zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Menší obce brání své životní prostředí před dálnicí

09.03.2007
Obecné
Menší obce brání své životní prostředí před dálnicí
Plánovaná výstavba rychlostní silnice R49 v úseku od Fryštáku na Slovensko probudila malebný kraj Vizovických vrchů z poklidného spánku. Mnozí lidé, kterých se stavba a provoz na plánované "dálnici” osobně dotkne zhoršeným životním prostředím, mají pocit, že zaspali nebo že varovný "budík” vůbec nezazvonil. O to horečněji se nyní snaží zachránit, co se ještě zachránit dá. Jednou z jejich aktivit bylo také vydání stavebních uzávěr v Zádveřících a ve Lhotsku.

ZÁDVEŘICE, LHOTSKO - Lišáckým způsobem, jak překazit úsilí Ředitelství silnic a dálnic a Zlínského kraje o prosazení jediné trasy s několika problematickými úseky, kde se nebere zřetel na připomínky obcí, je vyhlášení takzvaných stavebních uzávěr. Touto cestou se ještě před koncem loňského roku vydali zastupitelé v Zádveřicích a ve Lhotsku. Možná si vzali příklad z podobného dřívějšího nařízení obce Pozlovice, kterou byly silně omezeny možnosti postavit přes katastr Pozlovic nadzemní vedení velmi vysokého napětí. O zrušení tohoto výnosu pak usilovat Zlínský kraj i ministerstvo vnitra, ale Ústavní soud dal obci za pravdu.

Ano, ale jedině v tunelu

V Zádveřicích bylo nařízení o stavební uzávěře schváleno 13. prosince. Oblast uzávěry se z velké části kryje s územím přírodního parku Vizovické vrchy. "Ze zákona je obec povinna pečovat o rozvoj svého území a o potřeby svých občanů v souladu se zásadou trvale udržitelného rozvoje. Trvale udržitelným rozvojem je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby, a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. Využití uvedeného území spatřuje zastupitelstvo v šetrné turistice, rekreaci občanů, poznávání přírodních krás a rozvoji přírodně orientovaného cestovního ruchu,” vysvětlil zádveřický zastupitel Pavel Drha.Cílem uzávěry není zabránění realizace R49, ale realizace liniových dopravních staveb způsobem, který nenaruší krajinný ráz a minimalizuje negativní dopady staveb na obyvatelstvo a okolní krajinu. "Takže proto, aby byly minimalizovány negativní dopady na přírodní park a životní prostředí obce (především hluková zátěž a exhalace), zastupitelé ve stavební uzávěře stanovili několik konkrétních podmínek pro stavby dopravní infrastruktury,” uvedl Drha.

1. Zmíněné stavby musí být vedeny v povrchových nebo podpovrchových tunelech, uzavřených tubusech nebo v zářezech pod přirozenou úrovní terénu.
2. V případě vedení úseku stavby v zářezu bude silnice opatřena po celé délce úseku přilehlým ochranným valem ve výši minimálně pět metrů nad úrovní komunikace, osázeným zelení.
3. Výstavba a provoz staveb neohrozí jakost a stav vodních zdrojů na vymezeném území, které se používají jako pitná voda pro obyvatele obce.
4. Výstavba a provoz staveb musí splňovat zákonné limity stanovené příslušnými právními předpisy.

K čemu je přírodní park?

Podobnou cestou se koncem prosince vydala i obec Lhotsko, která rovněž leží na trase uvažované rychlostní komunikace. V úvodním ustanovení nařízení o stavební uzávěře se konstatuje: "Účelem stavební uzávěry je ochrana území před umísťováním a realizací staveb výrazně narušujících krajinný ráz, vytváření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj území při zachování přírodních a estetických hodnot a rekreačního potenciálu území a ochrana zdraví obyvatel obce.” Stanovené podmínky pro realizaci liniových staveb dopravní infrastruktury jsou velmi podobné podmínkám vyhlášeným v Zádveřicích.

V důvodové zprávě k vyhlášené stavební uzávěře ve Lhotsku se dále mimo jiné argumentuje: "Obec se nachází na území přírodního parku Vizovické vrchy. (...) Smyslem existence přírodních parků je omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. Povrchové a zejména pak výrazně nad přirozený terén vyvedené liniové dopravní stavby by znamenaly značný zásah do krajinného rázu a výrazné zhoršení životního prostředí se všemi negativními důsledky. Tento zásah by byl markantnější tehdy, pokud by některá z liniových staveb procházela přímo územím přírodního parku. V rovině mohou být liniové stavby dopravní infrastruktury realizovány povrchovým tunelem nebo uzavřeným tubusem. Tím dojde k maximálnímu omezení negativních dopadů dopravy na obyvatelstvo a životní prostředí obce, především k minimalizaci hlukové zátěže a ke snížení imisních hodnot.”

Snaha o vyhlášení podobné stavební uzávěry se objevila i v sousední obci Bratřejov, ale při hlasování v zastupitelstvu odsouhlasení tohoto záměru o jeden hlas neprošlo. "Dostaly se k nám signály, že by naše obec při tomto postoji mohla mít potíže se získáváním dotací, o jejichž rozdělování rozhoduje či spolurozhoduje Zlínský kraj,” poznamenal Jaroslav Jandek, který tuto obec zastupuje v komisi krajského úřadu vytvořené k problematice stavby R49. Lidé v horní části Bratřejova mají zejména obavy, aby v souvislosti se stavbou R49 nepřišli o vodu ve studnách. V místní části Chrámečné lidem vadí, že se má trasa silnice dotknout i obytné zástavby. Desítky Bratřejovanů také uplatnily své připomínky ve zjišťovacím řízení k posuzování vlivu této stavby na životní prostředí.

Problémy územních plánů

Jak uvedl předseda občanského sdružení Vizovické vrchy Pavel Pečeňa, v územním plánu velkého územního celku zlínské aglomerace číslo 4, který je stále v platnosti, je výslovně zmíněno vedení R49 pod Vizovicemi tunelem. "Vzhledem k tomu, že v současném návrhu realizace již tunel není, bylo by možno realizaci současného návrhu právně napadnout, protože se výrazně liší od nadřízeného dokumentu,” poznamenal Pečeňa. Ekologičtí aktivisté z Vizovic usilují o to, aby rychlostní komunikace obcházela město tunelem a neprotínala na povrchu jeho jižní okraj s obytnou zástavbou.

Obecní zastupitelstvo v Zádveřicích se k připravované stavbě R49 vrátilo ještě 21. února. Neschválilo pokyny pro zpracování návrhu změny číslo 6 územního plánu obce Zádveřice-Raková a to mimo jiné z těchto důvodů:
1. Pokyny neřeší požadavek, aby R49 byla sloučena s I/49 a osa komunikace byla v linii jižní části stávající I/49.
2. R49 musí být vedena v povrchových nebo podpovrchových tunelech, uzavřených tubusech nebo v zářezech pod přirozenou úrovní terénu.
3. Dále pokyny neřeší souhlas obce s variantou A - pravobřežní komunikace první třídy. Varianty B a C jsou nepřípustné.
4. Zastupitelstvo požaduje zachování v územním plánu původních ploch pro ČOV a obslužné komunikace k ČOV.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
3
11. 2020
3-6.11.2020 - Veletrh, výstava
Rimini
INISOFT s.r.o.
10
11. 2020
10.11.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
CHEMELEONI s.r.o.
11
11. 2020
11-12.11.2020 - Seminář, školení
Konferenční místnost hotelu A-SPORT
INISOFT s.r.o.
11
11. 2020
11.11.2020 - Seminář, školení
Brno, Aps s.r.o.
24
11. 2020
24.11.2020 - Seminář, školení
Sál Tribun - hotel Tristar
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí