zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Česko: Později a bez dotací

20.03.2007
Zemědělství
Energie
Česko: Později a bez dotací
Vláda rozhodla, že se zaváděním ekologičtějších pohonných hmot nebude pospíchat.

Čeští poslanci budou jednat o vládním návrhu, který odkládá povinné přidávání biosložek do pohonných hmot do příštího roku. Původně se počítalo s 1. červencem 2007, tento předpoklad však odpovídal záměru, že návrh novely zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší schválí vláda ještě do konce minulého roku. Došlo k tomu však až v závěru února.

Jako hlavní důvod odkladu uvádějí navrhovatelé potřebu získat čas na přípravu kontrolního mechanismu. Obávají se, aby se biopaliva nestala podobným tunelem, jako byly svého času lehké topné oleje.

Povinnost přidávat biosložky je koncipována tak, že všichni, kdo uvádějí do tzv. volného daňového oběhu motorové benziny nebo motorovou naftu, budou muset v roce 2008 zajistit přídavek minimálního množství biopaliv. Má jít o dvě objemová procenta. Od roku 2009 to budou 3,5 procenta. Tento limit mohou splnit buď přimícháváním biosložek do pohonných hmot, nebo tím, že uvedou na trh čisté nebo jiné směsné biopalivo.

K plošnému přidávání biosložek do benzinu a nafty se vláda nepřiklonila, protože by to v současnosti zřejmě neprošlo u Evropské komise kvůli rozporu s evropskou legislativou.

Riziko zneužití existuje, a to formou daňových úniků. Líh, vykázaný jako přídavek do benzinu, by bylo možné využít ke konzumním účelům.

Vláda proto uložila resortním ministrům, aby do konce května navrhli jak systém kontroly, tak úpravu platných právních předpisů. Do konce roku 2007 mají ve spolupráci s dalšími úřady a organizacemi zpracovat víceletý program uplatňování biopaliv.

Účastníci trhu pokládají posun termínu za rozumný. Česká rafinérská je technicky připravena přimíchávat biosložky do benzinu i motorové nafty, ale uvítá, když se nebude systém zavádět v časové tísni a dělat změny za pochodu. Povinnost naplnit podíl biosložky v palivech, aniž by šlo o plošné přimíchávání, pokládá tiskový mluvčí Aleš Soukup za racionální, protože umožní výběrově prodávat paliva bez biosložek, což může být v některých případech nutné. Na druhé straně bude možné uplatnit paliva s podstatně vyšším obsahem biokomponent, než jsou stanovená procenta. Jde např. o motorový benzin E85 nebo tzv. bionaftu s 31 % MEŘO (metylester řepkového oleje), která byla v minulých letech běžně na trhu.

Také ČEPRO, které uskladňuje státní hmotné rezervy, posun schvaluje: kvůli nedořešeným legislativním problémům i kvůli technické přípravě. Společnost ČEPRO s odkladem víceméně počítala, takže výstavbu míchacích zařízení ve svých skladech rozložila v čase. V některých však již míchání probíhá, např. kvůli exportu na Slovensko, kde povinnost přidávat biosložky již existuje.

Podle personálního ředitele ČEPRO Tomáše Zikmunda nejsou navíc paliva s vyšším obsahem biosložek schválena automobilovými výrobci. Není tedy mnoho vozidel, která by na ně mohla jezdit. Do této oblasti by podle něj měla směřovat vládní podpora nebo intervence. I v oblasti tvorby norem je třeba vyšší obsahy uzákonit, protože dnes platí, že se může jezdit na palivo s přídavkem maximálně pěti procent lihu, resp. MEŘO.

Co se týká plošného (v každém litru) nebo objemového (dle bilance prodejů) přimíchávání biosložek, nedávalo ČEPRO přednost žádné variantě, protože obě považovalo za proveditelné, jak řekl Zikmund. Obě varianty mají svá pro a proti.

Sankce za neplnění zákonem dané povinnosti mohou být otazníkem, na který se zaměří poslanci, až bude zákon procházet parlamentním schvalovacím procesem. V návrhu zákona se uvádí poplatek ve výši 75 Kč za jeden litr neuplatněného biopaliva na trhu v daném roce ze stanoveného podílu, což podnikatelé pokládají za přemrštěné, i když to na druhé straně může působit dostatečně odstrašujícím způsobem. Dále je navrhována sankce až 2 mil. Kč za neplnění povinnosti vedení evidence o uplatňování biopaliv. Kontrolou je v této věci pověřeno Generální ředitelství cel.

Za nedořešené problémy pokládají někteří výrobci a distributoři pohonných hmot řízení a kontrolu kvality a součinnost účastníků trhu s palivy v logistickém řetězci. Schválený postup neřeší ani žádnou motivaci k používání biopaliv, resp. k tomu, aby si je vědomě motorista nakupoval.

AUTOR: Milena Geussová
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí