zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Seminář Možnosti čerpání finančních prostředků na výstavbu či rekonstrukci obecních a městských ČOV a kanalizací

20.03.2007
Voda
Seminář Možnosti čerpání finančních prostředků na výstavbu či rekonstrukci obecních a městských ČOV a kanalizací
Seminář je určen zástupcům obecních a městských úřadů, kteří řeší otázku financování výstavby čistírny odpadních vod a kanalizace.

Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví
EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové
SPOLEČNOST AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČR PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

si Vás dovoluje pozvat na seminář
Možnosti čerpání finančních prostředků na výstavbu či rekonstrukci obecních a městských ČOV a kanalizací   
 
ZÁMĚR SEMINÁŘE

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, kde se dozvíte o možnostech financování výstavby ČOV a kanalizace ve Vaší obci či městě.
Seminář je určen zástupcům obecních a městských úřadů, kteří řeší otázku financování výstavby čistírny odpadních vod a kanalizace.

PŘEDNÁŠÍ

RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D.
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Magistrátu města Hradec Králové

Ing. Ondřej Slavík
vedoucí úseku samosprávných činností
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Ing. Jiří Duda
odbor vodovodů a kanalizací
Ministerstva zemědělství

Ing. Michal Machačný
Státní fond životního prostředí – Hradec Králové

Ing. Vladimír Plachý
EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové

HOST
Ing. Zdeněk Štorek
vedoucí oddělení vodního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

MÍSTO KONÁNÍ SEMINÁŘE :
Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové,
zasedací místnost B 318
Parkování: na parkovišti u Krajského úřadu

Podrobné informace o místu konání naleznete na: http://www.kr-kralovehradecky.cz

ODBORNÝ PROGRAM

4. dubna 2007
 8 30 –   900     Prezence
 9 15 – 1430    Odborný program

ODBORNÝ PROGRAM

· Zahájení
· Povinnosti provozovatelů ČOV a kanalizací ve vztahu k vodoprávnímu úřadu – obce s rozšířenou působností
· Dotační programy Královéhradeckého kraje v oblasti vodního hospodářství
· Národní program – podmínky čerpání finanční podpory na výstavbu ČOV a kanalizace v obcích a městech
· Možnost získání dotací z EU – Operačního programu životní prostředí
· Technické zajištění přípravy pro získání dotací (projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství obce)
· Diskuse, dotazy, závěr

Přestávky si stanovují přednášející. Změna programu vyhrazena.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

1. Datum a místo konání:
středa 4. dubna 2007, zasedací místnost B 318 – Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové

2. Přihlášky k účasti na semináři:
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 3. dubna 2007 na uvedené kontakty:
EMPLA spol. s r. o.
Za Škodovkou  305, 503 11 Hradec Králové
fax: 495 217 499
e-mail: marketing@empla.cz       
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Černíková

3. Úhrada semináře:
Účastnický poplatek činí celkem ……. 270,-    Kč 
základ daně       226,90 Kč
19 % DPH            43,10 Kč  
a obsahuje:  vložné za osobu včetně pracovních materiálů a drobné občerstvení
Naše DIČ: CZ42195667,    IČO: 42195667
Platbu uhraďte na účet č. 659340257/0100 KB Hradec  Králové (var. symbol 200700404) nebo hotově u  prezence.

4. Daňový doklad, potvrzení o platbě:
Platba provedená před termínem konání semináře je zálohou ve výší 100 % dohodnuté ceny. Daňový doklad  bude účastníkům semináře vydán na základě prokázaného zaplacení. Účastníci  obdrží u prezence daňový doklad jen na platby, které budou připsány na náš účet 5 dnů před konáním semináře. Na platby došlé po tomto termínu vystavíme daňový doklad a zašleme poštou na Vaši adresu. Účast na akci nepotvrzujeme. Zprávu Vám zašleme jen v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.
5. Stornovací podmínky:
Při neúčasti účastnický poplatek nevracíme. V případě, že nebyl poukázán na náš účet, bude dodatečně pro nedodržení storno podmínek fakturován. Přihlášku je možné písemně stornovat  z vážných důvodů 3 dny před zahájením semináře nebo je možno vyslat náhradníka. Potvrzení závazné přihlášky bude považováno za souhlas s organizací a cenou semináře.

Hradec Králové
středa 4. dubna 2007

Mediální partner - EnviWeb

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí