zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Budoucnost v alternativních palivech?

22.12.2006
Energie
Budoucnost v alternativních palivech?
"Nejjistějším řešením by bylo omezit veškerý průmysl a snížit dopravu, což je skutečně těžko představitelné
Nejistota, jak dlouho bude ještě možné spoléhat na ropu, tlaky ze strany zákazníků, jež očekávají od svých aut minimální spotřebu, požadavky veřejnosti na snižování emisí související s globálním oteplováním a mnoho dalších faktorů ovlivňuje vývoj pohonných jednotek blízké budoucnosti.

"Nejjistějším řešením by bylo omezit veškerý průmysl a snížit dopravu, což je skutečně těžko představitelné. Zvláště když dvě třetiny světové populace usilují o neustálý růst svého životního standardu," říká Urban Johansson, který má ve švédské automobilce Scania na starosti vývoj pohonných systémů. Scania proto ve svém vývojovém programu zvyšuje výkonnost vozidel a současně připravuje přechod na alternativní paliva. Fosilní paliva budou sice dopravnímu odvětví dominovat ještě po mnoho let, ale postupně bude docházet k přechodu na paliva alternativní, nejlépe z obnovitelných zdrojů. "Snažíme se tento proces urychlit a zároveň ho co nejvíce usnadnit našim zákazníkům. Proto jsme investovali do technologií, které využívají alternativní paliva - bionaftu, etanol nebo zemní plyn - v kombinaci se známou řadou motorů z modulárního systému Scania," říká Johansson. Scania tím ukazuje cestu ke snížení závislosti na ropě.

"Rychlost, s jakou se alternativní zdroje začnou nyní využívat v širokém měřítku, je tak otázka spíše politická - záleží na dostupnosti surovin, možnostech výroby v dané lokalitě a v neposlední řadě na politických rozhodnutích o podpoře konkrétních technologií," dodává Johansson. Přechod na alternativní paliva by měl začít okamžitě, a to s využitím existujících a osvědčených technologií.

ETANOL - NEJLEPŠÍ ALTERNATIVA

Etanol je podle zkušeností společnosti Scania nejvýznamnějším alternativním palivem pro všechna vozidla v krátkém časovém horizontu. Během posledních 15 let dodala Scania zhruba 600 autobusů na etanol a je stále jejich jediným světovým výrobcem.

Výroba tohoto paliva ve světě rapidně roste a tam, kde je vybudovaná potřebná síť, přináší etanol opravdové zlepšení životního prostředí. Proto se tato "etanolová" infrastruktura rychle rozvíjí.

Etanol se obvykle vyrábí z cukrové třtiny či cukrové řepy, ale surovinou mohou být i obiloviny nebo biologické odpady, např. lesní odpad. Má sice nižší energetickou hustotu než nafta či benzín, ale jelikož je kapalný, snadno se s ním manipuluje, ve vozidlech i při distribuci. Dieselové motory Scania uzpůsobené pro spalování etanolu umožňují u vozidel normálně poháněných naftou přepnutí na etanolový pohon. Palivem je čistý etanol s aditivem pro podporu vznícení.

METYLESTER ŘEPKOVÉHO OLEJE (RME)

Řepkový metylester může být používán v dieselových motorech Scania ve všech druzích dopravy. Nejsou přitom potřeba žádné technické úpravy.

RME se vyrábí z řepkového oleje a někdy je nazýván také FAME (z anglického fatty acid methyl ester - metylester mastných kyselin). Lze ho míchat s naftou a může tak podpořit přechod na alternativní paliva.

Moderní vznětové motory Scania se vstřikovacími jednotkami mohou pracovat se 100% RME až do teploty -10 °C. To kromě jiného předpokládá, že palivo vyhovuje mezinárodním požadavkům na FAME paliva a také to vyžaduje kratší intervaly výměny oleje. Scania již po mnoho let u všech svých motorů dovoluje přimíchat do nafty až 5 % RME, což by při masovém využití stačilo na spotřebování celé produkce řepky. (Bionafta běžně prodávaná v ČR mezinárodní normě neodpovídá.)

BIOPLYN A ZEMNÍ PLYN

Atraktivní alternativou je i zemní plyn, přestože vhodný je zejména pro stacionární instalace, jako jsou výtopny a elektrárny. Hmotnost palivových nádrží (600 až 800 kg navíc) snižuje užitečné zatížení vozidla a následně i dojezd a flexibilitu. Výhodou naopak je tichý provoz plynem poháněného motoru.

Motor na plynový pohon funguje jako zážehový a vykazuje tak nižší účinnost než vznětový motor. Na stejnou práci tedy spotřebuje více energie než vznětový motor. Plynem může být stlačený zemní plyn (CNG), což je fosilní palivo, nebo bioplyn, tedy palivo obnovitelné.

Místa, kde se těží ropa, obvykle mívají přebytky zemního plynu, což se odráží v jeho příznivé ceně. Zemní plyn se tak stal atraktivním pro provoz vozidel, navzdory nevýhodným těžkým tlakovým nádobám a omezenému dojezdu.

Na počátku 80. let přestavěla Scania asi 20 dieselových motorů pro vozidla na plynový pohon a od té doby dodala více než 1000 průmyslových motorů poháněných plynem. Sériová výroba motorů na plynový pohon určených pro vozidla běží od počátku 90. let.

DIMETYLETER (DME)

DME je plynné palivo, které může být spalováno ve speciálně upraveném vznětovém motoru. Tento plyn připomíná LPG, narozdíl od bioplynu a CNG však nepotřebuje skladování pod vysokým tlakem. DME lze vyrábět ze zemního plynu nebo biomasy zplyněné za vysokého tlaku a teploty. Pro zplynění a syntézu paliv jako jsou DME nebo syntetická nafta, lze využít černý louh, zbytkový produkt papírenského průmyslu. V současnosti se DME nejvíce používá jako pohonná látka ve sprejích. Scania sleduje vývoj a možnosti využití DME jako paliva pro vznětové motory.

SYNTETICKÁ NAFTA

Fosilní dieselová paliva mohou být postupně nahrazována syntetickou naftou, kterou lze vyrábět ze zemního plynu, biologického odpadu a dalších materiálů. Syntetickou naftu je možné míchat s běžnou naftou. Postupné zvyšování jejího podílu usnadní pozvolný přechod k alternativním pohonům bez dopadu na vlastnosti paliva, což bude vhodné pro starší vozidla.

HYBRIDY S DOBROU PERSPEKTIVOU

Hybridní pohony budou komerčně dostupné přibližně za 5 let a slibují úspory paliva 25 či více procent, a to především v městském provozu charakterizovaném opakovanými rozjezdy a zastaveními.

Hybridní technologie, kterou Scania nyní vyvíjí, vychází z robustní technologie současných vozidel, která je doplněna elektrickým motorem/generátorem a velkokapacitním kondenzátorem pro pohon a rekuperaci energie. Hnacím agregátem může být naftou, etanolem nebo plynem poháněný motor.
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí