zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

22.12.2006
Obecné
Krátce - různé

Majitel může být myslivcem
K článku Ústavní soud v kamizole (HN 15. prosince) jenom doplním, že správním orgánem nejsou myslivci ze sdružení nebo jen tak někdo, ale je to orgán státní správy, a to je něco trochu jiného. A to, že vám zakáže třeba těžbu nebo vstup do vlastního lesa - což ostatně musí náležitě zdůvodnit - je celkem v pořádku, protože si umím celkem živě představit, jak by to s lesem dopadlo. Osobně nevím o žádném případu, kdy by byl vlastník lesa omezen v přístupu do vlastního lesa v souvislosti s výkonem myslivosti. Jsem majitelem lesa a osobně jsem to vyřešil tak, že jsem si udělal lovecký lístek a po dohodě se sdružením jsem se stal jeho členem. A je po problému. Nehledě na to, že myslivecky hospodařit na pozemku uznaném za honební, je podle zákona povinen každý majitel pozemku, protože zvěř je majetkem všech občanů, pokud nejde o chov. V kritizovaném zákoně mi vadí daleko zásadnější nesmysly a jako majitel lesa si nepřipadám omezovaný, naopak, coby myslivec si připadám jako boxovací pytel.
Škody způsobené zvěří musí majiteli lesa zaplatit myslivecké sdružení, které má za povinnost o zvěř pečovat, chránit ji před pytláky i neodpovědnými pejskaři, a myslivci musí konat ještě mnohé.
Jan Tichý, vhool@quick.cz

Vědci objevili během jednoho roku, do září 2006, na ostrově Borneo v jihovýchodní Asii nejméně 52 nových druhů zvířat a rostlin, oznámil Světový fond na ochranu přírody. Objevy zahrnují 30 druhů ryb a několika druhů žab. Na snímcích dva nové exempláře z oblasti, jejíž deštné pralesy ohrožuje průmyslové kácení dřeva.

Vzhledem k přechodu ČR na nové programové období 2007-2013, které bude realizováno tzv. „Programem pro rozvoj venkova ČR na období 2007-2013“ (dále jen „PRV“) je nařízením vlády č. 512/2006 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti strukturálních opatření v zemědělství, ukončen příjem žádostí na nové zařazení (v termínu do 28. února) do programu dle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití.
V období 2007-2013 bude na toto opatření navazovat opatření II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy s podopatřeními II.2.1.1. První zalesnění zemědělské půdy a II.2.1.2. Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití. Národní legislativní předpis, který bude stanovovat podrobnější podmínky na toto opatření, bude zpracován a vejde v platnost v průběhu roku 2007. Není proto zatím možné vydání formulářů a přijímání žádostí na zařazení pro rok 2007 pro toto opatření.

Ekologický byt, který byl projektován podle potřeb lidského bydlení, bude vystaven na šanghajské světové výstavě v roce 2010.
Úředník čínského ministerstva stavebnictví včera na vědeckovýzkumném sympoziu v Šanghaji informoval o postupu tohoto projektu.
Podle prvotního návrhu projektu je hlavně třeba prodiskutovat technické otázky, například záležitosti připojení na internet, automatizace, telekomunikace, světla, domácích elektrických spotřebičů, nábytku, městskédopravy, restaurací, energie a energetických zásob a dalších.

Rada EU rozhodla, že podporu na pěstování energetických plodin budou moci získat i zemědělci v nových členských státech EU. Podpora ve výši 45 EUR na hektar může být vyplácena maximálně na plochu 2 miliony ha v celé EU. Podpora pěstování plodin na výrobu biopaliv má zajistit dostatek surovin na jedné straně, na druhé straně pak snížit přebytky zemědělské produkce pro potravinářské účely.

Evropská komise již po druhé předala případ nedodržování směrnice o odpadech v Itálii Evropskému soudnímu dvoru (ESD). Jedná se o několik ilegálních skládek nebezpečného chemického odpadu v italském Rodanu a Manfredonii. Všechny tyto ilegální skládky odpadů měly na základě rozsudku Evropského soudního dvora z roku 2004 již dávno zmizet. Italské orgány však podle názoru Komise pro vyřešení tohoto problému nic neudělaly. Proto Komise tento případ předává opět ESD, tentokrát však i s návrhy na pokuty. Za skládky v Rodanu se jedná o jednorázovou pokutu ve výši 19 mil. EUR a denní pokutu 192.844,- EUR, kterou bude Itálie platit až do napravení současného stavu. Za skládky v Manfredonii jde o jednorázovou pokutu ve výši 9,9 mil. EUR a denní pokutu 85.708,- EUR. O konečné výši pokuty rozhodne ESD.

Evropská investiční banka (EIB) poskytne úvěr České republice na financování implementace národní strategie ochrany před povodněmi v letech 2007-2013. Úvěr dosáhne výše 9 mld. CZK a bude využit na financování individuálních projektů v gesci Ministerstva zemědělství, regionální samosprávy a správců jednotlivých povodí. 

Ministerstvo životního prostředí uvolnilo 14 miliónů korun na likvidaci nelegální skládky chemikálií v Libčanech na Hradecku. Pracovníci odborné firmy odvezli z areálu do poloviny prosince přes 400 tun nebezpečných látek, což jsou přibližně dvě třetiny z celkového množství, které bylo ve skladišti objeveno. Likvidace chemikálií v libčanském areálu přijde celkem na několik desítek miliónů korun. O náklady se podělí stát, město Hradec Králové a krajský úřad. Poslední nebezpečné látky by mohly z Libčan zmizet do konce března.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí