zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Infotherma 2007: Stěhuje se do Ostravy

11.01.2007
Energie
Infotherma 2007: Stěhuje se do Ostravy
Specializovaná topenářská výstava Infotherma se uskuteční 15. až 18. ledna.
Kvůli rekonstrukci frýdeckomísteckého výstaviště se tentokrát stěhuje na ostravskou Černou louku. V čem se bude letošní ročník od předcházejících lišit? Na to jsme se zeptali Ing. Libora Kostelného, ředitele pořádající agentury Inforpres.

Změní se výstava i po obsahové stránce?

Při zachování původní nomenklatury, která výstavu rozděluje do 70 samostatných kapitol, se vzhledem k trvalému zdražování ušlechtilých paliv hlavní pozornost soustředí na úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů. Naší snahou je nabídnout na výstavě všechny formy úspor ušlechtilých paliv. Možností je celá řada: Od zatěsňování oken a dveří, přes zateplování objektů, regulace vytápění v jednotlivých částech bytů či domů, až po instalaci nových otopných systémů s vysokou účinností při menší spotřebě paliva.

Na výstavě budou prezentovány i nově vyprojektované kotle, které by měly splňovat ekologické požadavky.

V čem kromě rostoucích nákladů energií vidíte hlavní problémy ekologického vytápění?

Především v neujasněnosti státní energetické koncepce, dá-li se vůbec o koncepci hovořit. Čtyřleté volební období a zpolitizování řady ekonomických a ekologických pohledů se markantně promítá do cenových, daňových a ekologických opatření.

Dost zásadně se nás také týkají nařízení a normy, ke kterým se naši představitelé bez velkých znalostí dané problematiky zavázali Evropské unii. Jsou to například možnosti ČR od roku 2008 vyrábět 8 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

V čem je nereálnost tohoto závazku?

Především v tom, že o podpoře využívání obnovitelných zdrojů se u nás jen hovoří. Není dostatek vůle a často i odvahy prosadit na základě opravdových znalostí třeba i nepopulární opatření. Uživatelé by se měli například informovat o ekologické dani, kterou bychom měli uplatňovat od roku 2008. Jejím zavedením by se měla například výrazně zdražit tuhá paliva. Přitom řada lidí si v současné době kupuje nové kotle na spalování tuhých paliv. Na tyto a další věci bychom chtěli na výstavě upozorňovat v Integrovaném poradenském středisku a na tiskové konferenci.

V současné době se hodně hovoří o spalování biomasy.

Biomasa je u nás bezesporu jedním z nejdostupnějším zdrojů obnovitelné energie. Mohla by pomoci nejen ekologickému vytápění, ale i skomírajícímu zemědělství a údržbě krajiny. Zatím ale schází vůle vytvořit podmínky pro rozvoj tohoto nového odvětví. Zemědělství nemá dostatek investičních prostředků na vybudování zpracovatelských linek a velkých skladových prostorů. Rozvoji nepomáhá ani současná dotační politika. Zemědělci mají například větší dotace na hektar luk a pastvin než na hektar orné půdy, na které se například pěstují energetické plodiny.

Co by ještě pomohlo důraznějšímu prosazování biomasy?

Především mít dostatek prostředků na jejich podporu. Jsem zásadně proti dotacím. Jejich neuvážené uplatňování může způsobit nedozírné škody, které by se musely likvidovat celá desetiletí. Dřívější dotování energie a paliv vedlo k budování nejen rodinných domků, ale i celých sídlišť, která je nyní nutno zateplovat.

Pokud jsou ale dotace v okolních státech, bez nich se ani v ČR neobejdeme. Příkladem je třeba vyvážení nejen palivového dříví, ale i pilin, hoblovaček a dalšího dřevního odpadu do okolních států, které na podporu biomasy dotace uplatňují. Nevadí jim ani náklady na přepravu, které často celý ekologický efekt biomasy likvidují.

Ale víte dobře, jak je na tom státní rozpočet ČR?

Právě proto by se mělo s prostředky na ekologii a údržbu krajiny účelněji hospodařit. Zatím jsou tyto peníze roztříštěny do nejrůznějších resortů, často bez vzájemné návaznosti. Další problém je v centrálním rozdělování dotací. Jsem přesvědčen, že v jednotlivých krajích daleko lépe vědí, jak s těmito prostředky hospodařit. Těch několik pár miliónů, které jsou například určeny na podporu slunečních kolektorů a tepelných čerpadel, by kraje nepochybně využily účinněji.

Měla by být nastolena taková pravidla, aby každý, kdo splní předpokládané parametry, měl nárok na dotaci. Nejlépe by bylo neposkytovat finanční podporu přímo, ale řešit ji například nižším zdaněním obnovitelných zdrojů. Předešlo by se tak nejen korupčnímu prostředí, ale vyřadila by se řada firem a expertů, kteří se na vyřizování dotací dovedou dobře živit.

K výstavě každoročně patří přednášky, semináře, konference a poradenství. Co připravujete letos?

Během odborného doprovodného programu se uskuteční 14 seminářů a přednášek, diskusní fórum a další. Lektorský sbor se zástupci ministerstev, České energetické agentury (ČEA), Státního fondu životního prostředí, Hospodářské komory, odborných svazů, vysokých škol a ostatní odborníci budou poskytovat nejrůznější technické, legislativní i ekonomické informace. Formou instruktáží se bude například hovořit i o tom, jak a z kterých státních a evropských fondů lze získat dotace na ekologické vytápění apod.

Pro starosty obcí a měst, správce majetku a další pracovníky územní samosprávy je připraven seminář o zpracování energetických certifikátů budov, o energetických auditech, možnostech získávání dotací a subvencí ze státních a evropských fondů a o zkušenostech s uplatňováním projektů na ekologické a ekonomické vytápění.

Už tradičně bude výstava společenskou záležitostí a fórem pro setkání odborníků, kteří budou moci vyslovit své názory, připomínky k přípravě a schvalování energetických koncepcí, nařízení, vyhlášek, norem, daňových opatření a dotačních titulů. A v tom spatřuji další neméně důležité poslání výstavy.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí