zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

CZ-Praha: Výstavba vodních děl

08.01.2007
Voda
CZ-Praha: Výstavba vodních děl

2007/S 4-003524

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY

Stavební práce


ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

 I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA:  
Česká republika - Ředitelství vodních cest České republiky, Vinohradská 2396/184, Kontakt: Veřejné zakázky s.r.o., K rukám: Ing. Pavel Jirka, CZ-130 52 Praha 3. Tel.:   420224318907. E-mail: jirka@zakazkyverejne.cz. Fax:   420224318907.
 I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI:  
Ministerstvo nebo jiný národní či federální orgán včetně jejich organizačních složek.
Jiný: Vodní hospodářství.
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne.

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

 II.1) POPIS
 II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:  
Stupeň Přelouč II.
 II.1.2) Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění:  
Stavební práce.
Provádění.
Hlavní místo provádění stavebních prací: Tok řeky Labe v katastr. území Přelouč a Břehy, ČR
Kód NUTS CZ053.
 II.1.3) Toto oznámení se týká:
 II.1.4) Stručný popis zakázky:  
Výstavba Stupně Přelouč II. Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
 II.1.5) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):  
45240000.
 II.1.6) Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA):  
Ano.
 II.2) CELKOVÁ KONEČNÁ HODNOTA ZAKÁZKY ČI ZAKÁZEK
 II.2.1) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek (pouze číselné údaje):  
Hodnota: 1951330907 CZK.
Včetně DPH Sazba DPH (%): 19,0.

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

 IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
 IV.1.1) Druh řízení:  
Otevřené.
 IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
 IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky:  
Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska
1. Výše nabídkové ceny. Váha: 50.
2. Výše smluvních pokut nad rámec minimálních požadavků zadavatele. Váha: 32.
3. Délka záručních lhůt nad rámec minimálních požadavků zadavatele. Váha: 18.
 IV.2.2) Byla použita elektronická dražba:  
Ne.
 IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
 IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:  
1B174.
 IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky:  
Oznámení o zakázce
Číslo oznámení v Úř. věst.: 2006/S 113-120327 ze dne 16.6.2006.

ODDÍL V: ZADÁNÍ ZAKÁZKY

ZAKÁZKA Č.: 174
NÁZEV: Stupeň Přelouč II
 V.1) DATUM ZADÁNÍ ZAKÁZKY:  
27.12.2006.
 V.2) POČET OBDRŽENÝCH NABÍDEK:  
3.
 V.3) NÁZEV A ADRESA DODAVATELE, KTERÉMU BYLA ZAKÁZKA ZADÁNA:  
Skanska DS a.s. a OHL ŽS a.s., Bohunická 133/50, CZ-619 00 Brno.
 V.4) ÚDAJE O HODNOTĚ ZAKÁZKY  
Původní odhadovaná celková hodnota zakázky:
Hodnota: 1982000000 CZK.
Bez DPH.
Celková konečná cena zakázky:
Cena: 1951330907 CZK.
Včetně DPH. Sazba DPH (%) 19,0.
 V.5) JE PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE ZAKÁZKA BUDE PROVEDENA SUBDODAVATELSKY:  
Ne.

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 VI.1) ZAKÁZKA SE VZTAHUJE K PROJEKTU NEBO PROGRAMU FINANCOVANÉMU Z PROSTŘEDKŮ SPOLEČENSTVÍ:  
Ne.
 VI.2) OSTATNÍ INFORMACE:
 VI.3) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ:
 VI.3.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení:  
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, CZ-601 56 Brno. E-mail: posta@compet.cz. Tel.:   420542161233. URL: www.compet.cz. Fax:   420542162836.
 VI.3.2) Podání odvolání:  
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
 VI.3.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání:
 VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO VYHLÁŠENÍ:  
3.1.2007.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí