zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Separace odpadu v Prešově

12.03.2007
Odpady
Separace odpadu v Prešově

Scenár separácie odpadu

Separovaný zber v komplexnej bytovej výstavbe

Obyvateľom mesta, ktorí bývajú v bytových domoch, rozmiestnime 1 100 – litrové kontajnery na 4 komodity (papier, sklo, plasty, VKM kovové obaly), a to na vopred určené miesta. Rozmiestnené kontajnery budú farebne označené podľa jednotlivých komodít.

Zber sa bude vykonávať podľa vopred pripraveného harmonogramu.

Separovaný zber v rodinných domoch

Separovaný zber v IBV ( rodinných domoch ) sa realizuje prostredníctvom vriec. V súčasnosti má už každá domácnosť k dispozícií sadu 5 vriec – farebne rozlíšených ( modré vrece – papier, žlté vrece – plasty, zelené vrece – sklo, hnedé vrece – VKM[tetrapaky] kovové obaly, čierne vrece – BIO odpad ) spolu so separačným kalendárom. V kalendári sú vyznačené presné dátumy zvozu jednotlivých komodít. V daný deň zvozu prídu pracovníci TSmP, a.s., vyvezú danú komoditu a vrece vrátia späť. Upozorňujeme občanov, aby si vrecia chránili pred poškodením. V prípade, že vrece sa už nedá použiť je potrebné zavolať do TSmP, a.s. ( tel.č. 773 29 20 ) a požiadať o výmenu.

V súčasnej dobe sa separuje v rodinných domoch už na celom území mesta Prešov.

Bio odpad

Bio odpad ( odpad zo záhrad – tráva, lístie, odrezané časti vetiev, opadané ovocie, zvyšky zeleniny ) sa zberá pomocou čiernych vriec. V separačných kalendároch, ktoré obyvatelia rodinných domov dostali sú vyznačené dni zvozu bio odpadu tmavozelenou farbou. Pracovníci chodia v deň zberu bio odpadu na určenú lokalitu, vrece s bio odpadom vysypú a vrátia naspäť. Ak občania majú vrece poškodené, môžu si dať bio odpad do vlastných vriec, vývoz im bude zrealizovaný. Prosíme občanov, aby konáre polámali na menšie kúsky kvôli ľahšej manipulácií pri zbere a odvoze pracovníkmi TSmP, a.s.

V rámci sezónneho upratovania budú aj naďalej pristavované veľkoobjemové kontajnery (VOK) pre BIO odpad, ako aj objemný odpad. Mimo kalendára môžu občania BIO odpad doniesť na zberné dvory Technických služieb mesta Prešov na uliciach Jesenná 3 alebo Bajkalská 33.

Objemný odpad

Medzi objemný odpad patrí najmä starý nábytok, vane, umývadlá, dvere, okná. Pre zber objemného odpadu sme v meste Prešov vytvorili dva zberné dvory, na uliciach Jesenná č. 3 (areál Technických služieb a. s.) a Bajkalská 33 (areál Technických služieb a. s.), kde sú pristavené VOK–y a označené pre jednotlivé druhy odpadov.

Občan tento odpad môže doviesť na spomínané zberné dvory počas non - stop služby, kde od neho odpad prijme a zaeviduje zodpovedná osoba a určí, kde má odpad uložiť. V prípade záujmu právnických osôb túto službu je možné objednať v Technických službách mesta Prešov, a.s. u zodpovednej osoby. Táto služba je platená podľa príslušného cenníka.

Elektrický a elektronický odpad

Medzi elektrický a elektronický odpad patria predovšetkým chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu, sporáky a rúry na pečenie, elektrické sporáky, mikrovlnné rúry, elektrické radiátory, elektrické ventilátory, vysávače, žehličky, hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary, osobné počítače, notebooky, tlačiarne, kopírovacie zariadenia, rozhlasové prijímače, televízne prijímače, videorekordéry, hi-fi zariadenia. Pre zber elektronického odpadu sú v meste Prešov vytvorené dva zberné dvory na uliciach Jesenná č. 3 a Bajkalská 33.

Občan tento odpad môže doviezť na spomínané zberné dvory počas nonstop služby, kde od neho odpad prijme a zaeviduje zodpovedná osoba a určí, kde má odpad uložiť.

V prípade záujmu právnických osôb je táto služba platená podľa platného cenníka Technických služieb a. s., avšak tento odpad je možné doviezť počas pracovného času, t. j. 6.00 - 14.00 hod. na ul. Jesennej 3 a od 7.00 - 16.00 hod. na ul. Bajkalskej 33.

Odpadové minerálne (motorové) oleje

Tento odpad tvoria hydraulické oleje, syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje. Na zberných dvoroch pre zber tohto odpadu budú umiestnené nádoby, kde občania budú môcť bezodplatne tento odpad sústreďovať. Na zberných dvoroch môžu odpadové oleje sústreďovať rovnako aj právnické osoby.

ZDROJ:www.presov.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí