zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kácení a likvidační ořezy dřevin

19.05.2007
Příroda
Kácení a likvidační ořezy dřevin
V poslední době jsme svědky nekontrolovaného kácení stromů a všeho, co lidem roste na zahradě a dá nějakou dřevní hmotu.
Kdy je k těmto zásahům nutné povolení, kdy nikoli?

Přestože zákon o ochraně přírody č.íslo 114/1992 Sb. (dále jen zákon) a vyhláška č. 395/1992 Sb., vydaná k provedení zákona (dále jen vyhláška) platí již patnáct let, právní povědomí běžného občana o právech a povinnostech při kácení dřevin, ořezu a sousedských sporech je stále na velmi nízké úrovni.

Veřejnoprávní úpravu ochrany dřevin reprezentuje zákon o ochraně přírody a vyhláška. Na dřeviny se vztahuje i soukromoprávní úprava, která je obsažena v občanském zákoníku.

Strom je v právním slova smyslu věcí, tj. součástí nemovité věci - pozemku, na kterém roste a je tedy předmětem i vlastnického práva. Na strom je nutné pohlížet rovněž jako na prvek životního prostředí, který plní nezastupitelné ekologické funkce.

Veřejnoprávní úprava reprezentována zákonem o ochraně přírody je založena na třech principech: 1. princip ochrany - všechny dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením; 2. princip péče - péče a starost o dřeviny je povinností vlastníků pozemků, na nichž rostou; 3. povolovací princip - ke kácení dřevin je nezbytné povolení místně příslušného obecního úřadu formou správního rozhodnutí nebo splnění jedné z forem písemné oznamovací povinnosti, a to 15 dnů před zamýšleným kácením podle § 8 odst. 2 zákona v případě kácení dřevin z důvodů pěstebních, zdravotních a při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů.

Tento povolovací princip byl však v ustanovení § 8 odst. 3 zákona prolomen jednou podstatnou výjimkou: Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy, které nejsou významným krajinným prvkem a mají obvod kmene do 80 cm měřený ve výšce 130 cm nad zemí. Zároveň musí být splněny všechny čtyři podmínky.

Stále velké potíže působí občanům zorientovat se v případech ořezu dřevin. Je rozdíl mezi ořezem dřevin jejich vlastníkem a ořezem dřevin prováděným například sousedem.

Ořez dřevin vlastníkem pozemku, na kterém dřeviny rostou, podle zákona nepodléhá povolení a ohlášení. V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 vyhlášky ořez stromů ale nesmí vést k poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les, tj. způsobit podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobit jejich odumření.

Trochu jiná situace nastává, když chce ořez provádět soused, který tvrdí, že ho převis větví obtěžuje nad míru přiměřenou poměrům. V takovém případě pro něho vyplývají povinnosti z občanského zákoníku, kde se v § 127 uvádí, že neodstraní-li vyzvaný vlastník větve na upozornění obtěžovaného sám, může podle téhož ustanovení užít svépomoci a odstranit je sám. Ovšem za podmínky, že tak učiní šetrně a ve vhodné době.

Současně platí, že ořez stromů nesmí vést k poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les, tj. způsobit podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobit jejich odumření.

AUTOR: RNDr. Blanka Skřivánková
odbor životního prostředí a zemědělství
Městského úřadu Bruntál
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí