zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Infotherma 2007 - přehlídka ekologického vytápění v Ostravě

23.01.2007
Obecné
Energie
Infotherma 2007 - přehlídka ekologického vytápění v Ostravě
Výstava proběhla minulý týden na ostravském výstavišti Černá louka

Výstava Infoterma 2007, jež proběhla minulý týden na ostravském výstavišti Černá louka byla mj. skutečnou přehlídkou alternativních zdrojů energie a řešení, šetřících tepelnou energii. Silné bylo i zastoupení všech výrobců různých druhů plynových a elektrických karem , kotlíků a topidel. Mnohé stánky obsadily firmy zabývající se výrobou kamen, krbových kamen a krbů na uhlí , dřevo i pelety. Některá řešení, např. fy Romotop byla opravdu i po stránce designerské velmi propracovaná. Značnou část výstavní plochy obsadili výrobci slunečních kolektorů (vč. vakuových) a tepelných čerpadel nejrůznějších systémů.

Za zvláštní povšimnutí v tomto oboru stál např. designově  zdařilý a přitom cenově dostupný výrobek fy BoxAir (připomínající barvou vozy Ferrari) anebo velmi vyspělé, ale samozřejmě trochu dražší tepelné čerpadlo fy TC MACH - Chameleon, soustřeďující však v sobě mnoho různých funkcí. Zajímavostí bylo i zařízení pro využití ekol. zdrojů tepla spolu s konvenčními, pro ohřev TUV a topné vody fy Rolf - Rudolf Jurajda. Vystavovaným laciným a energeticky údajně účinným vylepšením komína byly aerodynamické prvky kruhového tvaru, upravující jeho tah a snižující spotřebu paliv. Na samostatné výstavce v předsálí bylo možno v sousedství současných technologií si prohlédnout i technologii budoucnosti - tzv. palivové články.

Patnáctého ledna 2007 v 9.00 hod. byl ve foyer na Výstavišti Černá louka v Ostravě zahájen  XIV. ročník mezinárodní topenářské výstavy Infotherma 2007.

Výstavu  zahájili:-         ing.Martin Říman, ministr Ministerstva průmyslu a obchodu ČR-         ing.Martin Pecina, MBA, ředitel Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže-         ing.Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje-         Dr.ing.Jaromír Drábek, prezident  Hospodářské komory ČR-         ing.Josef Fiřt, předseda Energetického regulačního úřadu

Slavnostního zahájení se zúčastnili další významní hosté z jednotlivých ministerstev, svazů, cechů a institucí.

Výstava a odborné akce se pořádaly pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva zemědělství ČR a České energetické agentury.

Mediálními partnery výstavy Infotherma bylo 33 českých a slovenských časopisů zaměřených k nomenklatuře výstavy, rozhlas, celostátní deníky MF Dnes, PRÁVO a odborné internetové portály.

Větší plochy ostravského výstaviště umožnily přijat o padesát více vystavovatelů, než tomu bylo na předešlé výstavě. I tak nebylo možno uspokojit všechny zájemce. 318 domácích a zahraničních firem a organizací zcela zaplnily čtyři pavilony ostravského výstaviště.

Do pavilonu plných nejrůznějších technických novinek a služeb, vcházeli návštěvníci přes expozici, která se snažila ukázat snahu člověka od prehistorických dob  podmanit si oheň a další zdroje energie, které mu příroda nabízí. Kromě exponátů ze čtyř českých a jednoho polského muzea se zde představily špičkové novinky předních výrobců otopných systémů.

Základní nomenklatura výstavy se prakticky od prvního ročníku v roce 1994 nemění a její zaměření je na ekologické a ekonomické vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech. Náplň každého ročníku se však snaží operativně reagovat na aktuální situaci v tomto oboru. Vzhledem k trvalému růstu cen ušlechtilých paliv, byla Infotherma 2007 zcela ve znamení úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů. Tomu odpovídala skladba vystavovatelů a prostory, které byly věnovány jednotlivým oborům. Vystavovány byly především nové otopné systémy s vysokou účinností a maximální šetrnosti k životnímu prostředí. Platí to i o nových generacích kotlů na tuhá paliva s kterými se zde představilo 23 vystavovatelů. Nejpočetnější skupinou vystavovatelů byly firmy se zateplováním objektů a tepelně izolačními materiály. Úspora energie se jen těžko realizuje bez měřící a regulační techniky. Na Infothermě 2007 se s tímto sortimentem představilo 33 firem.

Druhou nosnou tématikou výstavy byly technologie a programy zabývající se využíváním obnovitelných zdrojů. Nejvíce zde byly, u jednatřiceti vystavovatelů, zastoupena tepelná čerpadla a u čtyřiadvaceti firem sluneční kolektory a fotovoltaické články. Jedním z velice perspektivních zdrojů obnovitelné energie jsou bioplynové stanice, které převážně ze zemědělských odpadů řeší nejen výrobu el. energie a tepla, ale výrazně se podílejí na podpoře zemědělské prvovýroby a ekologii krajiny. Během příštích let by mělo být v republice vybudováno okolo 100 bioplynových stanic. V jedné z největších expozic výstavy byly soustředěny firmy, které se zabývají projekcí, realizací a provozem bioplynových stanic.

Nejlevnější je energie, která se nemusí vůbec vyrobit. Pod tímto sloganem byl pojat jeden ze čtyř pavilonů výstavy Infotherma 2007. Největší expozicí byl společný stánek firem, které projektují a realizují nízkoenergetické a pasivní domy, kde je možno šetřit až 80 % energie. Pavilon by doplněn expozicemi s termoregulačními okny, izolačními dveřmi, vraty apod.

Na Infothermě si již tradičně dávají dostaveníčko domácí a zahraniční výrobci a prodejci krbů, krbových vložek, kachláků a jejich modifikací. Vzhledem ke zdražovaní ušlechtilých paliv se stávají krby v posledních létech významným úsporným otopným systémem, zvláště jejich modifikace, které využívají „odpadní teplo“ pro teplovodní nebo horkovzdušné vytápění celých objektů. Takto upravené krby představují vysokou účinnost využití paliva a zachovávají estetickou stránku otevřeného ohně.

O tom, že postavit poctivý klasický kachlák představuje skutečný fortel a znalost řemesla se mohli návštěvníci přímo přesvědčit na výstavě, kde mistr kachlář po čtyři dny realizoval jeho výstavbu.

Na výstavě se také představily firmy s infračerveným vytápěním, saunami, saunovými kamny, se solárními rekuperátory anebo s palivovými články na vytápění rodinných domů vodíkem.

K výstavám Infotherma již od prvního ročníku neodmyslitelně patří přednášky, semináře, konference a poradenství. V rámci odborného doprovodného programu bylo pro návštěvníky XIV. ročníku připraveno čtrnáct seminářů a přednášek, diskusní fórum a integrované poradenské středisko. Lektorský sbor ze zástupců jednotlivých ministerstev, České energetické agentury, Státního fondu životního prostředí, Hospodářské komory, odborných svazů, vysokých škol a dalších odborníků zde  po celou dobu výstavy poskytoval nejrůznější technické, legislativní i ekonomické informace. Formou instruktáží se například hovořilo, jak a z kterých státních a evropských fondů je možno získat dotace na ekologické vytápění apod. Pro starosty obcí a měst, správce majetku a další pracovníky veřejné správy byl připraven pracovní seminář, kde zástupci jednotlivých ministerstev, České energetické agentury, Státní energetické inspekce a Moravskoslezského kraje hovořili o zpracování energetických certifikátů budov o energetických auditech, možnostech získávání dotací a subvencí ze státních a evropských fondů a o zkušenostech s uplatňováním nejrůznějších projektů na ekologické a ekonomické vytápění. Odborného doprovodného programu se na Infothermě 2007 zúčastnilo přes 1200 návštěvníků.

Snahou je, aby výstavy Infotherma byly nejen přehlídkou špičkových technických novinek a služeb, společenskou událostí, ale i místem fundovaných debat, diskuzí a výměn názorů. Byli bychom rádi, kdyby byly zdrojem praktických informací a podnětů pro představitele, kteří připravují a schvalují nejrůznější energetické koncepce, nařízení, vyhlášky, normy, daňová opatření a dotační tituly.

Technicky nejzajímavější expozici vybírali v anketě návštěvníci výstavy. Na Infothermě 2007 dostala opět nejvíce hlasů expozice firmy DAKON, s.r.o. Krnov a odměnou pro vylosovaného návštěvníka  pana Václava Edelsbergera  z Orlové je letecký výlet do Vídně pro dvě osoby.

O výstavy a odborné doprovodné programy je každoročně značný zájem, jak ze strany vystavovatelů, tak i návštěvníků. Infothermu 2007 navštívilo 22180 návštěvníků. Na uplynulých čtrnácti ročnících se zde prezentovalo 3 154 domácích a zahraničních   firem a výstavy shlédlo 346 696 návštěvníků.

Výstavy Infotherma jsou největšími specializovanými topenářskými výstavami v ČR a SR věnované ekologickému a ekonomickému vytápění malých a středních objektů.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí