zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Lidé ze Žacléře předali hejtmanovi Královéhradeckého kraje petici. Nesouhlasí s ukládáním odpadů v důlních dílech a lomech, tak jak to činí firma Gemec.

06.02.2007
Odpady
Geologie
Lidé ze Žacléře předali hejtmanovi Královéhradeckého kraje petici. Nesouhlasí s ukládáním odpadů v důlních dílech a lomech, tak jak to činí firma Gemec.

ŽACLÉŘ - Lidé ze Žacléře předali hejtmanovi Královéhradeckého kraje petici. Nesouhlasí s ukládáním odpadů v důlních dílech a lomech, tak jak to činí firma Gemec. Petici již podepsalo přes 600 místních lidí. Cílem petice je:

  • okamžité ukončení zpracovávání a ukládání odpadů firmou Gemec-Union, a.s.
  • přehodnocení stanovisek státních orgánů k již povolené činnosti, při které se zpracovávají a využívají odpady či výrobky z nich, neboť zde nebyly dodrženy zákonné podmínky (nebylo provedeno posouzení vlivu na životní prostředí - EIA)
  • přehodnocení vydaných certifikátů vydaných Technickým zkušebním ústavem stavebním (TZÚS) tak, aby splňovaly požadavky stávající legislativy a současných poznatků, např. z hlediska rizika persistentních organických látek, a to včetně posouzení z hlediska dlouhodobé stability certifikovaných výrobků
  • nezávislou právní analýzu celé činnosti firmy na dole J. Šverma v Žacléři a prověření všech povolení vydaných pověřenými orgány (Ministerstvo životního prostředí, Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor životního prostředí, Městský úřad Trutnov – odbor životního prostředí, Městský úřad Žacléř – odbor výstavby, ÚP a ŽP, Báňské úřady apod.).

Firma Gemec Union sanuje důl Jan Šverma již přes 10 let. V dole končí desítky tisíc tun odpadů ročně. Více podrobností naleznete zde.

Příloha (dopis hejtmanovi Královéhradeckého kraje):

Vážený pane hejtmane,

odevzdáváme Vám petici, kterou vyjadřujeme nesouhlas s činností společnosti GEMEC – UNION a.s. v oblasti zpracovávání a nakládání s odpady v Žacléři. Obracíme se i na Vás, neboť tato činnost se netýká jen území obcí Žacléře a Lampertic, nýbrž celého Královéhradeckého kraje. Společnost přijímá odpady, a to i nebezpečné, z celé České republiky, míchá je do směsí, kterými potom zakládá volné prostory (důlní díla, lomy apod.) k povrchu. Směsi tímto způsobem využívá nejen v žacléřském mikroregionu, ale podle našich informací i jinde (např. Jaroměř, Petříkovice u Malých Svatoňovic apod.).

Firma využívá certifikátů, které vydal zkušební ústav stavební Praha. Opomíjí se zde skutečnost, že vstupními komponenty pro vzniklý „výrobek“ jsou i nebezpečné odpady (obsahující např. perzistentní organické látky). Není posuzována např. ani dlouhodobá stabilita.

V areálu firmy na Dole J. Šverma v Žacléři zpracovává ročně 20 – 65 000 tun odpadů, což podle našeho názoru vyžaduje posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí (dle zákona je to nutné již při zpracovávání nad 1 000 tun ročně).

Zacházení s odpady v areálu firmy přímo poškozuje životní prostředí. Máme k dispozici fotodokumentaci, která dokazuje, že dochází k silnému prášení odpadů a úniků do ovzduší, složené odpady nejsou chráněny před povětrnostními vlivy, odplavováním za deště apod. Obdrželi jsme dokonce i fotografie nebezpečných odpadů zcela bez úpravy složených přímo v lomu, kde vůbec nemají být skládány. Limity vypouštěných důlních vod, povolené KÚ Královéhradeckého kraje, jsou neúměrně vysoké (např. u štoly Egidi). Kontrolu činnosti firmy ze strany státních orgánů považujeme za zcela nedostatečnou a formální. Vzorky odpadů či směsí si odebírá firma sama a zpracovává ve vlastní laboratoři. Neexistuje monitoring ovzduší, vod atd.

Podle našeho názoru prováděný způsob ukládání odpadů ohrožuje životní prostředí hlavně z dlouhodobého hlediska, především je zde nebezpečí postupné kontaminace spodních vod. Podle našich informací podloží žacléřské oblasti např. komunikuje s podložím Broumovského výběžku.

Nyní probíhá na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje řízení ve věci vydání integrovaného povolení, o které požádala firma GEMEC – UNION a.s. Týká se v podstatě dalšího povolení činnosti firmy v této oblasti.

Proto Vám předáváme tuto petici a žádáme o projednání této problematiky na krajském zastupitelstvu. Petiční archy byly prozatím shromážděny pouze ze Žacléře, jsou však umístěny i v jiných městech, celkový počet podpisů je tedy podstatně vyšší. Vzhledem k současné aktuálnosti jsme se rozhodli zaslat petici již nyní.

Děkujeme a jsme s pozdravem.
Za petiční výbor:
Žacléř 25. ledna 2007.
Jiří Jirásek, Lukáš Kammel
Kontaktní telefon: 774 032 776.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí