zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Úspory jako kšeft

06.04.2007
Energie
Úspory jako kšeft
Poptávka po energeticky úsporných zařízeních i nízkoenergetických domech prudce stoupá v celém světě. Ceny za úspory ovšem rostou také.
Jak bude vypadat bydlení budoucnosti? Perfektně utěsněné či do země zapuštěné domy, k jejichž vyhřátí stačí jen mírný pohyb, v případě extrémních mrazů pak nízkonákladová kamínka, jejichž napáječem je solární panel. Stěny domu vystavěné z porézních ekologických materiálů (drží teplo), pokud možno z recyklovaných surovin. Výhled ven přes dvojitá až trojitá okna, jejichž rámy sestávají ze systému několika propojených komor. Osvětlení výhradně nízkoenergetickými zářivkami.

Taková perspektiva je zcela reálná, a to v horizontu jedné až dvou desítek let. Tedy pokud se zrealizují všechny aktivity, které navrhují a někde začínají i opatrně připravovat ekonomičtí i političtí představitelé po celém světě.

Důvod je vcelku jasný: spotřeba energie výrazně roste, minimálně proto, že přibývá spotřebičů. Cena všech energetických zdrojů je v porovnání s minulou dekádou několikanásobná a jejich dostupnost, především těch neobnovitelných, v blízké budoucnosti bude klesat.

ŽÁROVKY SKONČÍ. Není proto divu, že v minulých dnech navrhla v USA koalice představitelů průmyslu, ochránců životního prostředí a specialistů na energetiku zákaz normálních žárovek v průběhu následujících deseti let. "Když každý zamění jednu normální žárovku za nízkoenergetickou, bude to mít dopad, jako kdyby za rok zmizel z vozovek milion aut. Stačilo by to na osvícení dalších sedmi milionů domů v USA," uvedl Brian Castelli z americké Aliance pro úsporu energii (Alliance To Save Energy). Kompaktní žárovky spotřebují jen čtvrtinu elektřiny a vydrží desetkrát déle, uvedl.

Castelli je jen jedním z rostoucího počtu těch, kteří chtějí zakázat standardní žárovky a nahradit je úspornými. Spolu s ostatními zastánci tohoto kroku tvrdí, že výměna sníží emise a ušetří energii a peníze. Nepoužití úsporné žárovky je podle něj stejné, jako vyhazování peněz oknem. Faktem je, že v Alianci je zastoupena i firma Philips, která úsporné žárovky (jejichž cena je zhruba desetinásobná oproti těm klasickým) vyrábí.

To, co vzbudilo v Americe pozdvižení, však o měsíc dřív prošlo v Austrálii - i ta chce v dohledné budoucnosti nahradit klasické žárovky úspornými. Podobně k tomu přistoupili v kanadské provincii Ontario. Velká Británie hodlá do tří let vyrábět pouze úsporné žárovky. Německo pak hodlá v EU prosadit úplný zákaz výroby běžných žárovek.

Britská vláda také přijala opatření, podle něhož každý dům prodávaný v Anglii a Walesu musí být od června letošního roku vybaven energetickým ratingem, který doposud v Česku známe jen u spotřebičů. Energetický certifikát má mít rozpětí od A (nejúspornější) až po G. Podle ratingu pak bude mít kupující přehled, nakolik je dům energeticky úsporný. Důvodem k zavedení tohoto kroku je fakt, že spotřeba domácností se na celkové spotřebě energií podílí jednou třetinou.

Evropská unie jako celek jde ještě dál, státy se nedávno dohodly na částečném sjednocení energetické politiky. Zavázaly se i k tomu, že Unie do roku 2020 závazně zvýší podíl obnovitelné energie na celkové energetické spotřebě v Evropě na dvacet procent. Žárovky se do usnesení už nedostaly, ale brzy se o nich bude mluvit.

REALITA JE JINÁ. Česká vláda si při nástupu stanovila ještě ambicióznější plány, jejich realizace je však ve hvězdách. V programovém prohlášení uvedla, že sníží energetickou spotřebu české ekonomiky na jednotku HDP do roku 2020 o plných čtyřicet procent. Cílem energetické politiky měla být šetrnost vůči životnímu prostředí. V reálu se ale zatím víc mluví o prolomení uhelných limitů a o růstu těžby než o obnovitelných zdrojích.

Nejde jen o Českou republiku. Poslední studie z konce loňského roku, kterou představila skupina Přátel země (Friends of the Earth), ukázala, že noví členové EU sice dostávají dost peněz ze strukturálních fondů, do úspor energií jich jde však z celkového balíku jen nepatrná část. Podle odhadu výzkumu z celkových 157 miliard eur, které v letech 2007-2013 půjdou na pomoc novým členům Unie, jsou na úsporu energií určeny jen zhruba tři miliardy euro. Jako protipól pak studie poukázala na to, že dvacet miliard země ve stejném období použijí na rozvoj silniční sítě.

POPTÁVKA ROSTE. S prosazením úspor energie mají státy a vlády problém. V reálu však všude na světě postupně stoupá poptávka po energeticky, a tím i ekonomicky úsporných spotřebičích, stavebních materiálech i celých nemovitostech. Pokud není v ceně příliš vysoký rozdíl, sáhnou spotřebitelé jednoznačně po energeticky výhodnější možnosti.

"Klientů, kteří jsou ochotni si za ekologické produkty připlatit, je čím dál víc. Samozřejmě, pokud jde o speciální materiály pro stavbu, ty je nutno zaplatit. Ale také ne vždy je možné některé stejně drahé materiály označit za ekologičtější, třeba proto, že jsou v nich použity k životnímu prostředí šetrná lepidla a další pojidla. Navíc se najdou zákazníci, kteří přímo vyžadují stavby, jež se totálně blíží nízkoenergetickým domům," uvedl za společnost Skanska CZ Zdeněk Burda. Podle něj je vidět posun v myšlení ekologů, kteří se stále častěji od ekologických zdrojů zaměřují na spotřebu. V dohledné době právě v souvislosti s růstem cen elektřiny a plynu vznikne ohromný tlak právě na nízkoenergetickou spotřebu nemovitostí. Což se týká jak veřejných budov, tak i rodinných domků.

STÁTNÍ BUDOVY V NOVÉM. Z programů Evropské unie čerpá dotace na úspory energií řada českých krajů při obnově budov, které mají pod svou správou. Jejich obnova jde ruku v ruce s úspornými opatřeními, která mají snížit ekonomickou náročnost nevyhovujících staveb, jež nyní nesplňují náročné normy a na provoz potřebují příliš mnoho veřejných prostředků.

Co se týká veřejných budov, obnovou nyní prochází především celá řada škol, ústavů sociální péče i nemocnic. A to v celé České republice. První energeticky úsporné přestavby za pomoci nových stavebních materiálů i energetického managementu se začaly realizovat na počátku 90. let. Například Fakultní nemocnice Bulovka v Praze prošla energetickým přerodem v letech 1993-1994. Výsledky takového managementu jsou natolik přesvědčující, že obdobná změna čeká (až budou peníze) všechny nemovitosti, které potřebují tak jako tak opravu.

"Na podzim jsme realizovali několik projektů, nyní pracujeme na vyhodnocení přínosů," uvedl například Miroslav Daněk z Energetické agentury Zlínského kraje. Vyhodnocení poněkud komplikuje mírná zima, která zkresluje výsledky spotřeby energií. Podle Daňka však konečné skóre bude kromě nových systémů (zateplení, využití solárních panelů atd.) záležet také na tom, jak hospodařili s energií jejich uživatelé před změnou. "Pokud někdo pouštěl topení naplno a celou zimu větral, bude změna viditelnější než tam, kde se energií šetřilo i bez nových materiálů," uvedl Daněk. Každopádně se však očekává, že celkový výsledek bude příznivý.

Programem na úsporu energií projde letos kompletně i pražské Národní divadlo. Zde je cena projektu i návratnost jasná předem: podle údajů společnosti Enesa, která má celou akci na starosti, dosáhnou celkové investice zhruba 32 milionů korun. Celková úspora se pak blíží 50 milionům během deseti let, tj. 22 % původních nákladů na energii. Rekonstrukce a výměna energetických zařízení a vzduchotechniky potrvá celý letošní rok, projekt včetně splátek se pak protáhne na deset let. "Životnost nových zařízení je ovšem podstatně vyšší," uvedl Ivo Slavotínek za společnost Enesa, která kromě přestavby bude v divadle dalších deset let dělat energetický management.

Energeticky úspornou přestavbou procházejí rovněž bytové domy. Pravdou ovšem je, že výhodu mají paneláky, kde "jediným" problémem se zateplením fasády a výměnou oken jsou peníze. Navíc i zde je možné čerpat z fondů Evropské unie.

Energetická renovace starších, především památkově chráněných budov, je podstatně náročnější a to nejen finančně. Na starších obytných budovách prakticky zateplení fasády nepřipadá do úvahy - obložení fasády u památkově chráněného domu by zničilo unikátní plastické prvky na vnějším plášti budovy. Východiskem je pak pouze použití speciálních fasádních barev, které slibují vyšší míru zateplení: zde je ovšem nutné velmi dobře propočítat finanční náročnost versus možnou úsporu energií. Zatímco v případě klasického zateplení fasády se mluví o úsporách nákladů na energii v řádu několika desítek procent, v případě zateplovacích fasádních barev je účinnost zhruba desetkrát nižší.

Obdobné je to s výměnou oken, především za energeticky úsporné čtyř až pětikomorové plastové - i tato varianta je v řadě míst kvůli ochraně památkového fondu prakticky nerealizovatelná.

RODINNÉ DOMKY V NOVÉM. Ještě problematičtější je energetická rekonstrukce rodinných domů. Sice existuje řada studií a tabulek, jaký materiál použít na zateplení fasády, jaký typ topení, případně oken, a jak udělat kompletní rekonstrukci, která by vedla ke snížení energetické náročnosti. Tím hlavním problémem jsou ovšem investice, které se při kompletním řešení pohybují v řádu statisíců korun. A návratnost se v takovém případě měří spíš desítkami než jednotkami let.

Podle expertů mají největší problém domky stavěné ve druhé polovině minulého století, které jsou velmi často špatně izolované. Okna jim netěsní, o teplotně odstíněné střeše a sklepu ani nemluvě.

Prvním krokem k nápravě by mělo být zateplení objektu. K němu by měl investor, tedy vlastník rodinného domku, přistoupit před tím, než provede změnu způsobu topení. Zateplení budovy totiž sníží spotřebu, takže je možné nainstalovat menší a levnější zdroj tepla. Pravdou ovšem je, že samotné obložení domu se řádově vyšplhá na desítky tisíc korun. Experti proto vcelku rozumně doporučují, aby se změna realizovala současně s novou fasádou - tedy pokud je jí zapotřebí.

Dalším zdrojem úniků tepla jsou okna a dveře. I zde je nejlepší (ale současně i nejdražší) výměna, svůj účel však splní i repase starých oken doplněná o nové izolační prvky.

Hitem posledních let jsou však nízkoenergetické a pasivní domy. Poptávka po nich stoupá, stejně tak jako jejich dostupnost na trhu. Nejlevnější nízkoenergetický dům, u něhož investor slibuje až 90 procentní úsporu energie, stojí bez pozemku 1,6 milionu korun při obytné ploše 80 m2. Na trhu je nabízí řada firem, většina z nich vychází ze systému montovaných staveb. Další možností jsou pak domy alespoň částečně zapuštěné do země, a tím i totálně izolované. I v Česku se již staví "ekosídliště" z podobných budov, například v Jižním Chlumu ve Zlínském kraji. Hlavním způsobem ohřevu jsou solární panely.

AUTOR: JIŘÍ KUČERA
měsíčník Stavitel
AUTOR: JULIE HRSTKOVÁ

Zateplení:
Pro a proti
Přínosy
Pokles výdajů na vytápění objektu.
Snížení spotřeby energie, což umožní instalovat menší, levnější zdroj tepla.
Topnou sezónu lze zahájit později a ukončit dříve.
Zateplením se odstraní kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí. Ta bývá často jednou z příčin vzniku a růstu plísní.
Zateplením se sníží riziko poruch povrchových úprav konstrukcí vlivem promrzání či přehřívání.
Snížení tepelných ztrát je také základem pro efektivní využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie.
Nevýhody
Investičně náročné úsporné opatření s delší dobou návratnosti.
Náročná předrealizační i realizační fáze.
Rizika související s chybně provedeným zateplením (nedodržení technologických postupů): vznik tepelných mostů, kondenzace vlhkosti, vznik plísní, hub, poruchy stavebních konstrukcí, vlhnutí atd.

Kudy uchází teplo
Rozložení ztrát v různých částech obvodové konstrukce (v %)
Konstrukce domu
Izolovaný Dvojdům Řadový Bytový vícepodlažní
Obvodové stěny 15-30 15-25 12-20 30-40
Vnitřní stěny 5-15 10-20 5-10 5-10
Střecha nebo strop pod půdou 5-15 8-15 10-15 5-8
Strop nad sklepem nebo
podlaha na terénu 5-8 7-10 10-12 4-6
Okna a vstupní dveře
(včetně infiltrace) 48-55 40-45 40-50 40-50
Zdroj energ.cz
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí