zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nabídka představení organizace

03.05.2007
Obecné
Nabídka představení organizace
Vážení,

občanské sdružení Český spolek pro péči o životní prostředí (dále jen ČSPŽ
P) je nevládní nezisková vědeckotechnická organizace, zabývající se předevší
m vztahy mezi ochrannou životního prostředí a výrobními činnostmi, vzděláván
ím a výchovou v péči o životní prostředí, zprostředkováním a šířením informa
cí o aktuálních problémech souvisejících s trvale udržitelným rozvojem.

ČSPŽP je členem organizace EFAEP (Evropské federace (nevládních) společnost
í odborníků pro ochranu životního prostředí. Tato organizace podporuje odbor
nou činnost a využívání vědeckých poznatků k ochraně životního prostředí, vš
estrannou spolupráci evropských států v rámci péče o životní prostředí (na p
říklad zařazením našich odborníků do evropské databáze, jejich prací pro Evr
opskou komisi  nebo prací na význačných evropských projektech).  EFAEP pověř
il Český spolek pro péči o životní prostředí uspořádáním své letošní valné h
romady.

Valná hromada EFAEP proběhne v prostorách domu Českého svazu vědecko-techn
ických společností  v Praze 1, Novotného lávka 5 (PSČ 116 68)ve dnech 31.kvě
tna - 1. června 2007. ČSPŽP  zamýšlí seznámit zahraniční odborníky s činnost
í českých organizací, zaměřených na ochranu životního prostředí. Zamýšlí usp
ořádat informativní výstavku (formou panelů a stolků) v atriu domu VTS.

Nabízíme proto možnost umístění informací o Vaší organizaci na panelech (v
češtině i angličtině), poskytnutím informativních materiálů, které by byly k
dispozici účastníkům valné hromady. Počítáme se 40-50ti zahraničními účastní
ky (pro ně s anglickým zněním materiálů) a s 60-80ti českými účastníky přidr
uženého semináře  (odpoledne 31.května 2007)


Na spolupráci s Vámi a příznivou odpověď do 15. května 2007 se těší

Ing. Jan Jarolím

předseda ČSPŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí