zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EKOLOGICKÉ VELETRHY BRNO OPĚT OČEKÁVAJÍ REKORDNÍ ÚČAST

05.03.2007
Obecné
Voda
Ovzduší
Odpady
Energie
Chemické látky
Havárie
Hluk
EIA
IPPC
EMS
EKOLOGICKÉ VELETRHY BRNO OPĚT OČEKÁVAJÍ REKORDNÍ ÚČAST
Účast na Ekologických veletrzích Brno, které se uskuteční ve dnech 29. – 31. května, už potvrdila většina velkých firem a lídrů nejen na tuzemském, ale i světovém trhu.

To potvrzuje, že prezentace na veletrhu v Brně plní svůj účel – získat nové kontakty, nové zákazníky, nové informace z oboru z celého světa.

V současnosti jsou již přihlášeni vystavovatelé ze tří kontinentů. Účast na letošním ročníku potvrdila mimo jiné také Kanada. Přestože zbývají do zahájení Ekologických veletrhů Brno ještě tři měsíce, zájem prezentovat se v Brně projevilo oproti stejnému období loňského roku o 16 procent firem více, z toho 20 procent tvoří zcela noví vystavovatelé. Připomeňme, že v roce 2006 se komplexu ekologických veletrhů zúčastnilo 300 vystavovatelů z deseti evropských států.

Třídenní konference s aktuální tématikou

K tradicím brněnských veletrhů bezesporu patří odborné doprovodné akce, které významně doplňují každý veletržní projekt. Nejinak tomu bude i na letošních Ekologických veletrzích Brno. Stěžejní akcí odborného programu bude třídenní mezinárodní konference věnovaná aktuálním tématům životního prostředí a vodního hospodářství a bude rozdělena do několika tématických bloků. Okruh financování obsáhnou mj. semináře pod názvem Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni nebo Možnosti čerpání prostředků z nového Operačního programu životní prostředí (OP ŽP) na léta 2007 – 2013. Tato část  konference bude určena starostům, státní správě, podnikatelům, investorům, pracovníkům bankovního sektoru a dalším zájemcům. Podle informací z ministerstva životního prostředí může ČR v tomto období čerpat na OP ŽP z Evropských prostředků téměř  4, 918 miliard eur,  ročně bude na projekty přidělováno asi 20 miliard Kč. Velký prostor bude věnován odpadovému hospodářství, které patří letos ke zvýrazněným oborům. Diskutována budou například témata biologicky rozložitelné odpady, skladování odpadů a další problematika s tímto oborem související. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží patří k jedné ze sedmi  priorit Operačního programu životního prostředí. Právě do této kapitoly předpokládá ČR v příštích sedmi letech investovat 913 535 684 eur, přičemž přes 776 505 331 eur činí příspěvek společenství z Fondu soudržnosti.  Pro vodohospodáře a související obory je připraven seminář zaměřený na uplatňování směrnice o vodní politice, která má přímou návaznost na problematiku povodí. Dalšími tématy konference budou například Energetická  koncepce EU, Integrovaný registr znečištění nebo IPPC zaměřený na budoucí vývoj integrované prevence na úrovni EU. Konference se dotkne i aktuálních témat současnosti jako jsou změna klimatu a Kjótský protokol.

Doprovodný program pro starosty i obchodníky

K doprovodným programům veletrhů patří také  6. ročník praktických ukázek protipovodňových opatření „Ochrana před povodněmi Brno“. Tento evropsky unikátní projekt je vlastně informačním a školícím centrem nejen pro zástupce státní správy a samosprávy, ale také pro majitele nemovitostí v rizikových centrech poblíž velkých vodních toků. V roce 2007 by měly být hlavním tématem „dynamické účinky vody“.  Praktické ukázky práce při povodních se budou odehrávat přímo ve speciálně konstruovaném bazénu. V přilehlém kontaktním centru bude dán všem zájemcům prostor pro odborná školení a přednášky na dané téma. Na základě dobrých zkušeností rakouských firem z loňského ročníku, se letos bude konat česko-rakouské kooperační setkání, jehož cílem je navazování nových obchodních kontaktů. Rakousko opatří v ochraně životního prostředí ke světové špičce, záběr rakouských firem  v tomto oboru sahá od průmyslové automatizace a komunální techniky až po zpracování odpadů, využití energie z obnovitelných zdrojů nebo sanaci kanálů.

Golfový turnaj, soutěže a galavečer

Vedle odborných akcí se uskuteční také řada společenských akcí. Neformální zahájením bude 28. května golfový turnaj VOD-CUP na golfovém hřišti v Jinačovicích. Slavnostní otevření Ekologických veletrhů za přítomnosti našich vrcholných představitelů bude 29. května a  tradiční a oblíbené setkání účastníků veletrhu je plánováno na večer o den později. Na slavnostním galavečeru budou předány nejlepším výrobkům Ekologických veletrhů Brno Zlaté medaile a vyhlášeny výsledky řady soutěží. Jde o stavbu s ekologickým přínosem, Nejlepší stavbu vodního hospodářství v roce 2006 a Vodárenskou soutěž zručnosti, která se bude konat dva dny v areálu brněnského výstaviště. Její 8. ročník organizuje Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR a účastní se jí týmy, jejichž členové jsou zaměstnanci vodárenských firem z celé ČR.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí