zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu

26.01.2007
Les
Rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu
na dobu od 05.00 hodin dne 25. ledna 2007 do 24.00 hodin dne 5. února 2007
ROZHODNUTÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 24. ledna 2007

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vláda České republiky
vyhlašuje
pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, kraje Vysočina, kraje Libereckého,
v rámci kraje Královéhradeckého pro okresy Trutnov, Náchod, Jičín, v rámci kraje Moravskoslezského
pro okres Bruntál a v rámci kraje Středočeského pro okresy Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín z důvodu
vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v
důsledku rozsáhlé živelní pohromy


NOUZOVÝ STAV
na dobu od 05.00 hodin dne 25. ledna 2007 do 24.00 hodin dne 5. února 2007.

I.
Pro řešení vzniklé krizové situace vláda České republiky nařizuje tato krizová opatření

a) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v lesích na územích, pro která je nouzový stav vyhlášen, s výjimkou osob provádějících likvidační práce a orgánů vrchního státního dozoru v lesích a České inspekce životního prostředí,

b) provádění terénních úprav, je-li to v souvislosti s krizovou situací nezbytné pro zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení vyplývajícího z krizové situace.


II.
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se na území, pro která je nouzový stav vyhlášen, na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezují

a) právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala, narušovala nebo znemožňovala provádění krizových opatření, s výjimkou činností souvisejících s likvidačními pracemi,

b) právo vlastnické, a to tak, že vlastníci lesů, jejichž lesy byly rozsáhlou větrnou kalamitou postiženy, jsou povinni přednostně a bez zbytečných odkladů zpracovat kalamitou poškozené porosty.


III.
1. Pro řešení nouzového stavu není aktivován Ústřední krizový štáb.

2. Koordinací řešení krizové situace je pověřen ministr zemědělství.


IV.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 25. ledna 2007 v 05.00 hodin. Jeho platnost končí dnem 5. února 2007 ve 24.00 hodin.


Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí