zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EKOLOGICKÉ VELETRHY BRNO s aktuálním programem

04.04.2007
Obecné
Voda
Ovzduší
Odpady
Energie
Chemické látky
Havárie
EIA
IPPC
EMS
EKOLOGICKÉ VELETRHY BRNO s aktuálním programem
Nejen expozice vystavovatelů a nejnovější technologie dělají veletrh veletrhem.

Na Ekologických veletrzích Brno, které se uskuteční ve dnech 29. – 31. května, najdou návštěvníci také aktuální informace z oborů vodního a odpadového hospodářství a dalších důležitých segmentů životního prostředí.

Třídenní konference s aktuální tématikou

Stěžejní akcí odborného programu bude třídenní mezinárodní konference věnovaná aktuálním tématům životního prostředí a vodního hospodářství,  rozdělená do několika tématických bloků. Okruh financování obsáhnou mj. semináře pod názvem Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni nebo Možnosti čerpání prostředků z nového Operačního programu životní prostředí (OP ŽP) na léta 2007 – 2013. Tato část  konference bude určena starostům, státní správě, podnikatelům, investorům, pracovníkům bankovního sektoru a dalším zájemcům. Velký prostor bude věnován odpadovému hospodářství, které patří letos ke zvýrazněným oborům. Diskutována budou například témata Biologicky rozložitelné odpady, skladování odpadů a další problematika s tímto oborem související. Pro vodohospodáře a související obory je připraven seminář zaměřený na uplatňování směrnice o vodní politice, která má přímou návaznost na problematiku povodí. Dalšími tématy konference budou například Energetická koncepce EU, Integrovaný registr znečištění nebo IPPC zaměřený na budoucí vývoj integrované prevence na úrovni EU. Konference se dotkne i aktuálních témat současnosti jako jsou změna klimatu a Kjótský protokol.

Konference o bezpečnosti energetických zdrojů

Energetická problematika je kritickým tématem, které nabývá na aktuálnosti v souvislosti se snižující se zásobou přírodních surovin a debatou o dopadech na životní prostředí. S tím souvisí rostoucí význam otázky bezpečnosti, která sahá jak do oblasti zabezpečení dodávek, tak do bezpečnostní situace zdrojových oblastí. Mezinárodní politologický ústav MU ve spolupráci s Veletrhy Brno, a. s., zorganizoval v rámci Ekologických veletrhů Brno konferenci Bezpečnost energetických zdrojů. „Chceme oslovit širokou veřejnost a vytvořit platformu pro diskusi a výměnu kvalifikovaných informací, postojů a argumentů. Mezi hosty přivítáme experty ze zemí V4 i partnery ze zámoří,“ uvedl Břetislav Dančák, ředitel Mezinárodního politologického ústavu MU.

Program konference je rozložen do čtyř bloků a reflektuje současnou energeticko-bezpečnostní a energeticko-politickou diskusi. Vystoupí na ní mj. místopředseda vlády Alexandr Vondra, energetický velvyslanec MZV ČR Václav Bartůška nebo předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Energetickou politiku USA představí Karen Choe, první tajemnice Velvyslanectví USA v Praze.

Doprovodný program pro starosty i obchodníky

K doprovodným programům veletrhů patří také  6. ročník praktických ukázek protipovodňových opatření „Ochrana před povodněmi Brno“. Tento evropsky unikátní projekt je vlastně informačním a školícím centrem nejen pro zástupce státní správy a samosprávy, ale také pro majitele nemovitostí v rizikových centrech poblíž velkých vodních toků. V roce 2007 by měly být hlavním tématem „dynamické účinky vody“.  Praktické ukázky práce při povodních se budou odehrávat přímo ve speciálně konstruovaném bazénu. V přilehlém kontaktním centru bude dán všem zájemcům prostor pro odborná školení a přednášky na dané téma. Na základě dobrých zkušeností rakouských firem z loňského ročníku se letos bude konat česko-rakouské kooperační setkání, jehož cílem je navazování nových obchodních kontaktů.

MZe, podniky Povodí a Lesy ČR poprvé společně

 „Aktivity Ministerstva zemědělství ČR a presentace profilu s. p. Povodí Labe, Vltavy, Moravy, Odry a Ohře, Zemědělské vodohospodářské správy ČR a s. p. Lesy ČR budou součástí letošních Ekologických veletrhů poprvé,“  uvedl vrchní ředitel úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR , RNDr. Pavel Punčochář, CSc. „Věřím, že spolu s doprovodným programem přinesou  široké veřejnosti nejenom zajímavé údaje o našich vodách, ale především řadu využitelných informací. V první řadě jde o informační systém s údaji o vodních stavech, záplavových územích atd., informace o vodohospodářské legislativě a její aplikaci v praxi. Seznámí rovněž s pokyny pro různé dotační tituly směřované ke zlepšení kvality života obyvatel (infrastruktura vodovodů, kanalizací, čištění odp. vod ) a také k ochraně před nepříznivými účinky vod. Ve spojení s dalšími akcemi na Ekologických veletrzích jsme s náměstkem Pohlem připravili kvalitní účast v tomto ročníku a není náhoda, že v průběhu veletrhu uspořádáme dva semináře pro všechny vodoprávní úřady ČR, a tak umožníme jejich pracovníkům i návštěvu všech expozic.“

Golfový turnaj, soutěže a galavečer

Vedle odborných akcí se uskuteční také řada společenských akcí. Neformální zahájením bude 28. května golfový turnaj VOD-CUP na golfovém hřišti v Jinačovicích. Slavnostní otevření Ekologických veletrhů za přítomnosti našich vrcholných představitelů bude 29. května a  tradiční a oblíbené setkání účastníků veletrhu je plánováno na večer o den později. Na slavnostním galavečeru budou předány nejlepším výrobkům Ekologických veletrhů Brno Zlaté medaile a vyhlášeny výsledky řady soutěží. Jde o stavbu s ekologickým přínosem, Nejlepší stavbu vodního hospodářství v roce 2006 a Vodárenskou soutěž zručnosti, která se bude konat dva dny v areálu brněnského výstaviště. Její 8. ročník organizuje Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR a účastní se jí týmy, jejichž členové jsou zaměstnanci vodárenských firem z celé ČR.

Více na www.ekologickeveletrhybrno.cz.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí