zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Cenu za filantropii si letos odnáší Metrostav

21.09.2006
Obecné
Cenu za filantropii si letos odnáší Metrostav
Ceny VIA Bona ve čtyřech kategoriích byly předány v úterý 19. září pod záštitou amerického velvyslance Williama Cabanisse v jeho rezidenci.

19. září 2006, Praha - Cenu Via Bona určenou pro dárce z řad velkých firem si letos za své dobročinné skutky odnáší společnost Metrostav. Mezi dalšími oceněnými jsou Vlastimil Venclík, společnost Skanska a firma Hobra – Školník. Cenu Via Bona uděluje již 9. rokem Nadace VIA. Každý oceněný získá 50 000 Kč, které předá neziskové organizaci dle svého uvážení.

Ceny VIA Bona ve čtyřech kategoriích byly předány v úterý 19. září pod záštitou amerického velvyslance Williama Cabanisse v jeho rezidenci. Příkladné dárce ve čtyřech kategoriích vybírala hodnotící komise z téměř 50 nominovaných firem i individuálních dárců z celé České republiky.

Cena VIA BONA je určena těm, kteří se zajímají o potřeby svého okolí. "Je nám jasné, že každý z těch, kteří pomáhají nebo přispívají potřebným, si zasluhuje díky a ocenění," komentuje smysl ceny ředitel Nadace VIA Jiří Bárta. "Mezi nimi hledáme každý rok někoho, koho stojí za to vyzdvihnout jako následováníhodný příklad."

Mezi velkými firmami tak letos porota ocenila dárcovskou strategii společnosti Metrostav a.s.. "Metrostav se mezi nominovanými objevuje již několikátým rokem za sebou, navíc je často nominován od více neziskových organizací. Jeho pomoci si tedy obdarovaní opravdu váží," vysvětluje rozhodnutí předseda letošní poroty Vladimír Bystrov ze společnosti Bison and Rose. Porota se rozhodla ocenit Metrostav především za promyšlenost a délku jeho filantropické činnosti a také za to, že se nevyhýbá ani "nepopulárním" tématům. "Metrostav významně podpořil například budování azylového domu Naděje v Praze na Žižkově a Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. Mnohé firmy se ještě necítí na to spojit své jméno s tématem umírání, proto je to od Metrostavu záslužný čin," dodává Bystrov. Porota dále ocenila například to, že se firma zavázala přispívat hospici na pět let dopředu ročně částkou 500 000 Kč, což do dnešního dne umožnilo této neziskové organizaci posloužit téměř stovce terminálně nemocných pacientů. „Právě závazek dlouhodobé pomoci je pro neziskovou organizaci mimořádně cenný a příklad Metrostavu by měly následovat i další firmy, jež uvažují o systematickém dárcovství,“ přeje si Vladimír Bystrov.

Cena VIA BONA byla udělena i v dalších kategoriích: mezi malými a středními firmami nejvíce zaujala porotu společnost Hobra – Školník, která dlouhodobě a systematicky podporuje rozvoj broumovského regionu. "Oceňujeme především skutečnost, že v době, kdy řada lidí čeká na dotace nebo si stěžuje na legislativu, najde se ochotný a energický majitel firmy, který dokazuje, že i jedinec má sílu změnit své okolí k lepšímu," říká další členka poroty, Luďka Raimondová z Asociace PR agentur.

Cenu VIA BONA pro jednotlivce si odnáší Vlastimil Venclík za založení a financování Nadačního fondu Filipa Venclíka pro pomoc obětem trestných činů a propagaci aktivit proti násilí. "Pan Venclík sám zažil tragickou událost, po které se mohl uzavřít do sebe a sám žádat - po právu - pomoc. On to neudělal a rozhodl se s událostí vyrovnat úžasným způsobem - založil fond na podporu obětí trestných činů," komentuje rozhodnutí poroty další její členka Lucie Weissová z Českého rozhlasu 1 - Radiožurnál. Nadační fond pomáhá obětem trestných činů i pozůstalým. Lucie Weissová k tomuto dodává: „Oběti trestních činů jsou jednou z nejohroženějších skupin, kterým se pomoci málokdy dostane. A trpí několikrát: při spáchání trestného činu, při vyšetřování, před soudem a trauma si nesou celý život.“

Společnost SKANSKA a.s. získala cenu za inovativní přístup k dárcovství za spolupráci s Nadací Partnerství. "Ekologická nadace a stavební firma – to by mohly být nepřátelé na život a na smrt. My jsme chtěli ocenit to, že tyto dva subjekty se rozhodly spolupracovat – navzájem si předávají zkušenosti a snaží se najít kompromis vyhovující oběma stranám místo toho, aby na sebe útočily," vysvětluje členka poroty Lenka Surotchak ze slovenské Nadace Pontis. Kromě významné finanční podpory projektu Strom života SKANSKA rozšířila spolupráci s Nadací Partnerství v oblasti komunikace ekologických a filantropických témat, o pomoc při oslovování dalších dárců a o konzultace odborných témat – např. ekologické stavění, technologie šetrné k životnímu prostředí, apod.

Také letos se porota rozhodla udělit mimořádná čestná uznání – firmě Marten za tisk diářů a další spolupráci s občanským sdružením Máme otevřeno? a Československé obchodní bance za desetiletou finanční podporu Fondu vzdělání pro zdravotně a sociálně znevýhodněné studenty při Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové.

Správní rada Nadace VIA ještě udělila čestnou cenu VIA Bona manželům Horovým za založení Fondu pro pomoc dětem na Zakarpatské Ukrajině při Nadaci VIA.

V letošní porotě zasedli: Vladimír Bystrov z agentury Bison and Rose, Andrea Machálková ze Citibank, Luďka Raimondová z Asociace PR agentur, Lenka Surotchak, Nadacia PONTIS a Lucie Weissová, Čro1 – Radiožurnál.

Ceny VIA BONA jsou každoročně udělovány za laskavé podpory Citigroup Foundation z USA.

O NADACI VIA
Nadace VIA vznikla v roce 1997 a navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v České republice od roku 1990. Od svého vzniku do konce roku 2005 rozdělila Nadace VIA přes 161 milionů Kč na 1650 projektů v oblasti místního rozvoje, rozvoje neziskových organizací a rozvoje filantropie. Ve své databázi registruje přes 2330 neziskových organizací a obcí, které ji žádaly o grant.

Posláním Nadace VIA je podpora a posilování aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice.
- Podporujeme rozvoj dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli, protože jsme přesvědčeni, že právě to je cesta, na níž lidé mohou převzít odpovědnost za prostředí kolem sebe – společně o něm přemýšlet a hovořit, společně plánovat změny a poté společně měnit plány ve skutečnost.
- Podporujeme rozvoj neziskových organizací, protože jsou na cestě k občanské společnosti nenahraditelné.
- Podporujeme rozvoj dárcovství, protože občanská společnost ani neziskové organizace nemohou existovat bez podpory osvícených jednotlivců, firem a institucí.

Nadace VIA a firemní dárci
Od roku 2001 rozvíjíme spolupráci s firmami také prostřednictvím firemních dárcovských fondů a seminářů o efektivním dárcovství. Při této činnosti se opíráme o zkušenosti z uplynulých čtyř let, kdy jsme spravovali finanční prostředky následujících firem: Citigroup Foundation, Levi Strauss & Co., Plzeňský Prazdroj a.s., Philip Morris ČR, Procter & Gamble Česká republika a.s., CS Cabot, Juniper Networks Inc., Česká spořitelna a.s. a její nadace, T-Mobile Czech Republic a.s. a Unilever ČR spol. s.r.o. Prostřednictvím firemních fondů jsme v letech 2001 – 2005 rozdělili celkem 31,2 milionů korun.

VIA BONA – DOBRÁ CESTA MEZI DÁRCI A OBDAROVANÝMI
VIA Bona je latinsky dobrá cesta a cena stejného jména je veřejným poděkováním právě jim - dárcům. Cenu každoročně uděluje Nadace VIA za podpory amerických organizací Citigroup Foundation a Foundation for a Civil Society, zejména s cílem zdůraznit význam partnerství mezi těmi, kdo obecně prospěšnou činnost podporují penězi, a těmi, kdo ji přímo realizují. Chceme tak oživit a popularizovat myšlenku filantropie a vzájemné pomoci, která byla u nás čtyřicet let vysmívána jako výraz buržoazního pokrytectví. Cenou VIA BONA se snažíme poukazovat na to, že rozvoj soukromého firemního a individuálního dárcovství je cestou, jak společně nacházet řešení různých problémů. Silná, vitální a tvořivá je taková společenost, která dokáže utkat síť soukromých vazeb mezi neziskovými organizacemi a podnikatelským sektorem a zvyšovat díky nim svou kvalitu života.

POMÁHEJME SI SAMI, STÁT TO ZA NÁS UDĚLÁ HŮŘ
Pro to, aby k sobě našli cestu dárci a neziskové organizace, neexistují jen altruistické pohnutky, ale i silná racionální motivace: obava z příliš silného státu. Senátor Petr Pithart řekl o ceně VIA Bona: “Když nebudou ti bohatší z nás podporovat neziskové organizace, ty se budou muset doprošovat státu. Dříve či později se pak stát bude chtít sám ujmout jejich agendy. Přejeme-li si silný stát, který se o nás o všechny a ve všem všudy postará, nakonec až po starostlivou péči policie v civilu, věnujme se pouze svým ziskům a dělejme z nich jen a jen další zisky. Jestli si však přejeme stát, který potřebujeme, aniž bychom se ho museli bát, hledejme, kudy vede ona "dobrá cesta" od bohatství k nápaditým a odpovědným lidem, jež se věnují potřebným z nás.”

Bližší informace:
Táňa Hlavatá, 777 140 452,
Jana Kudělová, 233 113 370, 608 538 083,
Renata Elhenická, 602 935 760

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí