zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přesuňte lisovnu z Úval, vyzvala Arnika firmu ESSA

07.03.2007
Hluk
Přesuňte lisovnu z Úval, vyzvala Arnika firmu ESSA

PRAHA/ÚVALY – Občanská sdružení Nové Úvaly a Arnika dnes vyzvala (1) nadnárodní společnost ESSA (2), aby odsunula svoji těžkou strojírenskou výrobu do některé z volných průmyslových zón. Lisovna na sériovou výrobu automobilových karosérií stojí od roku 2001 v obytné čtvrti Úval u Prahy a obtěžuje stovky lidí nesnesitelným hlukem (3). Ačkoliv továrna vznikla v rozporu se zákonem (4), úřady dodnes tolerují její provoz. Občanská sdružení se svou otevřenou výzvou obrátila na generálního ředitele ESSA Czech Petra Ludvíka a majitele mateřské společnosti ve Španělsku Jaume Boneta Balaguera. Upozorňují na porušení směrnic OECD (5) pro mezinárodní investice. K výzvě se mohou na internetu připojit další občané (6).

„Soužití těžkého průmyslu a obyvatel Úval se ukázalo jako nemožné. Lisovna ESSA není ochotna investovat do dalšího odhlučnění a dodržovat základní pravidla výrobní kázně, například nepřekládat kovový odpad na dvoře továrny. Stále znovu se potvrzuje, že továrna nemůže stát v obytné čtvrti. Jediným řešením může být její přemístění do průmyslové zóny,“ vysvětluje mluvčí Občanského sdružení Nové Úvaly Ing. David Zapletal, které sdružuje poškozené obyvatele. Ti tvrdí, že továrna způsobila znehodnocení jejich nemovitostí. Na základě znaleckých posudků vyčíslují svou škodu na 100 milionů korun (7).

Společnost ESSA usiluje od roku 2002 o čtyřnásobné rozšíření svého závodu. V loňském roce to ale odmítl Krajský úřad Středočeského kraje s tím, že negativní vlivy továrny na životní prostředí a zdraví obyvatelstva jsou neúnosné. „Právě teď je vhodná chvíle k přemístění lisovny. ESSA Czech potřebuje rozšiřovat výrobu a v Úvalech to úřady nepovolí,“ vysvětluje právník Centra pro podporu občanů sdružení Arnika Mgr. Lukáš Matějka. Český stát už podle něj v podstatě na přemístění továrny vyčlenil peníze. „ESSA Czech získala investiční pobídku ve výši až 315 milionů korun formou odpuštění části daní, dosud jí ale nevyužila. Právně je možné, aby stát změnil podmínky čerpání. Finance by se mohly využít k expanzi závodu v jiném, vhodnějším prostoru,“ řekl Matějka.

Podle informací, které Arnice poskytla státní Agentura pro podporu investic a podnikání CzechInvest, plánuje ESSA Czech výstavbu nových výrobních hal v bývalém areálu Avie v Letňanech. Současně ale korporace počítá se zachováním svého současného provozu v Úvalech u Prahy. Právě to se Arnice nelíbí a požaduje přemístění celé výroby.

Občanská sdružení poukazují v dopise, zaslaném firmě ESSA, na mezinárodní pravidla pro podnikání. „Přesun továrny je nepochybně drahý. ESSA ovšem věděla, kam jde. Když stavěla lisovnu v obytné čtvrti, musela počítat s potížemi. Firma měla investovat společensky odpovědně a udržitelně již v roce 1998,“ podotýká Lukáš Matějka. Odvolává se na porušení směrnic OECD pro mezinárodní investice (5). Podle nich nemají nadnárodní společnosti usilovat o neoprávněné výjimky, mají nechat posoudit dopad svých záměrů na životní prostředí a informovat místní komunitu o zásadních krocích. „Při povolování lisovny udělaly řadu zásadních chyb české úřady. Porušení standardních podnikatelských pravidel ze strany firmy ESSA je však stejně závažné.“

Centrum pro podporu občanů a místní sdružení Nové Úvaly kritizují stavbu lisovny ESSA od roku 2000, kdy továrna mezi rodinnými domky vyrostla. Zapravdu jim dal v závěru svého šetření ombudsman, který označil za hlavního viníka protiprávního stavu stavební úřad v Úvalech. V roce 2001 definoval prezident španělského koncernu Jaume Bonet Balaguer v dopise Centru pro podporu občanů firemní politiky takto (8): „Máme zájem, aby lidé v našem okolí byli spokojení s činností, kterou vyvíjíme, protože jsme přesvědčeni o tom, že jedině tímto způsobem si můžeme zajistit budoucnost ve Vaší zemi… Máme úmysly zůstat zde po generace, a to je možné jen v případě existující vzájemné harmonie mezi lidmi a okolím, které je obklopuje.“ Podle Arniky si lidé v Úvalech nepřejí nic jiného, než aby ESSA svým proklamacím dostála.

K veřejné výzvě, požadující odchod společnosti ESSA Czech z Úval, se může na internetu připojit kterýkoliv občan. Arnika a sdružení Nové Úvaly současně pořádají anketu (9) o dalším rozvoji Úval u Prahy. Podrobnější informace jsou dostupné na stránkách: cepo.arnika.org

Přílohy:

(1) Úplný text otevřeného dopisu prezidentu Jaume Bonet Balaguerovi (Grupo Estampaciones Sabadell s.l.) a generálnímu řediteli Petru Ludvíkovi (ESSA Czech, s.r.o.) zašleme na požádání e-mailem či faxem (celkem 5 stran).

(2) První provoz ESSA – Grupo Estampaciones Sabadell – vznikl v roce 1965 v malé dílně ve městě Sabadell, které je významným průmyslovým centrem u Barcelony. Dnes firma produkuje v šesti výrobních závodech ve Španělsku, kde zaměstnává přes tisíc lidí. Vybudování závodu v ČR je prvním počinem společnosti ESSA v zahraničí. Zaměstnává zde okolo 100 zaměstnanců, vyrábí plechové výlisky a kompletuje celky pro automobilový průmysl, zejména pro továrnu Škoda Auto a další automobilky (Audi, BMW, Ford, TPCA, Volkswagen).

(3) Velkým zdrojem hluku jsou překládky materiálu. Ačkoliv to není povoleno, dělníci běžně skládají železný šrot, výrobky i materiál v okolí haly, kde není manipulace odhlučněna. Další hluk vytváří samotná výroba. Podle dokumentace schválené stavebním úřadem měly být v továrně instalovány lisy s hlučností nejvýše 80 dB. ESSA však chtěla ušetřit, a tak nakoupila lisy Erfurt z továrny Moskvič, které byly vyrobeny v bývalé NDR a běžně produkují hluk 95 dB. Plášť výrobní haly byl již v minulosti zesilován, nízkofrekvenční hluk (dunění) to však dostatečně neodstínilo.

(4) Továrna ESSA byla v Úvalech umístěna v rozporu s tehdy platným územním plánem. Ten vymezoval příslušné území pro vznik zóny obchodu, služeb a drobné nerušící výroby. Rozpor s územním plánem potvrdil jak jeho zpracovatel, tak i Krajský úřad Středočeského kraje. V roce 2001 konstatovalo Ministerstvo životního prostředí, že továrna měla podle zákona projít také povinným posouzením vlivů na životní prostředí (EIA), což se nestalo. Porušení zákonů potvrdil ve výsledcích svého šetření také úřad ombudsmana.

(5) Směrnice Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní společnosti ze dne 27. 6. 2000 definují základní pravidla společensky odpovědného investování a podnikání. Dodržování směrnic je pro všechny podnikatele (velké i střední, nadnárodní i národní) sice dobrovolné, ale vládami doporučované jako vhodný rámec pro mezinárodní investice. Členské země OECD považují směrnice za velmi důležité a přispívající k rozvoji všech zemí. Mnohé nadnárodní společnosti, včetně těch podnikajících v automobilovém průmyslu, prokázaly, že respektování vysokých standardů podnikatelského chování vede k většímu růstu ekonomickému i ekologickému. Další informace jsou dostupné na webu Ministerstva financí:

www.mfcr.cz

(6) Veřejná výzva českým institucím „Těžký průmysl do Úval nepatří“ je dostupná zde:

www.arnika.org

(7) Podle odhadu znalců klesla kvůli lisovně hodnota nemovitostí o 25 až 30%. Za tuto újmu dosud nebyl nikdo odškodněn. Někteří majitelé se domáhají náhrady škod u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Hodnota továrny byla v době výstavby asi 180 milionů Kč. Cena stavebních parcel v okolí lisovna dosahovala před její výstavbou 80 milionů Kč. Výstavba 80 domků (nyní stěží obyvatelných kvůli hluku) přišla obyvatele Úval na přibližně 320 milionů. Znehodnocení nemovitostí, vyvolané provozem továrny, lze odhadnout na nejméně 100 milionů Kč. Připočteme-li státní investiční pobídku ve výši až 315 milionů korun, je zřejmé, že lisovna způsobila větší škody, než jaký může mít její provoz přínos pro stát a občany.

Česká vláda pod vedením Vladimíra Špidly přidělila společnosti ESSA Czech v roce 2004 investiční pobídku ve výši až téměř 315 milionů Kč (formou odpuštění daně z příjmu). ESSA Czech se za to zavázala v nové lisovně vytvořit 125 pracovních míst, z toho převážně v dělnických profesích, pro zaměstnance se základním vzděláním. V okrese Praha-východ přitom podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dosáhla v roce 2004 nezaměstnanost 3,7%, byla tedy druhá nejnižší v celé republice.


(8) ESSA Czech vytvořila vnitřní politiku společnosti v roce 2006 (www.grupoessa.es, případně zašleme mailem). Ostatní závazky vyplývají z minulé korespondence Centra pro podporu občanů, které již v roce 2001 upozorňovalo španělské vedení korporace na nezákonnosti při povolování staveb závodu v České republice.

(9) Anketa o rozvoji a problémech Úval je dostupná zde:

aa.ecn.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí