zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

K čemu potřebujeme ekologické označování výrobků a služeb?

02.05.2007
Obecné
K čemu potřebujeme ekologické označování výrobků a služeb?
Označování ekologicky šetrných výrobků, resp. služeb, je jednoduchá cesta, která spotřebitele informuje o produktu a usnadňuje mu tak nákupní rozhodování.

Jedním z prostředků, který dobře slouží ke komunikaci mezi výrobci, obchodníky a spotřebiteli, je environmentální označování výrobků a služeb. Environmentální značení výrobků a služeb, udělování ekoznaček má svoje přesná mezinárodně platná pravidla, zásady a postupy. Nalezne je např. na internetových stránkách www.ekoznacka.cz.

V České republice jakož i pro země EU uděluje právo užívat toto ocenění ministr životního prostředí. Ekoznačku získává výrobek na časově omezenou dobu. Její délka je v souladu s časovou platností stanovených kritérií a v současné době jsou to tři roky. Po třech letech se vždy kritéria revidují, je-li třeba, zpřísňují, doplňují, prodlužují na další období.

Nejvíce ekoznaček je v barvách

Nejvíce označených výrobků je mezi vodou ředitelnými barvami a laky, plynovými kotli pro vytápění, čisticími prostředky a papírenskými výrobky, kancelářským, školním a zdravotnickým nábytkem. Na druhé straně nemáme označené výrobky mezi bílou domácí technikou, osvětlovacími zdroji, elektrotechnickými zařízeními pro domácnosti i kanceláře. Ale je nutné vzít v úvahu řadu dalších požadavků, které na výrobce tohoto sortimentu zboží klade legislativa. Stačí zmínit povinnost energetického štítkování, které výrobci již samo o sobě považují za dostačující informaci pro spotřebitele o ekologických parametrech jejich výrobků, jejich nízké spotřebě energie, vody atd. A z těchto důvodů ekoznačku "ignorují".

Záruka státu je v tom, že označený výrobek, který se dostává do rukou zákazníka, splňuje požadavky na užitné a funkční vlastnosti, je bezpečný a že je ve svých parametrech také šetrný k životnímu prostředí. Programy jsou vlastně certifikačními systémy řízenými třetí nezávislou stranou. A pokud výrobce, dovozce, poskytovatel služby přihlásí svůj produkt k hodnocení a prokáže splnění kritérií a požadavků, udělují mu v konečné fázi právo užívat příslušnou národní nebo nadnárodní ekoznačku, která se pro jejího držitele stává marketingovým nástrojem. Spotřebitelé dnes vědí, že mohou sami aktivně pomáhat chránit životní prostředí tím, že budou kupovat produkty, které životní prostředí zatěžují méně než produkty konkurenční. Hledají tedy srozumitelnou a dobře viditelnou informaci. Ekoznačka jí je.

Jaká jsou hodnotící kritéria?

Jiná kritéria pro hodnocení ekologické šetrnosti musí mít např. nátěrové hmoty, jiná čisticí prostředky, papírenské výrobky nebo technická zařízení sloužící pro vytápění objektů. Tato kritéria jsou vždy stanovena předem pro vymezenou skupinu výrobků či služeb. V současné době je v českém programu těchto skupin pro výrobky stanoveno 47, pro poskytovatele služeb jsou v současné době kategorie 3.

Počet licencí k užívání ekoznačky je 196. Držiteli ekoznačky je 84 firem v ČR. Program ekoznačení a udělování ekoznačky EU nabízí možnost získat ekoznačku výrobkům a službám ve 26 kategoriích (z toho 2 služeb).

Počet českých firem, které získaly právo užívat evropskou ekoznačku, je 6. Jsou mezi nimi výrobci textilních výrobků a poskytovatelé turistických ubytovacích služeb.

Národní ekoznačky se výrobkům a službám udělují ve více než 35 zemích světa. Právě do této rodiny patří český národní program a jeho ekoznačka "Ekologicky šetrný výrobek/služba".

Další známou a v našich obchodech viditelnou ekoznačkou je německý "Modrý anděl" na barvách a lacích. Severská ekoznačka, společná zemím severní Evropy, je u nás často viditelná na papírenských výrobcích.

Adéla Petrová a Petr Saifríd pracují v agentuře Cenia (Česká informační agentura životního prostředí)

Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby.

Hlavní zásady programů ekoznačení

- pracují s multi-kriteriálním přístupem, celý životní cyklus výrobku či služby je posuzován z hlediska všech jeho případných vlivů na životní prostředí,

- mají celosvětový rozměr, označené výrobky mohou být prodávány ve všech státech,

- jsou dobrovolné, proto se nevytvořily bariéry v obchodování,

- jsou výběrové, ekoznačka je udělována pouze těm produktům, které mají nejmenší nepříznivý vliv na životní prostředí.

- jsou průhledné, protože ekologická kritéria, kterým musí výrobek vyhovovat, jsou založena na společných stanoviscích významných spolupodílejících se odvětví, jako je průmysl, obchod, ekologické organizace a obchodní společnosti - mimo to si zákazníci mohou být jisti, že ekoznačka byla udělena nezávislou autoritou.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí