zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Elektřina v domácnosti

23.04.2007
Energie
Elektřina v domácnosti
Už více než rok si můžeme volit dodavatele elektřiny.V praxi to však řadě rodin velké úspory nepřinese.

Od 1. ledna 2006 si mohou domácnosti vybírat dodavatele elektrické energie. Rok fungování volného trhu je proto vhodnou příležitostí podívat se, nakolik můžeme tuto výhodu vůbec využívat v praxi. Provedli jsme proto rozbor sazebníků dvou náhodně vybraných tarifů u třech největších dodavatelů elektrické energie, mezi nimiž jsou: E.ON, Pražská energetika (PRE) a ČEZ. Pro analýzu jsme využili informací uvedených na jejich internetových stránkách a e-mailem jsme se dotázali, jak postupovat při změně dodavatele elektřiny a jak se stanoví celková cena.

JAK VYPOČÍTAT CENU. Cena za elektrickou energii je domácnostem vypočítána součtem tří základních položek: a) platbou za dodávku elektrické energie, b) platbou za distribuci elektřiny, c) platbou za související služby.

Zatímco cena za dodávku elektrické energie je stanovena zvoleným dodavatelem elektřiny dle vybraného produktu, platba za distribuci a platba za související služby je určena Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) na základě cenového rozhodnutí č. 10/2006 resp. 9/2006. Rozhodnutí ERÚ č. 10/2006 určuje cenu za distribuované množství energie (spotřeba ve vysokém a nízkém tarifu, dále jen VT a NT) a podle proudové hodnoty hlavního jističe. Tato cena se liší dle provozovatele distribuční soustavy, ke které je příslušné odběrné místo připojeno. V praxi to znamená, že domácnost žijící například v jižních Čechách, připojená k distribuční soustavě společnosti E.ON, bude tento poplatek hradit i nadále E.ON, ačkoliv jako dodavatele elektrické energie si zvolí například ČEZ nebo PRE.

Rozhodnutí ERÚ č. 9/2006 pak stanovuje poplatky za takzvané systémové služby, cenu na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby energie a tepla (OZE KVET), a cenu za činnost zúčtování operátora trhu (OTE). Tyto ceny jsou shodné pro celé území ČR a změnou dodavatele na těchto položkách nic neušetříme.

JAK ZMĚNIT DODAVATELE. Pokud se domácnost rozhodne změnit svého dodavatele elektřiny a bude chtít přejít k PRE, je nejdříve potřeba navštívit svého stávajícího dodavatele a distributora. U současného dodavatele se musí podat výpověď ze stávající smlouvy o dodávce. Důležité je věnovat pozornost výpovědní lhůtě stanovené v obchodních podmínkách a zajistit si, aby nový dodavatel svými dodávkami plynule navazoval na uplynutí výpovědní lhůty u starého dodavatele. U distributora pak požádá o vystavení Smlouvy o připojení. Poté je ještě u budoucího dodavatele potřeba vyplnit formulář Podklady pro uzavření smlouvy a doručit ho včetně kopie výpovědi o dodávce a kopie Smlouvy o připojení na obchodní místo PRE.

Společnost ČEZ nabízí jednodušší variantu. Zájemce o přechod k této společnosti jí může dát plnou moc k provedení změny dodavatele a ČEZ pak všechno vyřídí sám a svého nového klienta tím nebude vůbec zatěžovat.

Společnost E.ON ve své odpovědi podrobné informace o postupu při změně neuvedla, ale lze předpokládat, že v principu bude velmi podobný jako u PRE. Na druhou stránku však jako jediná zmínila možnost uzavření takzvané Smlouvy o sdružených službách. Tato smlouva je pro klienta výhodnější, neboť poplatky za dodávku a distribuci elektřiny jsou hrazeny v rámci jedné faktury, distributor i dodavatel si již poplatky vyúčtují mezi sebou.

ZELENÁ ELEKTŘINA. Společnosti ČEZ a PRE na svých stránkách domácnostem také nabízejí i zelenou energii. Je určena pro ty zákazníky, kteří chtějí vyjádřit svůj postoj k životnímu prostředí. Jedná se o energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů, přičemž pro zákazníka, který by tento produkt chtěl využít, to znamená sdělit svůj zájem příslušnému dodavateli elektřiny. Na zelené energii se však neušetří, její cena je vyšší, i když jen o pouhých 0,10 Kč za 1 kWh. Tento "příplatek" pak slouží k financování neziskových a všeobecně prospěšných projektů v oblasti výzkumu, vzdělávání a využití energie z obnovitelných zdrojů, tedy na podporu ekologie.

DODÁVKOU TO NEKONČÍ. I energetické giganty začaly být v rámci uvolnění trhu více vstřícné potřebám zákazníků. Kontaktní centra a zákaznické linky jsou už dnes naprostou samozřejmostí, ale zákazník si též může na internetových stránkách společností v pohodlí domova přečíst podrobné informace o nabízených službách včetně doporučení pro výběr vhodného produktu. K dispozici má na webu také kalkulačku, která mu umožní propočítat si předpokládanou výši účtu za spotřebovanou energii ve zvoleném tarifu (E.ON) nebo mu poradí, jaký produkt z nabídky vybrat (PRE).

Ale to zdaleka ještě není vše. ČEZ i PRE nabízejí svým klientům internetový přístup na jejich zákaznické účty. V nabídkách mají všechny tři energetické společnosti různé slevové akce na zboží související s elektřinou, dárkové kupony a další.

VYPLATÍ SE ZMĚNA DODAVATELE? Změna dodavatele elektřiny rozhodně není vhodná a výhodná pro každého. Pro běžnou "panelákovou" domácnost s tarifem D 02d a jističem 3 x 25 A by znamenala spíše zbytečnou ztrátu času než reálnou úsporu peněz. Ukazuje to tabulka č. 1. Jiná situace ale může nastat u domácnosti s vyšší spotřebou energie, kde již jsou rozdíly v cenách dodávané elektřiny zajímavější. Příklad takové domácnosti uvádíme v tabulce č. 2. Nejlevnější variantou, jak za elektřinu ušetřit, je podívat se v domácnosti po "žroutech" elektřiny. Rčení, že nejlevnější energie je ta nevyrobená (a také nespotřebovaná) dnes platí více než kdy v minulosti.

AUTOR: Martin Wojtěch
finanční konzultant

Jak ušetřit energii
Kupujte jen energeticky efektivní vybavení domácnosti, tedy spotřebiče označené A.
Snažte se vždy spouštět automatickou pračku i myčku na nádobí, až když je plná.
Myčku nádobí nebo pračku je dobré umístit dále od chladničky. Teplo a vlhkost, které uvolňují, způsobují, že se chladnička více namáhá a spotřeba energie tak roste.
Prádlo perte a máchejte ve studené nebo teplé vodě. Snažte se vyvarovat používání horké vody.
Pokud sušíte více než jednu várku prádla, naložte sušičku hned, jak se ukončí první cyklus. Ušetříte energii, protože buben sušičky se ohřeje na provozní teplotu rychleji.
Troubu na pečení nikdy nepředehřívejte, protože je to zbytečné. Výjimečně je to nutné u pokrmů, jejichž úprava vyžaduje jen krátkodobé využití vysoké teploty, ale těch je málo.
Při pečení nastavte potřebný čas a teplotu a neotevírejte často dvířka, abyste zkontrolovali stav pokrmu. Teplota uvnitř trouby se totiž při každém otevření dvířek o několik stupňů sníží a musí se pak vyrovnávat na zvolenou teplotu a spotřeba roste.
Upravujte v troubě více jídel, je to úspornější.
Pokud potřebujete pokrm znovu ohřát, využijte mikrovlnné trouby, je to energeticky méně náročné než ohřívání pokrmů na varné desce nebo v troubě.

AUTOR: RYS

Tab. 1 Ceny pro distibuční sazbu D 02d, jistič 3 x 25 A (v Kč)
Domácnost, která elektřinu nepoužívá k ohřevu vody a vytápění
ČEZ E.ON PRE
Název produktu
Basic Comfort Exclusive E.ON Elektřina Komfort
D Standard D Standard D Standard Klasik Klasik 24
A Tarif (za MWh) 1594,60 1594,60 1594,60 1586,27 1715,98
Měsíční poplatek za odběrné místo 35,70 47,60 65,45 45,22 40,46
B Distribuční sazba (za MWh) 1978,76 1978,76 1978,76 1949,21 1992,20
Měsíční platba podle hodnoty jističe 84,49 84,49 84,49 67,83 86,87
Systémové služby (za MWh) 175,11 175,11 175,11 175,11 175,11

C OZE KVET (za MWh) 40,61 40,61 40,61 40,61 40,61

OTE (za MWh) 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51

Cena přepočtená na 1 kWh 3,79 3,79 3,79 3,76 3,93

Měsíční paušály na odběrné místo celkem 120,19 132,09 149,94 113,05 127,33

Pozn.: A - ceny určené dodavatelem elektřiny; B - ceny podle cenového rozhodnutí ERÚ 10/2006; C - ceny podle cenového rozhodnutí ERÚ 9/2006.

Tab. 2 Ceny pro distibuční sazbu D 35d, jistič 3 x 32 A (v Kč)

Pro domácnost disponující kombinovanou vytápěcí soustavou

- elektrická akumulační a přímotopná část

ČEZ E.ON PRE

Název produktu

Basic Comfort Exclusive E.ON Elektřina Komfort

D Akumu D Akumu D Akumu Kombi Kombi 16

lace 16 lace 16 lace 16

Nízký tarif NT (za MWh) 1461,32 1461,32 1461,32 1541,05 1431,57

A Vysoký tarif VT (za MWh) 1792,14 1792,14 1792,14 1944,46 1758,82

Měsíční poplatek za odběrné místo 35,70 47,60 65,45 45,22 40,46

Distribuční sazba pro NT (za MWh) 16,09 16,09 16,09 3,25 1,77

B Distribuční sazba pro VT (za MWh) 93,09 93,09 93,09 68,71 80,3

Měsíční platba podle hodnoty jističe 305,83 305,83 305,83 315,35 317,73

Systémové služby (za MWh) 175,11 175,11 175,11 175,11 175,11

C OZE KVET (za MWh) 40,61 40,61 40,61 40,61 40,61

OTE (za MWh) 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51

Cena přepočtená na 1 kWh NT 1,70 1,70 1,70 1,77 1,65

Cena přepočtená na 1 kWh VT 2,11 2,11 2,11 2,23 2,06

Měsíční paušály na odběrné místo celkem 341,53 353,43 371,28 360,57 358,19

A - ceny určené dodavatelem elektřiny; B - ceny podle cenového rozhodnutí ERÚ 10/2006; C - ceny podle cenového rozhodnutí ERÚ 9/2006.
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí