zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Něco pro učitele.

06.03.2007
Obecné
Něco pro učitele.

V loňském roce Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina připravilo ve spolupráci se svými členskými středisky v rámci projektu Vzdělávání školních koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pět běhů specializačního studia. Projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) v rámci Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů (OPRLZ), který je určen především ke zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Specializační studium probíhá v rozsahu 250 vyučovacích hodin a jeho obsah byl sestaven na základě dvou důležitých dokumentů, kterými jsou Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO.

Projekt je realizován na celém území ČR a to formou paralelních specializačních kurzů, probíhajících v období od 1. července 2006 do 31. září 2007. Kurzy organizuje pět středisek ekologické výchovy – Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, ZO ČSOP Vlašim, SEVER - Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Ametyst - Středisko ekologické výchovy a Vita - občanské sdružení. Všech pět kurzů má stejný základní obsah, ale mírně odlišnou formu, dle možností jednotlivých středisek a zájmu pedagogických pracovníků, v tom, kterém kraji. Úspěšní absolventi tohoto kurzu získají kvalifikační osvědčení, které je předpokladem pro oficiální pověření školním koordinátorem EVVO, včetně nároku na příslušné finanční ohodnocení.

Mluvíme zde o jednom z pilotních projektů nabízejících specializační studium, které má již stávající školní koordinátory profesionálně připravit na jejich funkci a informovat a vzdělat je v nejrůznějších ekotématech. Prvořadým cílem kurzů je pomoc při sestavování Školních vzdělávacích programů a začleňování jednoho z průřezových témat - ekologické výchovy, do těchto programů.

„Našeho“ specializačního studia se účastní 28 učitelů ze základních i středních škol (9 středoškolských učitelů a 19 ze základních škol). Jsou převážně z Jihomoravského kraje a Vysočiny, ale najdou se zde učitelé i z Pardubického a Moravskoslezského kraje. První setkání trvalo týden (srpen 2006) a konalo se na středisku Chaloupky, nedaleko Třebíče. Hlavními tématy byly systém EVVO v České republice, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, ekologická etika, globální problémy, atd. Pak jsme se potkali v říjnu v Brně. Učitelé postupně navštívili všechna detašovaná pracoviště Lipky a přitom se znovu hodně naučili. Teď, v těchto dnech, na začátku března se přijeli učitelé vzdělávat na naši krásnou Pálavu a do Mikulova. Ani zde nebude nikdo zahálet a společně se probere úloha nestátních neziskových organizací; dozví se, jak založit takovouto organizaci při škole; budou si povídat o biopotravinách a možnostech jejich uplatnění ve školním stravování; absolvují jarní exkurzi na Děvín i do Turoldu, zjistí, co je teorie GAIA; atd. Další setkání s ekologickou výchovou je čeká v Bílých Karpatech u našich kolegů z VISu Bílé Karpaty. Závěr specializačního studia se uskuteční v pobytovém středisku Lipky, na Rychtě v Krásensku. Zde bude roční vzdělávací úsilí završeno posledními konzultacemi a diskusemi nad závěrečnými pracemi účastníků. To jest zpracovanými školními programy EVVO jako součástí školních vzdělávacích programů pro tu, kterou konkrétní školu. Tečkou na závěr budou zkoušky, obhajoba závěrečných prací a předání certifikátů o absolvování specializačního studia. Tato tečka se odehraje v budově Jihomoravského kraje.

Ti, co máte o takovéto studium zájem a nedostalo se na Vás v tomto běhu, nezoufejte, Lipka získala finanční dotaci v rámci jiného projektu OPRLZ a bude pořádat hned dva běhy specializačního studia, které mají sice jiný název, ale obsah zůstává stejný - Specializační studium k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy. Hlavní organizátor a příjemce dotace je tentokrát Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, partnery budou střediska ekologické výchovy z několika ostatních krajů republiky. Kurz je v rozsahu 250 vyučovacích hodin (ve smyslu vyhlášky MŠMT č.317/2005  Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a Standardu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO) a je určen opět koordinátorům EVVO úplných základních a středních škol. Jeho úspěšní absolventi taktéž získají kvalifikační osvědčení, které je předpokladem pro oficiální jmenování školním koordinátorem EVVO, včetně nároku na příslušný osobní příplatek. Podrobnější informace zájemci najdou v informačním letáku, který byl rozeslán na školy po celé republice zapojené v síti MRKEV a také se informace objeví v chystaných Jihomoravských ekolistech, které vyjdou 1. dubna 2007.

 

                                                Za Lipku a CEV Pálava Hana Kalendovská a Eva Řezáčová
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí