zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Příspěvek na certifikaci ISO a EMAS

02.04.2007
Legislativa
EMS
Příspěvek na certifikaci ISO a EMAS
Žádosti o podporu podle podmínek platných od 1.1.2007 se přijímají od 1.3.2007. Žádosti jsou přijímány průběžně.
Příjemce podpory:
Příjemce podpory musí splňovat podmínky malého a středního podnikatele Definice MSP. 

Charakteristika produktu:
Program umožní malým a středním podnikatelům získat příspěvek na získání certifikátu ve výši 50% způsobilých výdajů odborné poradenské služby v souvislosti s certifikací nebo zaváděním programu EMAS.

V případě certifikace integrovaného systému podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 (EN ISO 14001:2004) společně s ČSN EN ISO 9001:2001 (EN ISO 9001:2000) je maximální výše tohoto příspěvku 300 tis. Kč, v ostatních případech 200 tis. Kč.

Příspěvek na získání certifikátu se vyplácí až po získání certifikátu nebo ověření environmentálního prohlášení subjektu zapojeného do programu EMAS a předložení dokladů o  způsobilých výdajích,  kterými jsou náklady na poskytnutí poradenských služeb externími konzultanty, které nemají povahu trvalých nebo opakujících se činností nebo které se nevztahují k obvyklým provozním výdajům podniku a byly poskytnuty v souvislosti s přípravou na získání certifkátu.

DPH je způsobilým výdajem, pokud příjemce podpory není plátcem DPH nebo je plátcem DPH, ale nemůže uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu.

Výhody:
Až 50% snížení nákladů na získání certifikace ČSN EN ISO (EN ISO) nebo zavedení programu EMAS.

Podmínky pro poskytnutí:
Pro podnikatele s méně než 250 zaměstnanci (malí a střední podnikatelé) musí být zavedeny:

a) certifikace systému environmentálního managementu v podniku podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 (EN ISO 14001:2004) nebo společně zaveden a certifikován systém řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 (EN ISO 9001:2000) a podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 (EN ISO 14001:2004), a to akreditovanými certifikačními orgány,

nebo

b) systém environmenátlního managementu v souladu s požadavky Programu EMAS.

Pro podnikatele s méně než 50 zaměstnanci (malí podnikatelé) musí být splněny podmínky podle bodu a) - viz výše nebo zaveden a certifikován akreditovanými certifikačními orgány systém řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 (EN ISO 9001:2000).

Projekt se musí převážně týkat ekonomické činnosti uvedené v seznamu odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), který najdete zde OKEČ. Projekt zpracovatelského průmyslu podle OKEČ 15,17 a 24 se nesmí týkat výroby, zpracování a uvádění na trh produktů, uvedeno zde Příloha č. 2.
Pokud žadatel nebo jeho majoritní vlastník vyrábí nepodporované produkty z přílohy č. 2 a předloží projekt na podporu velkoobchodu nebo maloobchodu (s OKEČ 51.3, 52.1, 52.2, 52.48), pak nelze podporu poskytnout.


Podpora je poskytována podle Nařízení Komise č. 70/2001.

Cena služby:
Dle Ceníku, který naleznete zde.

Přístup k žádosti:
Formulář Žádosti o příspěvek na certifikaci ISO a EMAS v Programu CERTIFIKACE obsahující též informace o způsobu jeho předkládání naleznete zde Žádost o příspěvek na certifikaci ISO a EMAS v Programu CERTIFIKACE.

Další informace:
Podrobné informace naleznete ve znění Programu podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE.

Informace poskytnou pracovníci poboček ČMZRB, a.s., Kontakty nebo na info@cmzrb.cz.
 
Zdroj: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
3
11. 2020
3-6.11.2020 - Veletrh, výstava
Rimini
INISOFT s.r.o.
10
11. 2020
10.11.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
CHEMELEONI s.r.o.
11
11. 2020
11-12.11.2020 - Seminář, školení
Konferenční místnost hotelu A-SPORT
INISOFT s.r.o.
11
11. 2020
11.11.2020 - Seminář, školení
Brno, Aps s.r.o.
24
11. 2020
24.11.2020 - Seminář, školení
Sál Tribun - hotel Tristar
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí