zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

37 miliónů z krajské pokladny jde letos do ekologických dotací

29.01.2007
Obecné
37 miliónů z krajské pokladny jde letos do ekologických dotací

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - Letos vydá kraj z vlastní pokladny téměř 37 milionů korun na projektovou dokumentaci k výstavbě nových čistíren odpadních vod, na řešení otázek spojených s ochranou životního prostředí včetně programů vzdělávacích, přispěje i na konkrétní projekty na ochranu přírody a ovzduší.

Rada kraje vyhlásila tři dotační programy - na podporu aktivit (hlavně vzdělávacích) v oblasti ŽP (1), drobné vodohospodářské akce (2) a podporu přípravy projektů v oblasti ŽP (3). "Uzávěrka pro všechny tři programy je 23.února 2007, veškeré další podrobnosti včetně formulářů najdou zájemci na webu kraje nebo jim otázky zodpoví pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu. Zájem o tyto dotace je každoročně velký, v programu podpory projektové přípravy až dvojnásobný," upřesnil vedoucí odboru Hynek Orság.

1) "Letos opět kraj podpoří výstavbu, provoz a údržbu naučných stezek, informační programy v oblasti životního prostředí, ekologickou výchovu dětí a mládeže nebo poradenství. Hodnotit budeme mj. kvalitu projektu a jeho dlouhodobý přínos pro kraj, důležité je působení především na mládež, ale také spolufinancování z jiných zdrojů," přiblížil podmínky prvního z programů náměstek hejtmana Pavol Lukša. Přihlásit se mohou obce a města, neziskovky, právnické i fyzické osoby.

Dotační programy na podporu těchto aktivit v oblasti životního prostředí vyhlašuje Moravskoslezský kraj již pošesté a objem financí se spíše zvyšuje - od roku 2002, kdy byly podpořeny 4 žádosti částkou 306,5 tis. Kč, v roce 2003 bylo podpořeno 22 žádostí částkou 898 tis. Kč, v roce 2004 získalo podporu 17 žádostí ve finančním objemu 1.732,7 tis. Kč a v roce 2005 bylo podpořeno 8 projektů, a to částkou 975,35 tis. Kč. Mimo jiné za pomoci peněz z kraje mohla Opava vydat Průvodce po významných a památných stromech Opavska, město Bruntál vytvořilo informační systém pro ekologickou výchovu, v Třinci vznikla ukázková zahrada pro veřejnost a školy (autorem projektu je společnost Život na venkově).

Vloni kraj podpořil 13 žadatelů - celkově 1.465,5 tis. Kč : mezi jinými projekt města Krnova na podporu a propagaci vzdělávání v oblasti ŽP v mikroregionu Krnovsko, město Jablunkov dostalo od kraje příspěvek na zřízení naučné stezky "Příroda Jablunkovska", Eko-info centrum Ostrava na projekt rodinné výchovy v oblasti ŽP ( na víkendové pobyty rodičů s dětmi věnované ekologické výchově zábavnou formou).

Letos kraj tedy vydá opět 1,5 mil. Kč, maximální výše podpory je 70% nákladů na projekt, žadatel musí investovat minimálně 50 tisíc korun.

2) 15 mil. Kč je pak připraveno v pokladně kraje pro obce na drobné vodohospodářské akce. "Peníze půjdou především na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobováním obyvatel pitnou vodou - peníze dostanou menší obce či jejich svazky do výše 75% nákladů na rekonstrukci a výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod, na stavbu či obnovu vodovodů a vodárenských objektů. Program je připraven jako dvouletý pro obce nebo svazky obcí do 2000, respektive do 5000 obyvatel - akce tedy bude možné dokončit do poloviny října roku 2008," upřesnil náměstek hejtmana Pavol Lukša.

V roce 2004 na 3 akce dal kraj celkem 10 mil. Kč, v roce 2005 jsme na 7 akcí vynaložili 12,4 mil. Kč - tehdy podpořené projekty: Klimkovice a Brušperk zrekonstruovaly s pomocí krajských peněz kanalizaci, vodovodní řad v části obce postavily Hukvaldy, Nýdek vyřešil zásobování pitnou vodou v jedné z lokalit, vodovod si postavily Těškovice; příspěvek na řešení problémů zásobování vodou také od kraje dostaly Chotěbuz a Stěbořice.

Vloni, tedy v roce 2006 podpořil kraj 13 akcí v celkové výši 19.670 tis. Kč. Přispěl na budování kanalizace v obci Hlavnice (2mil.), ve Spálově (1,8 mil.), Horní Lhotě (2,6 mil.), Karlovicích (tam na čističku 300 tisíci), vodovody si s pomocí krajských peněz vybudovaly či opravily obce Stěbořice (4 mil.), Lomnice (1,4 mil.), Vysoká (1,4 mil.) Třemešná (1mil.) a ještě jednou jsou tu i Karlovice (na vodovod 1,4 mil.Kč).

3) "Obrovský zájem je o třetí z programů - o dotace do zpracování projektové přípravy čistíren odpadních vod, projektů na zlepšování kvality pitné vody, odstraňování ekologických zátěží, ochranu přírody a ovzduší nebo ochranu před povodněmi - jde o akce, s nimž se pak obce či města ucházejí o podporu jejich realizace z peněz EU v období 2007-13, nebo usilují o dotaci ze státního rozpočtu," pokračoval náměstek Pavol Lukša.

Minimální dotace je 50 tisíc, maximální 2 milióny korun na jeden projekt. Zastupitelstvo kraje odhlasovalo letos na tyto účely 20 miliónů korun, hlásit se mohou obce a jejich svazky, ale i podnikatelé nebo fyzické osoby nebo u některých titulů i neziskové organizace. Letos je program o něco širší než byl vloni. K podmínkám tohoto programu pořádá krajský úřad zdarma seminář pro žadatele - první příští čtvrtek (1.2.) od 9:30 v kongresovém sále pavilonu A ostravské Černé louky ( už dnes je na sto přihlášených, je třeba se registrovat u nás na odboru ŽP).

Vloni kraj přispěl 68 žadatelům celkově více než 37 milióny korun. Zájem přitom značně převyšoval možnosti krajské pokladny - přišlo 112 dobře zpracovaných žádostí za téměř 68 mil.Kč. Kraj podpořil 56 projektů obcím, popř. svazkům obcí a 12 projektů podnikatelských subjektů. Největší peníze šly do akcí ve vodohospodářské oblasti - celkem jich bylo 36: dotovali jsme například dokumentaci k výstavbě kanalizací a ČOV v obcích Vendryně, Albrechtičky, Dolní Životice, Město Albrechtice, Mosty u Jablunkova, Bohumín, Karviná, Frýdlant nad Ostravicí, Nový Jičín. V oblasti odpadového hospodářství jsme přispěli na 7 projektů - mezi nimi na přípravu sběrných dvorů v obcích Vyšní Lhoty a Úvalno, na komplexní řešení nakládání s odpady v Mikroregionu Krnovsko a dotřiďování odpadů na Rýmařovsku. V oblasti energetiky to bylo 13 projektů - Základní škola Sedliště například s naší pomocí vyřešila úspory energií. Zbylé podpořené projekty byly zaměřeny na ochranu přírody a zemědělství.


Autor: Šárka Swiderová

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí