zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuty pravomocně uložené v roce 2006 nad 100 000 Kč za porušení povinností v ochraně ovzduší

16.01.2007
Ovzduší
Pokuty pravomocně uložené v roce 2006 nad 100 000 Kč za porušení povinností v ochraně ovzduší
Z nejdůležitějších rozhodnutí ČIŽP
GLASSIC, společnost s ručením omezeným

Na Poříčí 1167/2, Liberec 2

IČ 432 22 421

Provozovna – lakovna, kotelna, truhlárna - v obci Těpeře 34, Železný Brod

Pokuta v celkové výši 230 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm c) a § 11 odst. 1 písm c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů - za nezajištění autorizovaných měření emisí z lakovny a kotelny a za překročení emisního limitu organických látek.

PM 4.1. 2006.

 

KRONOSPAN CR, spol. s r.o.

Na Hranici 6, Jihlava

IČ 624 17 690

Provoz – skládka pilin u technologie zpracování dřeva

Pokuta ve výši 250 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – za nedostatečné zabezpečení skládky pilin jako zdroje sekundární prašnosti.

 PM 6.1. 2006; pokuta potvrzena odvolacím orgánem.

 

Vítkovické slévárny, spol. s r.o.

Halasova 2904/1, Ostrava Vítkovice

IČ 623 04 992

Pokuta v celkové výši 185 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – za nevedení provozní evidence ve stanoveném rozsahu u 7 provozovaných zdrojů.

 PM 1.2. 2006.

 

Ministerstvo obrany

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha

Hradební 12/772, Praha 1

IČ 601 62 694

Provoz – kotelna Tři Trubky

Pokuta ve výši 400 000,- Kč za za porušení § 11 odst. 1 písm b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – za překročení emisního limitu oxidu uhelnatého.

PM 18.2. 2006.

 

Ministerstvo obrany

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha

Hradební 12/772, Praha 1

IČ 601 62 694

Provoz – kasárna Miškovice

Pokuta ve výši 2 000 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – za překročení emisního limitu oxidu uhelnatého.

 PM 18.2. 2006.

 

Stavby silnic a železnic, a.s.

Národní třída 10, Praha 1

IČ 452 74 924

Provozovna – kamenolom Třebuška

Pokuta 150 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – za nerealizování opatření ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek.

PM 24.2. 2006; pokuta potvrzena odvolacím orgánem.

 

SVA Holýšov a.s.

Masarykova 31, Brno

IČ 255 85 673

Provozovna – kotelna - v obci Holýšov, Tovární 108

Pokuta 500 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – za překročení emisního limitu tuhých znečišťujících látek a oxidu uhelnatého.

PM 6.3. 2006; výše pokuty na uvedenou částku byla v odvolacím řízení odvolacím orgánem změněna.

 

ŠKODA, KOVÁRNY, Plzeň, s.r.o.

Tylova 1/57, Plzeň

IČ 477 18 587

Provoz – elektrické obloukové pece

Pokuta v celkové výši 250 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm b) a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – za překročení emisního limitu tuhých znečišťujících látek a za neprovozování zdroje v souladu s podmínkami uvedenými v provozním řádu.

PM 7.3. 2006; pokuta potvrzena odvolacím orgánem.

 

fyzická osoba podnikající

Pokuta 300 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů - za překročení emisních limitů tuhých znečišťujících látek a oxidu uhelnatého.

 PM 4.4. 2006.

 

 

ROTOPRINT spol. s r.o. Kolmá 467, Trutnov

IČ 636 72 456

Provoz – tiskárna.

Pokuta ve výši 150 000,- Kč podle § 40 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – za provozování zdroje znečišťování ovzduší bez povolení orgánu ochrany ovzduší.

 PM 2:6: 2006.

 

Plzeňská energetika a.s.

Tylova 57, Plzeň

IČ 25240668

Provoz – kotle na spalování uhlí

Pokuta 120 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. j) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – nebyly řádně provozovány technické prostředky pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek.

PM 28.6.2006

 

K M Dřevostyl spol. s r.o.

Spojovací 203, Radonice

IČ 49824627

Provoz – lakovna v Brandýse nad Labem, Husova 841

Pokuta 500 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – za provozování zdroje znečišťování ovzduší bez povolení orgánu ochrany ovzduší.

PM 12.7.2006, pokuta potvrzena odvolacím orgánem.

 

PEBAL s.r.o.

Keramická 198, Třemošná

IČ 64830942

Provoz – potiskovací stroj

Pokuta v celkové výši 150 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – za provozování zdroje znečišťování ovzduší bez povolení orgánu ochrany ovzduší a překročení emisního limitu těkavých organických látek.

PM 24.7.2006, pokuta potvrzena odvolacím orgánem.

 

Siemens Automobilové systémy s.r.o.

Kopanská 1713, Frenštát pod Radhoštěm

IČ 25849115

Provoz – lakovací zařízení

Pokuta v celkové výši 140 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – za překročení emisního limitu těkavých organických látek.

PM 26.7.2006

 

ASAVET, spol. s r.o.

Biřkov 43, Přeštice

IČ 40525996

Provoz – veterinární asanační zařízení

Pokuta 250 000,- Kč za porušení § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci – zařízení nebylo provozováno v souladu s integrovaným povolením.

PM 25.8.2006, pokuta potvrzena odvolacím orgánem.

 

Slovácké strojírny, akciová společnost

Nivnická 1763, Uherský Brod

IČ 00008702

Provoz – lakovna

Pokuta 500 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – za provozování zdroje znečišťování ovzduší v rozporu se schváleným provozním řádem.

PM 1.9.2006

 

Lafarge Cement, a.s.

Čížkovice 27

IČ 14867494

Provoz – výroba cementářského slínku v rotační peci

Pokuta v celkové výši 250 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a) a § 3 odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – za provozování zdroje znečišťování ovzduší bez povolení orgánu ochrany ovzduší a spalování látky, která není palivem, ani není uvedena v provozním řádu.

PM 5.9.2006

 

AL INVEST Břidličná a.s.

Bruntálská 167, Břidličná

IČ 27376184

Provoz – polygrafická činnost (zušlechťovna folií)

Pokuta 140 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – za překročení emisního limitu těkavých organických látek.

PM 13.9.2006

 

ERLEN s.r.o.

Jablunkovská 410, Třinec, Lybžice

IČ 25861841

Provoz – žárová zinkovna Fulnek

Pokuta v celkové výši 115 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. c), f) a § 13 odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – za neprovedení autorizovaného měření emisí znečišťujících látek, neposkytnutí údajů o změnách provozu zdroje orgánu ochrany ovzduší a nepředání údajů souhrnné provozní evidence ve stanoveném termínu.

PM 29.9.2006

 

FenStar s.r.o.

Fenstarová 1, Hodějice

IČ 47917270

Provoz – nanášení adhesivních materiálů

Pokuta 200 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – za provozování zdroje znečišťování ovzduší bez povolení orgánu ochrany ovzduší.

PM 3.10.2006

 

BDW LINE, spol. s r.o.

Revoluční 3/1003, Praha 1

IČ 40766411

Provoz – spalovna nebezpečného odpadu v Lysé nad Labem

Pokuta 300 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – za překročení emisního limitu polychlorovaných dibenzodioxinů a polychlorovaných dibenzofuranů.

PM 20.10.2006, pokuta potvrzena odvolacím orgánem.

 

ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o.

Budovatelů 323, Třemošnice

IČ 62063685

Provoz – galvanické pokovování, předúprava pro kataforetické nanášení nátěrových hmot, kataforetické nanášení nátěrových hmot

Pokuta v celkové výši 190 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů - za provozování zdrojů znečišťování ovzduší bez povolení orgánu ochrany ovzduší.

PM 24.10.2006, pokuta potvrzena odvolacím orgánem

 

Krkonošská slévárna s.r.o.

Legionářská 1233, Dvůr Králové nad Labem

IČ 25290576

Provoz – kupolové pece a pomocné provozy ve slévárně Hostinné

Pokuta 520 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm c), d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – za neprovedení autorizovaného měření emisí znečišťujících látek a nesplnění opatření ke zjednání nápravy.

PM 6.11.2006, pokuta potvrzena odvolacím orgánem

 

  ELEKTRODUHA spol. s r.o.

Rynoltice 149, Křižany

IČ 60277688

Provoz – lakovna

Pokuta 120 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – za překročení emisního limitu těkavých organických látek.

PM 15.11.2006

 

  “HP – Pelzer k.s.” – odštěpný závod Žatec

Pod Kyjovem 18, Plzeň

IČ 40524604

Provoz – výroba tepelných a protihlukových izolací pro automobilový průmysl

Pokuta 250 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – za provozování zdroje znečišťování ovzduší bez povolení orgánu ochrany ovzduší.

PM 17.11.2006

Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí