zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministři životního prostředí schválili v Bruselu nařízení REACH

20.12.2006
Chemické látky
Ministři životního prostředí schválili v Bruselu nařízení REACH

V pondělí 18. prosince se v Bruselu konalo řádné zasedání Rady EU pro životní prostředí. Českou delegaci vedl ministr životního prostředí Petr Jan Kalaš. Ministři životního prostředí se setkali také s Abdullahem bin Hamadem al-Attiyahem (předsedou byra 15. zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj a místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a energetiky Kataru) a debatovali s ním o tématech, o kterých bude Komise OSN jednat v květnu 2007 [1].

 

Rada ministrů schválila návrh rozhodnutí Rady o přijetí změny úmluvy o přístupu k informacím, o účasti veřejnosti na rozhodování a o přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.  Ministři schválili také dlouho očekávané nařízení REACH [2].

 

V rámci hlavních bodů byla na program zařazena problematika geneticky modifikovaných organismů, směrnice o mořské strategii, problematika změny klimatu a zastavení ztráty biologické rozmanitosti. Během dopoledního jednání se také diskutovalo o změně klimatu v návaznosti na výsledky listopadové Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a smluvních stran Kjótského protokolu v Nairobi, která upozornila na to, že změna klimatu může mít zásadní dopady na národní a světovou bezpečnost z hlediska rostoucí intenzity a frekvence přírodních katastrof, degradace půd atd.  [3].

 

Předmětem diskuse byla také role Evropské unie v roce 2007 a dalších letech v obchodování s emisemi skleníkových plynů a při vyjednávání cílů v oblasti změny klimatu po roce 2012 v dlouhodobém kontextu.

 

„Počítám s tím, že ochrana klimatu bude také jedním z témat českého předsednictví EU“, zdůraznil ministr Kalaš [4]. Podle ministra by měla jít EU příkladem ostatním zemím tím, že zajistí využívání tržních mechanismů, mezi které patří mimo jiné evropský systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

 

EU by také měla prosazovat vzájemnou provázanost strategií na zmírnění dopadů změny klimatu s ostatními, např. energetickými strategiemi a zpracovat dlouhodobý plán k dosažení výraznějších redukcí emisí skleníkových plynů. Z mezinárodního hlediska je potřeba zintenzívnit dialog z rozvojovými zeměmi a dalšími významnými emitenty. V neposlední řadě je důležité prosazovat na stejné úrovni jak opatření na snížení emisí skleníkových plynů, tak i adaptační opatření [5].

 

Vzhledem k tomu, že Francie, ČR a Švédsko převezmou postupně v letech 2008 – 2009 předsednictví EU, proběhla také schůzka ministrů životního prostředí těchto zemí k přípravě na předsednictví EU. Ministři si vyměnili informace o dosavadní situaci a o rámcových návrzích priorit, které se protínají např. právě v oblasti změny klimatu. Jednalo se také o formě budoucí spolupráce a to na pracovní i politické úrovni. Ministr Kalaš pozval své kolegy v září 2007 do Prahy, kdy by se mělo diskutovat již konkrétně o náplni programu Rady.

 

Další informace:

Rada EU pro životní prostředí (MŽP): http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPZKF3ZK9T2

Rada EU pro životní prostředí (EU):

http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.ASP?lang=CS

REACH: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm

Konference v Nairobi: http://energie.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=3749&h=2&pl=49

Úmluva o biologické rozmanitosti: http://www.chm.nature.cz/

Národní alokační plán: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPZSFHJPLT0

Návrh Směrnice o odpadech: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPVVFGG75V9

 

Poznámky:

[1] Výsledky zasedání Komise OSN v tak důležitých oblastech, jako jsou udržitelná energetika, změna klimatu, znečištění ovzduší a atmosféry a průmyslový rozvoj, by měly přispět k přijetí mnohem účinnějších závazků jak ze strany hospodářsky vyspělých zemí, tak i zemí rozvojových k mnohem razantnějšímu prosazování udržitelného rozvoje.

[2] REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals - registrace, vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií) - nová chemická politika EU sjednocuje pravidla pro chemické látky, které jsou již na trhu i pro ty, které jsou zatím ve fázi vývoje. Podle produkovaného množství či stupně možné nebezpečnosti bude posuzován vliv jednotlivých chemických látek na zdraví lidí  a životní prostředí. Ty nejnebezpečnější látky budou nahrazeny méně rizikovými alternativami. Výrobci budou muset zaregistrovat chemické látky v centrální databázi, umístěné v Evropské chemické agentuře v Helsinkách.

[3] V Nairobi (Keňa) proběhla ve dnech 6. – 17. 11. 2006 konference OSN, která se zabývala způsoby boje proti globálnímu oteplování. Na programu jednání byl především plán ochrany životního prostředí planety po roce 2012, kdy vyprší platnost Kjótského protokolu omezujícího exhalace skleníkových plynů, a pomoc chudým zemím čelícím klimatickým změnám. Konference, které se zúčastnili zástupci ze 180 zemí, skončila přijetím „Nairobského pracovního programu pro dopady, zranitelnost a adaptaci“. Program bude financován z fondu, který podpoří konkrétní adaptační aktivity v rozvojových zemích.

[4] 1. pololetí 2009

 [5] V současné době je na základě směrnice ES (tzv. „Linking directive 2004/101/EC“. která doplňuje původní směrnici 2003/87/EC zejména o tématiku propojení EU ETS s Kjótským systémem, která byla transponována do legislativy České republiky novelou zákona 695/2004 Sb.) připravována metodika pro spuštění obchodování na základě tzv. „Green Investments Scheme“, jehož předpokládaným cílem je import energeticky a uhlíkově efektivnějších technologií do ČR (v současné době v procesu jednání s několika zeměmi jako např. Dánsko, Japonsko, Španělsko, Portugalsko, Slovinsko, Francie a další). Tyto projekty, pokud budou ve větší míře úspěšně realizovány, by mohly sloužit k významnější redukci emisí skleníkových plynů v ČR.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí