zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná vláda ve středu

27.03.2007
Obecné
Co projedná vláda ve středu
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR. která se koná ve středu 28. března 2007 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1859/06 - předběžně rozesláno dne: 06.12.2006; stanovisko Legislativní rady vlády rozesláno 21.3.2007 
Předkládá: ministr zemědělství

5.
Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
č.j. 235/07 - předběžně rozesláno dne: 28.02.2007
Předkládá: ministr zemědělství

9.
Navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě č. 0130/96/01 mezi Ministerstvem financí a Jihočeskými dřevařskými závody a.s.
č.j. 343/07 - předběžně rozesláno dne: 19.03.2007
Předkládá: ministr financí

K projednání bez rozpravy:

13.
Zabezpečení realizace nové evropské právní úpravy týkající se chemických látek a nominace českých zástupců do pracovních orgánů evropské agentury pro chemické látky 
č.j. 372/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

17.
Návrh na přijetí změny Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhus, 25. června 1998)
č.j. 364/07 - předběžně rozesláno dne: 21.03.2007
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí

23.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro KČT Kašperské Hory k pořádání cyklistického závodu "Krajem Karla Klostermanna"
č.j. 344/07 - předběžně rozesláno dne: 19.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

24.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko pro vjezd a stání motorových vozidel T-Mobile a.s., mimo silnice a místní komunikace
č.j. 345/07 - předběžně rozesláno dne: 19.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

25.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1, písm. c) a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, za účelem výstavby objektu či umístění obytného vozu AVIA na poz. parc. č. 482/14 a 482/8 v k.ú. Houska
č.j. 346/07 - předběžně rozesláno dne: 19.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

26.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory, uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., Lesní správu Frýdlant za účelem aplikace rodenticidů v Ptačí oblasti Jizerské hory
č.j. 347/07 - předběžně rozesláno dne: 19.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

27.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Bohdanečský rybník a NPR Novozámecký rybník za účelem výzkumu dynamiky populací jeřába popelavého
č.j. 348/07 - předběžně rozesláno dne: 19.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

28.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Jindřichův Hradec, za účelem použití biocidů v II. zóně CHKO Třeboňsko
č.j. 354/07 - předběžně rozesláno dne: 21.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

29.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory pro vjezd a stání motorových vozidel T-Mobile a.s., mimo silnice a místní komunikace
č.j. 359/07 - předběžně rozesláno dne: 21.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

30.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c) a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, pro vjezd a stání motorových vozidel T-Mobile a.s., mimo silnice a místní komunikace
č.j. 360/07 - předběžně rozesláno dne: 21.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

31.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Bohdanečský rybník za účelem sledování, odchytu a kroužkování ptáků
č.j. 361/07 - předběžně rozesláno dne: 21.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

32.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko pro vjezd a stání motorových vozidel T-Mobile a.s., mimo silnice a místní komunikace 
č.j. 362/07 - předběžně rozesláno dne: 21.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

33.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro družstvo Selské lesy Hředle za účelem použití biocidů v II. zóně CHKO Křivoklátsko
č.j. 363/07 - předběžně rozesláno dne: 21.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Pro informaci:

1.
Průběh řízení procesu uvolňování finančních prostředků pro vypořádání ekologických závazků
č.j. 366/07 - předběžně rozesláno dne: 21.03.2007
Předkládají: ministr financí a místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí