který zmínil nejrůznější zajímavé aktivity své mateřské organizace a problémy, s nimiž se na táborech sdružení potýká. V letošním a příštím roce proběhne již třetí ročník soutěže ve sběru víček od PET lahví, jejímž pořadatelem je Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje (RADAMOK). O smyslu této akce a dosavadních zkušenostech s ní pohovořil zástupce sdružení A-TOM, RADAMOK a hlavní koordinátor poslední cévévézetky v Ostravě Mojmír Nováček.

Námětem příspěvku Martina Bělohlávka z Pionýra (druhý v řadě) byla Bambiriáda 2007.V následující části programu vystoupil Martin Bělohlávek, staronový šéf koordinačního týmu Bambiriády, který představil novinky jejího chystaného devátého ročníku (uskuteční se ve dnech 24. – 27. května na pražském Střeleckém ostrově a v dalších 27 městech ČR). K hlavním cílům Bambiriády 2007 podle něj náleží prohloubení jejího vlivu a informační dopad na veřejnost. Náplň a stěžejní aktivity kampaně Rady Evropy na podporu lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participace „Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“, uvedl její národní koordinátor Marek Fajfr.

Na setkání vystoupil jako host Petr Hájek z Generali Pojišťovny a.s., která prostřednictvím ČRDM pojišťuje více než 200 000 klientů – individuálních členů 95 různých spolků, sdružení a organizací zastřešených Radou i další organizace nezastřešené. O změnách v pojištění dětských a mládežnických spolků u Generali Pojišťovny a.s. hovořil Petr Hájek.Upozornil na to, že ačkoliv v uplynulém období ve srovnání s předešlým klesl počet hlášených pojistných událostí z 563 na 506 (týká se úrazového pojištění), objem vyplaceného plnění se prakticky nezměnil – a jeho průměrná hodnota tudíž vzrostla o 11 procent. Jinými slovy: přibylo úrazů s vážnějšími, trvalými následky. Pojišťovna vidí hlavní příčiny v neopatrnosti, rychlosti při sportu, závodech apod. Na jednání vystoupila také bývalá předsedkyně ČRDM Jana Vohralíková.Pojišťovna chce podle Hájka v nadcházejícím období klást důraz na prvenci – zvedá proto pojistné pro případy úrazů s vážnými následky, a zároveň nabízí ČRDM spolupráci při Radou navržené analýze příčin úrazů a vypracování metodiky jejich předcházení. O slovenské zkušenosti z oblasti podmínek pro práci s dětmi a mládeží (např. asignace) obohatil přítomné i další host předseda Rady mládeže Slovenska Ján Gombala a na význam registru nevládních organizací na portále veřejné správy upozornila bývalá předsedkyně ČRDM Jana Vohralíková.

crdmV odpoledním programovém bloku byla hlavním tématem aktuální legislativa, která se dotýká činnosti sdružení mládeže. Poslanecký zájem o danou problematiku ztělesnila Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), jež si jako jediná z trojice zastupitelů, kteří předem přislíbili účast, nenechala ve svém pracovním rozvrhu „okénko“, rezervované pro tuto akci, zasklít jinými povinnostmi. Účastníci setkání se tak nakonec mohli se svými připomínkami, obavami i nadějí na eventuální změnu k lepšímu na místě obrátit bezprostředně jen na ni. Což také učinili – a připravený šestibodový materiál týkající se vybrané problémové legislativy ve vztahu ke sdružením dětí a mládeže s ní zevrubně konzultovali.

Michaela Šojdrová jim ochotně sdělila vlastní názor na tu kterou probíranou záležitost, ať už se vznášené připomínky ČRDM týkaly chystané novely Občanského zákoníku, zákona o sdružování občanů nebo třeba zákona o dobrovolnické práci. Pokud stanovisko Rady vyhodnotila jako principiálně správné, zároveň nabídla i svoji pomoc – buď formou podpory navrhovaného legislativního opatření mezi poslaneckými kolegy, nebo i tím, že s potřebným návrhem mezi politiky přijde sama.

Závěr setkání patřil diskusi s poslankyní Michaelou ŠojdrovouMichaela Šojdrová, která se o oblast mimoškolního výchovy dětí a mládeže dlouhodobě zajímá, se nejvíce pozastavila nad faktem, že rozpočtové položky nárokované ministerstvem školství neobsahují peníze potřebné k rychlejší opravě zdevastovaných objektů převzatých některými juniorskými spolky od Fondu dětí a mládeže (pro rok 2007 mělo jít asi o 50 milionů korun). „Ministerstvo by si mělo stanovit priority, když sestavuje rozpočet,“ odtušila poslankyně Šojdrová, rozhodnutá pokusit se i zde v rámci svých možností na poslední chvíli ještě pomoci.

Na stav zmíněných objektů upozorňovala ČRDM poslance i senátory formou výstavy velkoplošných fotografií „S dřevomorkou na startu“. Expozice byla postupně k vidění v sídlech jak dolní, tak horní komory Parlamentu ČR.

Kristýna Makovcová a Jiří Majer

Zdroj: http://www.adam.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí