zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

28.02.2007
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 28. února 2007 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1854/06 - bod 2 schůze vlády 21.2.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

5.
Aktualizace "Identifikace problémových oblastí vybraných právních předpisů k ochraně životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře, včetně návrhů opatření"
č.j. 132/07 - předběžně rozesláno dne: 01.02.2007
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

6.
Informace o stavu plnění Realizační smlouvy o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci, uzavřené mezi podnikem Diamo, s. p. a Sdružením Čistá Ostrava" ve věci "Nápravná opatření - Laguny Ostramo"
č.j. 206/07 - předběžně rozesláno dne: 21.02.2007
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

17.
CHKO Třeboňsko, Národní přírodní rezervace (NPR) Stará řeka - aplikace závadných látek na rybníce Starý Spálený v k.ú. Holičky, žadatel Rybářství Třeboň, a.s. 
č.j. 108/07 - bod 34 schůze vlády 21.2.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

18.
CHKO Třeboňsko, Přírodní rezervace (PR) Rybníky u Vitmanova - aplikace závadných látek na rybnících Ženich a Nový Vdovec v k.ú. Holičky, žadatel Rybářství Třeboň, a.s.
č.j. 120/07 - bod 37 schůze vlády 21.2.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

19.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, pro aplikaci látek optimalizujících vodní prostředí rybníků z důvodu rybářského hospodaření v I. a II. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO 
č.j. 125/07 - bod 42 schůze vlády 21.2.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

20.
CHKO Třeboňsko, Přírodní rezervace (PR) Rod - aplikace závadných látek na rybníce Rod v k.ú. Val, žadatel Rybářství Třeboň, a.s. 
č.j. 130/07 - bod 46 schůze vlády 21.2.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

21.
CHKO Třeboňsko, Národní přírodní památka (NPP) Vizír - aplikace závadných látek na rybníce Vizír v k.ú. Hamr, žadatel Rybářství Třeboň, a.s. 
č.j. 176/07 - bod 60 schůze vlády 21.2.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

K projednání bez rozpravy:

25.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žehuňský rybník, konkrétně ze zákazu hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie a to za účelem nasazování a přikrmování rybí obsádky a provádění vápnění rybníku a zrušení usnesení vlády ČR č. 866 ze dne 7. července 2005 o povolení výjimky dle ustanovení § 43
č.j. 209/07 - předběžně rozesláno dne: 21.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

26.
Výjimka podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. b) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro pana Ing. Jana Čížka, bytem Lhota Střelskohoštická 46, Strakonice, k vjezdu motorovým vozidlem na účelové komunikace a vstupu do I. zón ochrany přírody za účelem malování obrazů
č.j. 210/07 - předběžně rozesláno dne: 21.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

27.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Broumovské stěny a I. zóny Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, pro vjezd sněžného skútru za účelem zimní údržby lyžařských tratí.
č.j. 211/07 - předběžně rozesláno dne: 21.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

28.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko - teplické skály a I. zóny Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, pro vjezd sněžného skútru za účelem zimní údržby lyžařských tratí
č.j. 212/07 - předběžně rozesláno dne: 21.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

29.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory pro použití biocidních přípravků na hubení hmyzích škůdců v I. a II. zónách CHKO
č.j. 213/07 - předběžně rozesláno dne: 21.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

30.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jeseníky pro vjezd a stání motorových vozidel T-Mobile a.s., mimo silnice a místní komunikace 
č.j. 214/07 - předběžně rozesláno dne: 21.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Pro informaci:

7.
Informace o průběhu a výsledcích prvního zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Kyjev, Ukrajina, 11. - 13. prosince 2006)
č.j. 219/07 - předběžně rozesláno dne: 21.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí