zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pitná voda může výrazně zdražit

17.04.2007
Voda
Pitná voda může výrazně zdražit
Běžný rodinný dům má spotřebu vody asi  250 m3  ročně. Při ceně vodné 100,- Kč, stočné 100,- Kč, / m3 vody,  což je cena běžná např. ve Francii,  to bude 50 000,- Kč ročně.

 

Voda   může výrazně  zdražit

 

„Metr krychlový vod y v Ústeckém a Libereckém kraji může za několik let stát až 100 korun!“ uvedl  ředitel Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Miroslav Harciník v Lidových novinách dne 3.4. 2007.  Společnost, která v Ústeckém a Libereckém kraji vlastní vodovodní a kanalizační sítě, bude muset zdražovat kvůli vysokým investicím do čistíren odpadních vod a kvůli údržbě. Ceny se tak  postupně vyrovnají evropským. 

 

Nyní lidé napojení na vodovodní řád a kanalizaci na vodném a stočném platí 55,13 koruny za krychlový metr vody. Zvyšování cen souvisí také se závazkem České republiky do roku 2010 zajistit vyčištění odpadních vod z každého města nebo obce, která má více než 2000 obyvatel.

 

Letos Severočeský kraj do výstavby čističek společnost investuje přibližně 1,1 miliardy korun, v dalších letech to bude  až 1,5 miliardy ročně.

 

Informované obecní úřady se snaží zdražování čelit decentralizovaným čištěním odpadních vod. Tato varianta je mnohem ekonomičtější a ekologičtější než dříve hojně používané budování centrálních kanalizací.  

 

V případě budování centrálních kanalizací, odkanalizování jednoho domu dosahuje až 600 000,- Kč. Na Valašku tak někdy dokonce převyšuje cenu některých domů. Voda se centrálně odvádí dlouhé kilometry mimo původní potoky. V létě tak dochází k jejich vysychání, jsou tedy mrtvé, jak lze vidět například v části  obce  Slopné . 

 

Moderní decentralizované čištění odpadních vod představuje výrazný posun vpřed. Voda se čistí v místě znečištění. Malou čističkou odpadních vod, přímo u domu. Kvalitní čističky dnes  dokážou vodu vyčistit tak, že je opět použitelná ve stejném rodinném domě, odkud vytekla původně jako znečištěná!

 

Přebytečná voda se pak odvádí do původního potoka, nebo vodoteče, tam kam tekla z domu již 50 let před instalací čističky. Nedochází k vysychání potoků . Naopak, potoky fungují jako dočišťovací kořenové čističky. Protože na kořenech stromů kolem potoků žijí bakterie, které vodu perfektně vyčistí. To je výhodné zvláště pro obce, nad přehradami. Do přehrad pak přitéká kvalitní čistá voda i v parném létě.

 

Kvalita vody v přehradách má velký vliv nejen na přírodu, ale i na turistiku.  Decentralizovaný systém čištění odpadních vod je tak výhodný pro celá kraj. Investice u decentralizovaného systému čištění odpadních vod jsou až 10 x nižší, než u budování centrální kanalizace.  Nedochází tak k zadlužení obcí na mnoho let, jako při budování centrální kanalizace.

 

Dle  starosty Hřivínova Újezdu pana Ludvíka  Kaluse, tato metoda čištění odpadních vod v obci je realizovatelná i bez dotací. Lze ji provádět postupně, např. v průběhu  5 let. I malé obce ji mohou utáhnou ze svého rozpočtu. 

 

Ano, politici  rozhodli, že voda je cenná surovina :

 

V prosinci 2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 20/2004 Sb., kterým se měnil vodní zákon (č. 254/2001 Sb.). Voda představuje v dnešní době jeden z nejcennějších přírodních zdrojů. Proto i nakládání s ní musí odpovídat principům 21. století. Zákon č. 20/2004 Sb. tak stanovil, že nejpozději od 1.1.2008 bude tento požadavek splněn i v rámci České republiky .

 

Mimo jiné se proslýchá o zavedení daně z využívání přírodních zdrojů. Je možné, že budeme platit daň za čerpání vody z vlastní studny.   Proto je využití vody z vlastní čističky v rodinném domě – tedy  v místě znečištění, pro občana velmi výhodné.

 

Tedy není nemožné, že za vodu a kanalizace budeme vbrzku platit minimálně stejně tolik, jako za elektřinu a zemní plyn.

pitná voda 006a.jpg 

Autor: Ing. Pavel  Sýkora

zdroj: www.akvatik.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí