zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

21.02.2007
Obecné
Krátce - různé

Podle nedávní zprávy čínského listu Deník právnictví, čínský státní úřad pro ochranu životního prostředí začala revidovat Zákon o znečištění ovzduší.
Nynější norma z roku 1987 již neodpovídá potřebám současné situace v oblasti ochrany životního prostředí. V roce 1995 byl tento zákon poprvé novelizován. V loňském roce na pravidelném zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ) jeho členové předložili návrh na další novelu.

Příbramsko - Státní podnik Lesy České republiky varuje stále před vstupem do lesů postižených lednovým orkánem Kyrill. Nouzový stav, kdy byl zakázán vstup do lesů i na Příbramsku, sice skončil, ale nebezpečí pádu stromů stále hrozí. V porostech dřevaři nestačili vytěžit všechny popadané stromy, proto je na místě opatrnost. Les je stále po vichřici nestabilní. Zvláště nebezpečné jsou takzvané věšáky. Jde o stromy, které jsou vyvrácené, ale visí na okolních stromech. Při jakémkoliv poryvu větru můžou spadnout. Rizikový je pohyb v oblastech, kde se pracuje na odstranění kalamity. äVarování Lesů České republiky má svá opodstatnění,ô řekl k tomu ředitel hořovické divize Vojenských lesů s statků ČR Martin Chytrý. äNebezpečí hrozí i v našich lesích, tedy v oblasti Vojenského újezdu Brdy. Dokud nebude kalamita zpracována, zvýšené nebezpečí pádu stromu nebo jeho části stále trvá,ô doplnil ředitel. Orkán způsobil hořovické divizi vojenských lesů škody přibližně ve výši 60 tisíc krychlových metrů kalamitního dřeva. äZpracováváme kalamitu jak našimi vlastními silami, tak i dodavatelskými subjekty. Pokud počasí dovolí rychlý průběh prací, předpokládáme ukončení zpracování kalamity ve druhém čtvrtletí,ô upřesnil Martin Chytrý. V minulém týdnu se státnímu podniku podařilo zpracovat přes 20 procent kalamitního dříví. Větší práci s odstraňováním kalamity bude mít dobříšský závod státního podniku Lesy České republiky. Podnik obhospodařuje severní a jihozápadní část Brd. V rámci závodu jsou vyčísleny škody na zhruba 150 tisíc krychlových metrů dřeva. Z toho jenom v oblasti Rožmitálska je to asi 100 tisíc krychlových metrů.

Veřejné čištění ptačích budek připravili na polovinu března ochránci přírody v Rokycanech. Členové Českého svazu ochránců přírody a lidé ze záchranné stanice živočichů pečují každoročně o víc než tisícovku ptačích budek pro drobné zpěvné ptactvo. Letos chtějí k jejich pravidelné údržbě přizvat i veřejnost a možná tak lidi i přesvědčit, aby další budky umístili na svých zahradách.
Jak řekl šéf rokycanských ochránců přírody Pavel Moulis, budky, o které se starají, jsou především určeny pro sýkorky, rehky a šoupálky, ale obsadit je mohou i drobní hlodavci, netopýři či hmyz. Proto se musí pravidelně kontrolovat a po hnízdní sezóně čistit. Část budek ochranáři už připravili, část nechali pro veřejné čistění. Vzhledem k mírné zimě začne podle Moulise letos zřejmě hnízdění dřív než v jiných letech.
Lidé, kteří se akce zúčastní, se poučí, proč je nutné budky pro ptáky vyvěšovat a dozvědí se zajímavosti z říše ptáků. Vyvěšování ptačích budek je jednou z tradičních ochranářských aktivit, do které jsou rokycanští ekologové, jejichž organizace letos slaví čtvrtstoletí existence, zapojeni.

Vláda Spojených arabských emirátů postaví první solární elektrárnu v Perském zálivu. Státní investor projektu Abu Dhabi Future Energy Co. včera oznámil, že výstavba elektrárny v regionu ropných exportérů bude stát 350 milionů dolarů.
Elektrárna bude mít instalovaný výkon 500 megawattů, zahájí provoz v roce 2009. Emirát Abú Zabí ji postaví proto, aby snížil svou závislost na spalování uhlovodíků při výrobě energie. Manažeři Future Energy uvedli, že elektrárna bude zásobovat elektřinou až 10 000 domácností.

Podpora EU větrnému pohonu lodí - EU podporuje zkoušky větrného pohonu lodí systému SkySail pro námořní dopravu částkou 1,2 mil. eur. Vedle SkySail v Hamburku, který inovativní pohon vyvíjí, se na projektu Wintecc (Demonstrace inovativního větrného pohonu pro nákladní lodě) podílejí rejdařství Beluga z Brém, Ocean Wawes GmbH z Lueneburgu a organizace námořního výzkumu Aldebaran Marine Research. Spolkové ministerstvo pro rozvoj podporuje SkySail v rámci programu "Ochrana klimatu: větrný pohon pro nákladní lodě", do kterého jsou ještě zařazena tři výzkumná pracoviště vysokých škol. Soukromí sponzoři se na projektu podílejí přes brémskou Oltmann-Gruppe částkou 11,5 mil. eur.

Ultimátum EK Tyrolsku - Evropská komise požádala písemně Tyrolsko o stanovisko k "Akčnímu programu Vzduch". Brusel požaduje do konce ledna objasnění opatření proti silnému znečištění vzduchu, zejména cestou plánovaného zákazu jízd nákladních automobilů. Komisi jde o přesné údaje účinnosti opatření. Rakousko resp. Tyrolsko doposud o tom nepodalo žádné postačující informace. Zemský dopravní rada Tyrolska H. Lindenberger potvrdil tisku, že Tyrolsko již informovalo Komisi ústně o balíku opatření. Na to má následovat písemný styk: "Nechali jsme si čas, abychom všechny otázky EU bod po bodu zodpověděli." Vidí mnohem větší šance k prosazení přijatých opatření než v roce 2003. Tehdy Rakousko zastavil Evropský soudní dvůr. Nový balík opatření bere doporučení EU v úvahu.

EU podepsala Alpskou konvenci - EU podepsala před koncem roku oficiálně dopravní protokol Alpské konvence. "Protokol je významným signálem pro význam Alp jako citlivého regionu v srdci EU," řekl dopravní komisař J. Barrot. Zásadním cílem konvence je výrazně snížit, zejména převodem dopravních množství, objem vnitroalpské dopravy a dopravy procházející Alpami. Podepsané země se zavazují, že nebudou stavět přes Alpy nové hlavní dopravní cesty. Kromě toho se má snížit vylučování škodlivých plynných emisí dopravou. Žádoucí je také "nákladová pravda na základě principu způsobitele" v rámci směrnice EU o nákladech dopravní cesty (Eurovignette). Jedna klauzule říká, že protokol je v souladu s existujícím právem EU. Smluvními stranami jsou vedle EU alpské země Švýcarsko, Monako, Francie, Rakousko, Německo, Slovinsko a Lichtenštejnsko.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) rozšířila využití software ArcGIS firmy ESRI o produkt ArcGIS Server, který použila pro vývoj aplikace mapování biotopů, jež umožňuje on-line editaci dat prostřednictvím internetu.
Úvodní mapování biotopů ČR proběhlo v letech 2001-2005, aktuální vrstva biotopů obsahuje 1 154 606 segmentů a v databázi charakteristik je uloženo 1 504 120 záznamů. Tato vrstva společně s vrstvami a databázemi Ústředního seznamu ochrany přírody, územních systémů ekologické stability a nálezových dat patří ke klíčovým v ochraně přírody. Počátkem roku 2005 bylo rozhodnuto o vybudování datového skladu AOPK ČR včetně tvorby aplikačních nadstaveb k údržbě a aktualizaci vrstev ochrany přírody. Pro aktualizaci mapování biotopů prostřednictvím internetu byl vybrán produkt ArcGIS Server, řešení bylo svěřeno firmě ARCDATA Praha.
Nasazení GIS technologie ve velkoplošném mapování se plně osvědčilo a AOPK ČR počítá s jejím využitím i pro další úkoly ochrany přírody, jako je evidence lokalit v krajinotvorných programech a fondu pozemků, lokalizace nálezových dat, lokalizace biomonitoringu a inventarizace chráněných území.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí