zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministři životního prostředí a dopravy: Kácení stromů podél silnic je třeba zastavit

23.03.2007
Obecné
Ministři životního prostředí a dopravy: Kácení stromů podél silnic je třeba zastavit

Ministři životního prostředí a dopravy dnes požádali Ředitelství silnic a dálnic, hejtmany a ředitele krajských úřadů, aby zastavili případné kácení silničních stromořadí na silnicích prvních tříd a v krajích. Navrhli také vytvoření společné pracovní skupiny, která se pokusí o dohodu o postupu při správě silniční vegetace. Ministerstva připraví analýzu problému a  jeho jednoznačné a srozumitelné právní řešení. Podle expertů ministerstva životního prostředí totiž někteří správci komunikací překračují rozsah zvláštního oprávnění daného zákony [1].

Lidé, kteří se o kácení stromů podél silnic dozvědí, by měli kontaktovat Českou inspekci životního prostředí. Ta má kompetenci jednotlivé případy posoudit. Kontaktní telefonní číslo pro tyto případy je 731405072. ČIŽP zaznamenala v posledních měsících už několik desítek podobných případů [2]

„Česká inspekce životního prostředí v posledních měsících zaznamenala už 23 případů kácení silničních stromořadí. Proto jsme společně s ministrem dopravy Alešem Řebíčkem požádali hejtmany i ředitele krajských úřadů, aby všechna případná kácení zastavili. Oslovila mne již řada lidí, kteří oprávněně poukazují na to, že plošná likvidace stromořadí hraničí s barbarstvím. Aleje vytvářejí typický ráz harmonické kulturní krajiny, tlumí hluk, chrání před větrem a prachem, přispívají k druhové pestrosti naší přírody.  Samozřejmě, pokud jsou stromy například přestárlé a hrozí, že na silnici spadnou, je nějaký zásah na místě. Rozhodně ale nesmí docházet k tomu, že se plošně zlikviduje stoletá alej jen proto, že někdo chce jezdit po úzké okresce stejně rychle jako po dálnici. Velmi si cením, že jsme s ministrem dopravy nalezli společnou řeč a věřím, že se podaří dospět k rozumnému řešení,“ konstatuje ministr životního prostředí Martin Bursík.

 

Poznámky:

[1] Zvláštní oprávnění ke kácení silniční vegetace je silničním zákonem (zákon č.13/1997 Sb.) stanoveno pouze  pro případy, kdy konkrétní strom ohrožuje bezpečnost užití pozemní komunikace nebo neúměrně ztěžuje její údržbu. Zvláštní oprávnění tudíž není možné vztahovat na případy jako je například  rekonstrukce či rozšiřování  vozovky.  Rovněž není možné považovat za důvod takovéhoto kácení statistiky o nehodovosti na území kraje bez bližšího upřesnění.

[2] Kácení a připravované kácení v období vegetačního klidu 2006-2007

Použité zkratky a termíny:

ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic ČR, správce dálnic a silnic I. třídy (v krajích má ŘSD ČR jednotlivé správy, např. ŘSD ČR Správa Jihlava)

SÚS – Správa a údržba silnic, správce silnic II. a III. třídy, v rámci kraje může být jedna (např. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny) nebo více SÚS (po okresech)

Obecní úřad, OŽP (= odbor životního prostředí) městského úřadu – orgán ochrany přírody příslušný k přijetí oznámení o chystaném kácení dřevin a k jeho pozastavení, omezení, zákazu ve lhůtě 15 dnů, orgán ochrany přírody příslušný k vedení správního řízení o povolení kácení dřevin 

OI – oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí

OI Praha

1)     k.ú. obce Vestec (Praha – západ), kontrola na základě telefonického upozornění, káceno podle pravomocného povolení na 70 topolů, důvodem kácení stáří a špatný zdravotní stav (2 smrtelné úrazy způsobené nedávno pádem stromu), stanovena náhradní výsadba, šetření ukončeno

2)     k.ú. obce Zlosyň (Mělník), káceno na základě pravomocného povolení na 40 stromů v druhovém složení hrušeň, slivoň, důvodem výstavba kanalizace, bez stanovení náhradní výsadby, šetření ukončeno

OI České Budějovice

3)     k.ú. města Kašperské Hory, kontrola na základě informace v médiích, káceno podél silnice II/145, subjekt SÚS Klatovy, celkem 97 dřevin v druhovém složení lípa, javor, jasan, káceno na oznámení, OŽP městského úřadu na oznámení nereagoval, stromy zdravé, ČIŽP požádá AOPK o posudek na krajinný ráz, šetření pokračuje

4)     k.ú. města Kašperské Hory, kontrola na základě informace v médiích, káceno v intravilánu obce Technickými službami města a SÚS Klatovy, celkem 38 ks dřevin v druhovém složení jasan, javor, lípa, káceno na oznámení města Kašperské Hory, ČIŽP zde pravděpodobně zahájí správní řízení o pokutě jak s městem Kašperské Hory, tak s SÚS Klatovy

5)     k.ú. obce Mokrý Lom, plánované kácení SÚS, kontrolní výjezd ČIŽP plánován na 22.3.2007

6)     k.ú. města Železná Ruda, kontrola na základě podnětu, připravované kácení SÚS na oznámení bylo OŽP městského úřadu Železná Ruda pozastaveno vydáním předběžného opatření a svoláno místní šetření, ČIŽP bude případ dále sledovat

OI Hradec Králové

7)     k.ú. obce Zadražany (Hradec Králové), kontrola na základě podnětu, kácení 14 ks jasanů podél silnice Chlumec – Nový Bydžov provedla fyzická osoba na základě objednávky obce Nepolisy, OÚ Nepolisy povolil kácení 11 ks jasanů, ČIŽP připravuje zahájení řízení o pokutě

8)     k.ú. obce Džbánov (Ústí nad Orlicí), kontrola na základě podnětu, kácení cca 100 ks topolů podél silnice Vysoké Mýto - Džbánov, kácení na základě pravomocného povolení, včetně stanovené náhradní výsadby, ČIŽP případ došetřuje

OI Ostrava

9)     k.ú. obce Jiříkov, kontrola na základě podnětu, SÚS Moravskoslezkého kraje hodlá kácet na oznámení, obecní úřad s kácením souhlasí, ČIŽP svolala místní šetření na 23.3.2007, za účasti SÚS, obce, AOPK a ČIŽP, případ v šetření

OI Ústí nad Labem

10) k.ú. Budyně nad Ohří, kontrola na základě podnětu, SÚS Ústí nad Labem provádí dlouhodobou rekonstrukci doprovodné zeleně, kácení 70 ks topolů podél silnice Budyně nad Ohří – Písty z důvodů špatného zdravotního stavu na základě pravomocného povolení, vypracován posudek AOPK a stanovena náhradní výsadba v rozsahu 130 ks, šetření ukončeno

OI Liberec

V oblastní působnosti OI Liberec nebylo šetřeno kácení silniční zeleně.

OI Brno

11) k.ú. obce Jevišovice (Znojmo), kontrola na základě podnětu, provedla SÚS Jihomoravského kraje na základě pravomocného rozhodnutí Obecního úřadu Jevišovice se zdůvodněním - špatný zdravotní stav, kácení 60 ks slivoní podél silnice Bojanovice – Jevišovice, stanovena náhradní výsadba na stejném místě do 30.10.2007, ČIŽP šetření ukončila, ale provede kontrolu náhradní výsadby

OI Olomouc

V oblastní působnosti OI Olomouc nebylo šetřeno kácení silniční zeleně.

OI Havlíčkův Brod

12) k.ú. obce Pohled, kontrola na základě podnětu, ŘSD Jihlava - kácení na oznámení, obecní úřad souhlasil, celkem 135 dřevin v druhovém složení lípa, jasan, jírovec, dub a javor na silnici I/34 Rouštany – Krátká Ves, tento případ vedl k zahájení jednání s ŘSD v Praze

13) k.ú. obce Michalovice, kontrola na základě vlastního zjištění, ŘSD Jihlava – kácení na oznámení, obecní úřad souhlasil, celkem 17 ks dřevin v druhovém složení jasan, jírovec a bříza na silnici I/34 z Havlíčkova Brodu na Humpolec

14) k.ú. Poděbaby, kontrola na základě vlastního zjištění, ŘSD Jihlava vykácelo v rámci další akce 4 vzrostlé stromy v územní působnosti Městského úřadu Havlíčkův Brod bez povolení nebo oznámení na silnici I/34, ČIŽP zde vede řízení o uložení pokuty, případ v šetření

15) k.ú. Havlíčkův Brod, kontrola na základě vlastního zjištění, ŘSD Jihlava plánovalo kácení 11 dřevin v druhovém složení jasan, javor a jírovec, městský úřad nepozastavil, ČIŽP zadala odborný posudek AOPK a dle posudku byly určeny 3 dřeviny ke kácení, na ostatní vydáno ČIŽP předběžné opatření, případ v šetření

16) k.ú. Radostín a k.ú. Knyk, kontrola na základě vlastního zjištění, ŘSD Jihlava plánovala kácení 30 dřevin v druhovém složení jasan, modřín, jírovec, javor a lípa na oznámení na silnici I/38, obecní úřady souhlasily, podle odborného posudku AOPK 6 dřevin určeno ke kácení, 11 dřevin ŘSD zabezpečí technickými prostředky a na zbývající ČIŽP vydala předběžné opatření, případ v šetření

17) k.ú. Olešná, k.ú. Skuhrov a k.ú. Kámen, kontroly na základě vlastního zjištění, ŘSD Jihlava plánovala kácení 7 dřevin v druhovém složení jabloň a lípa na oznámení, obecní úřady nepozastavily, na základě inspekcí zadaného odborného posudku AOPK určen jeden strom ke kácení, 4 dřeviny budou zabezpečeny technickými prostředky a na 2 dřeviny ČIŽP vydala předběžné opatření, případ v šetření

18) k.ú. Třešť a k.ú. Čenkov, kontroly na základě podnětu, SÚS kraje Vysočina plánovala kácet celkem 77 ks dřevin v druhovém složení lípa, jasan a jeřáb na oznámení na silnici III/4065 Třešť - Čenkov, obecní úřady nepozastavily, ČIŽP vydala předběžné opatření a zároveň zadala odborné posouzení, případ v šetření

19) k.ú. Růžená, kontrola na základě vlastního zjištění, SÚS kraje Vysočina plánovala kácení 39 dřevin v druhovém složení lípa, javor a bříza, na oznámení mimo obec (celkem 27 ks dřevin) a na povolení v intravilánu obce (12 dřevin), obecní úřad souhlasil i vydal povolení se stanovením náhradní výsadby, ČIŽP vydala předběžné opatření a zároveň zadala odborné posouzení, rozhodnutí ObÚ dá na přezkum, případ v šetření

20) k.ú. Dobronín a k.ú. Střelecká, kontrola na základě podnětu, SÚS kraje Vysočina plánovala kácení 32 ks dřevin v druhovém složení jírovec, dub a jasan podél silnice II/348 na oznámení, obecní úřad nepozastavil, při kontrole zjištěno osekání pat stromů jako příprava ke kácení, proto předběžné opatření by bylo bezpředmětné

21) k.ú. Vilémovice, kontrola na základě podnětu, kraj Vysočina pokácel 94 ks dřevin a 8275 m2 keřových porostů podél silnice II/150 z Havlíčkova Brodu směrem na Ledeč nad Sázavou na základě pravomocného povolení obecního úřadu, včetně stanovené náhradní výsadby dle projektu (185 stromů a 65 keřů), šetření ukončeno

OI Plzeň

22) k.ú. Klatovy a další obce směrem na Železnou Rudu, kontrola bude provedena na základě podnětu, ŘSD plánuje kácení cca 200 ks dřevin, CHKO Šumava a MěÚ Klatovy zahájily řízení o povolení ke kácení, obecní úřady (jako orgán ochrany přírody) většinou ne, místní šetření ČIŽP plánováno na 22.3.2007, ČIŽP je připravena v případě potřeby kácení předběžným opatřením zakázat

k.ú. Krásné údolí, kontrola bude provedena na základě vlastního zjištění, 20.3. zjištěno kácení cca 20 ks dřevin v úseku silnice I/20 Toužim – Krásné údolí a zároveň v některých místech již provedená náhradní výsadba, ČIŽP zahájí šetření
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí