zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zima na blátě - pohroma pro stromy

09.02.2007
Příroda
Les
Zima na blátě - pohroma pro stromy

Brno (6. února 2007) Sněhové vánice pravidelně zaskočí překvapené silničáře, letos však silničáři zaskočili nás  - sníh není, nemají co na práci, tak se vrhli na kácení alejí. Jelikož prostřednictvím našich projektů vysázíme ročně tisíce stromů do stromořadí, alejí i obcí, vůbec se nám nelíbí představa, že to, co jsme na jaře a na podzim vysadili, nám v zimě nudící se silničáři pokácejí.

Podnětem pro kácení stromů kolem silnic na Vysočině, v jižních Čechách nebo na Děčínsku  se stal zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle kterého je: „na návrh příslušného orgánu Policie České republiky nebo po projednání s ním nebo na návrh silničního správního úřadu nebo po projednání s ním, vlastník dálnice, silnice a místní komunikace oprávněn v souladu se zvláštními předpisy kácet dřeviny na silničních pozemcích“. Pod záminkou ohrožení účastníků silničního provozu jsou káceny zcela zdravé vzrostlé stromy i celé aleje.

„Zkratkovitý výklad zákona, který podřídí jediný zájem, zájem rychlé jízdy autem, všem dalším zájmům společnosti, je ostudný, nekulturní a nelze se s ním smířit," odsuzuje jednání policie a silničářů Ing. Petr Jelínek PhD. z Fakulty lesnické a dřevařské MZLU v Brně a vysvětluje: „Nejenže je tato zeleň estetická, chrání nás proti poryvům větru, ale často je v bezlesé krajině posledním útočištěm vzácných druhů živočichů. Aleje starých památných stromů dokonce, v rozporu se zmíněným zákonem, chráníme." Aleje navíc v zimě zabraňují tvorbě závějí na silnici. Silničáři a dopravní policie tedy patrně předpokládají, že bílá zima do České republiky už nepřijde nebo se při kácení stromů těší na kalamitní situace při příští sněhové nadílce.

Jak toto zbytečné ničení zeleně zastavit radí Martin Dušek, ředitel Kanceláře Českého svazu ochránců přírody: „Pravomoc mají starostové obcí, v jejichž katastru se zásah plánuje. Podle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny musí být kácení dřevin, které má být provedeno v souladu s § 15 zákona o pozemních komunikacích, oznámeno příslušnému orgánu ochrany přírody minimálně 15 dní předem."

Pokud není kácení oznámeno nebo oznámení o kácení nesplňuje všechny náležitosti (přesný počet stromů, druh, rozměry a zákresy místních dřevin, dřeviny podél pozemní komunikace by také měli splňovat normu ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací), může orgán OP oznámené kácení omezit, pozastavit, zakázat, a to ve správním řízení. Bohužel zákon  nestanoví, že je oznamovatel povinen se zamýšleného kácení zdržet, jakmile je takové řízení zahájeno.

Novelu zákona o pozemních komunikacích momentálně řeší vláda. Kolik stromů však ještě silničáři stihnou srazit? Doufejme, že nová pranostika - únor zelený stromy mizejí - se neujme.    

kontakt:            

Klára Slámová, program Strom života Nadace Partnerství

tel.: 542 422 781, gsm: 605 116 723, e-mail: klara.slamova@ecn.cz

Program Strom života podporuje výsadbu především původních druhů stromů v České republice občanskými sdruženími, obcemi a školami. Program usiluje o zapojení širokého spektra lidí do výsadeb stromů a následné péče o ně a o zvýšení zájmu veřejnosti o stromy a zeleň. Lidé se zapojují do přípravy projektů, mají možnost „adoptovat“ konkrétní strom prostřednictvím veřejné sbírky Strom života, navrhnout svůj strom do ankety Strom roku, ale hlavně se zapojují do vlastních výsadeb.

Generálním partnerem programu Strom života je společnost Skanska CZ.

 

 

Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující projekty trvale udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. Od svého vzniku v roce 1991 podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 160 miliónů korun už na 1700 projektů nevládních neziskových organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership for Sustainable Development.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí