zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí ČIŽP

19.01.2007
Obecné
Legislativa
Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí ČIŽP
ČIŽP vydává ve správním řízení rozhodnutí sankční povahy a rozhodnutí nápravného charakteru
Odvolání proti správním rozhodnutím ČIŽP

ČIŽP jako orgán státní správy vydává ve správním řízení rozhodnutí sankční povahy (pokuty, omezení nebo zastavení škodlivé činnosti, odebrání nedovoleně držených jedinců apod.) a rozhodnutí nápravného charakteru (opatření k nápravě zjištěných nedostatků).U případů zahájených před 31.12.2002 rozhoduje o souhlasech s novými technologiemi a s umístěním zdrojů znečišťování ovzduší. U případů zahájených po 31.12.2002 je dotčeným orgánem státní správy.
Provádí kontrolu činnosti autorizovaných osob (měření emisí a imisí) a podílí se na procesu autorizace (mezilaboratorní porovnání zkoušek).
Součástí vydaného správního rozhodnutí je vždy poučení o možnosti a způsobu podání odvolání jako řádného opravného prostředku.
Proti nepravomocnému správnímu rozhodnutí ČIŽP může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů od doručení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal (§ 54 správního řádu, § 81 přestupkového zákona), tj. většinou u příslušného oblastního inspektorátu ČIŽP. Odvolání musí mít obecné náležitosti podání vyžadované správním řádem (zákon č. 71/1967 Sb.), tj. musí z něj být patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co se navrhuje. Odvolání lze podat z jakéhokoli důvodu, např. pro vadný průběh řízení, nesprávné zjištění skutkového stavu věci, nezákonnost vydaného rozhodnutí či jeho věcnou nesprávnost (nehospodárnost, neúčelnost).

Přezkoumání vyřízení stížnosti

ČIŽP stejně jako ostatní orgány veřejné správy řeší stížnosti v řízení podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících (viz rubrika Stížnosti). Je-li stěžovatel nespokojen s vyřízením své stížnosti, může stejným způsobem podat opakovanou stížnost. ČIŽP má vybudován systém vnitřní kontroly, který slouží mj. k přezkoumání podání stěžovatele, nespokojeného s vyřízením stížnosti.

Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí