zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii

06.04.2007
Chemické látky
Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii
Na základě iniciativy Evropské komise z r. 2004 vznikají na území Evropské unie tzv. Technologické platformy

jejichž cílem je naplnění cílů Lisabonské strategie při zachování podmínek udržitelného rozvoje a tedy - mimo jiné - i podpora výzkumných a inovačních aktivit v rámci Evropské unie.
Co jsou technologické platformy? Jedná se o sdružení průmyslových podniků, malých a středních podniků, výzkumných a finančních institucí, zástupců Evropské komise, orgánů veřejné správy, uživatelů a spotřebitelů, především však organizací podílejících se na výzkumu, vývoji a inovacích  v daném průmyslovém odvětví.
Cílem těchto technologických platforem je příprava vizí a strategických dokumentů rozvoje dané hospodářské oblasti a následné efektivní využívání prostředků ze 7. rámcového programu na podporu evropského výzkumného prostoru (tzv. ERA). Na léta 2007 – 2013 se pro 7. rámcový program předpokládá částka 73 mld. EUR.
Doposud vzniklo v Evropské unii 30 více než platforem, jednou z nich je Technologická platforma pro udržitelnou chemii – tzv. European Technology Platform for Sustainable Chemistry, jejímiž iniciátory jsou Cefic – Evropská federace chemického průmyslu a sdružení EuropaBio. Byly definovány tři hlavní směry rozvoje evropské chemie:

Industrial Biotechnology
Materials Technologies
Reaction & Process Design
 
Kromě výše zmíněných celoevropských technologických platforem existují také národní technologické platformy. V prosinci 2005 byla ustavena Česká národní technologická platforma pro udržitelnou chemii (ČTP SusChem). Úkolem ČTP SusChem je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch rozvoje chemie a chemického průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.

Základními cíli ČTP SusChem jsou:

a) Zvyšování konkurenceschopnosti českého chemického průmyslu v České republice.
b) Na základě iniciování a provádění vědecko-technických výzkumů a komerčního využití vědeckých řešení vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti chemie.
c) Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v chemickém průmyslu.
d) Zapojení České republiky do realizace hlavních činností Evropské technologické platformy pro udržitelnou chemii následujícími způsoby:

zpracování vize rozvoje sektoru
vypracování programu strategického výzkumu
iniciování a provádění vědecko-technických výzkumů
tvorba strategie pro rozvoj moderních chemických technologií
spolupráce při vytváření politiky a právních předpisů sloužících k povzbuzení inovačních aktivit

Přehled aktivit spojených s oblastmi výzkumu je obsahem dokumentů zpracovaných Evropskou technologickou platformou pro udržitelnou chemii (European Technology Platform for Sustainable Chemistry) „The vision for 2025 and beyond“ a „Strategic Research Agenda“. Dotýkají se oblastí průmyslové biotechnologie, technologie materiálů, nových typů reakcí a procesů a dále horizontálních záležitostí jako jsou společenské otázky v oblastech podpory veřejného dialogu o technologiích pro udržitelnou chemii, strategie vyhodnocení rizik a jejich řízení, spolupráce s ostatními technologickými platformami na společných problémech, podpory inovací, motivace a vzdělávání mladých nadaných osob, rozvoje dovedností potřebných pro chemický průmysl nebo změny „image“ chemického průmyslu.

ČTP SusChem byla založena 12 subjekty. V současné době má ČTP SusChem více než dvacet členů (seznam členů).

Prvním z úkolů zúčastněných je vytvoření Stanov ČTP SusChem a zvolení jeho orgánů. V počáteční fázi existence bude ČTP SusChem organizačně napojen na sekretariát Svazu chemického průmyslu České republiky, v budoucnosti získá ČTP SusChem právní subjektivitu. Další výzvou pro  ČTP SusChem bude příprava na využití prostředků 6. a 7. rámcového programu EU pro český chemický výzkum a podporu propojení s evropskými subjekty.

Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii má otevřený charakter.

kontakt:
Martin Šilhan,
Svaz chemického průmyslu ČR
Dělnická 12, 170 04 Praha 7

Zdroj: http://www.schp.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí