zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Móda, nebo nutnost?

26.05.2007
Obecné
Móda, nebo nutnost?
Ve světě roste zájem o fondy, investující podle sociálních, etických a ekologických kritérií.
V názvech otevřených podílových fondů stále častěji najdete slova etický, ekologický, udržitelný, odpovědný, čistý a zelený či jejich anglické ekvivalenty. Při zběžném členění je lze rozdělit do dvou skupin. První nazveme pracovně "etické", druhou "ekotechnologické". Patří jim budoucnost?

SEE FONDY NEBOLI SOCIÁLNÍ, ETICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ. Počátky etického investování se datují na konec 19. století v USA. Křesťanské církve si tehdy nepřály, aby jejich peníze nepřímo podporovaly hříšné jednání, tehdy hlavně pití tvrdého alkoholu a hazard. Do fondového byznysu se podobné pravidlo dostalo v 70. letech 20. století. Vznikaly fondy, které podle statutu nesměly investovat do akcií či dluhopisů firem, spojených s výrobou alkoholu, tabáku a pornografie. V době války ve Vietnamu padly v nemilost i výrobci zbraní. Pro tyto fondy se vžil název etické.

Investorům to časem přestalo stačit. V 80. letech se dostaly do popředí debaty o ekologické udržitelnosti ekonomického růstu. Moderní byly teorie brzkého vyčerpání přírodních zdrojů. V 90. letech řadu investorů dráždily pracovní podmínky a nízké standardy bezpečnosti práce v provozech nadnárodních korporací v rozvojových zemích. Nyní zase investory straší globální ekologická katastrofa. Vznikly proto fondy, jež mají v názvu etický, sociálně odpovědný nebo udržitelný. Jsou to většinou regionálně zaměřené akciové nebo dluhopisové fondy. Na rozdíl od ostatních fondů ve své skupině kladou důraz na sociální, etická a environmentální témata (jde o tzv. SEE fondy).

Podle britské poradenské firmy Ethical Investmant Research Services (EIRIS), zabývající se etickým investováním, kladou jejich manažeři důraz na pět okruhů problémů:

Tradiční etická témata - porušování lidských práv, vydírání, korupce aj. Firmy vyrábějící alkohol, tabák, pornografii a provozující hazardní hry už podle EIRIS tolik investorů nedráždí, pokud se s nimi nepojí kriminalita a násilí.

Environmentální témata. Jejich význam kvůli stále intenzivnějšímu vnímání ekologických hrozeb roste.

Sociální témata. Vedle dětské práce a krutých pracovních podmínek v rozvíjejících se zemích se diskutuje i o rostoucí nejistotě zaměstnání v rozvinutých zemích způsobené globalizací.

Podpora tzv. pozitivních produktů a služeb.

Podnikové vedení. Jde o transparentnost v řízení firmy, ale i její přístup k zaměstnancům z řad žen, seniorů a handicapovaných.

FONDY SEE mohou plnit poslání třemi způsoby. Prvním je screening. Fond hodnotí firmy podle sociálních, etických a environmentálních kritérií. Jak přísná kritéria bude fond při výběru vyžadovat, je věcí statutu. Investor se tak vyhne "špinavým" sektorům.

Druhou metodou je preferenční přístup. Manažer kupuje v každém sektoru akcie firem, které nejlépe splňují sociální, etická a environmentální kritéria. V poslední době se prosazuje třetí metoda - aktivismus. Takovýto SEE fond se snaží získat ve firmě vliv jako akcionář a nutí firmu změnit chování, aby časem splnila SEE kritéria. Investoři, kteří je mají v oblibě, tak mohou vidět konkrétní změny, jaké jejich investice přinesla.

SEE fondy přitom čelí hlavně dvěma problémům. Prvním je stanovení SEE kritérií, tedy rozhodnutí, co je dobré a špatné chování firmy. Jaderná energie např. snižuje emise do ovzduší, ale produkuje jaderný odpad. Průmyslová hnojiva zvedají úrodu v rozvíjejících se zemích, při nerozumném užívání ale mohou snížit kvalitu vody. Druhým problémem jsou relevantní informace o firmách z pohledu SEE kritérií. Ty nelze vyčíst z finančních výkazů. Korporace nepříjemná fakta tají a předhánějí se v ekologickém marketingu (Greenwash), aby si vytvořily obraz "zelené" firmy. Odborníci čekají, že výkazy pravidelně reportované firmami pro burzy se časem rozšíří i o SEE informace. Předtím je ale třeba nalézt vhodnou formu jejich standardizace.

DONEDÁVNA TÉMĚŘ NIKDO NEVĚŘIL, že může výkonnost etických fondů překonávat trh. Investorům se říkalo, že sice vydělají o něco méně, ale zlepší svět. Nyní existuje mnoho portfolio manažerů SEE fondů, kteří hlásají potenciální nadvýkonnost. Používají dva argumenty. První upozorňuje, že výrobky a služby od firem se špatnou ekologickou pověstí bude kupovat stále méně lidí. To jim bude snižovat tržby. Mohou také očekávat vyšší náklady kvůli penalizacím od vlád. Akcie firem, které nesplňují SEE kritéria, mají horší budoucnost než akcie firem, které je splňují. SEE fondy tím mají systematickou výhodu. Podle druhého argumentu musejí manažeři SEE fondů shánět o jednotlivých firmách mnohem víc informací než manažeři fondů, které na SEE kritéria hledět nemusejí. Důkladnější znalost firmy a jejího pozadí znamená lepší odhad jejích perspektiv. SEE fondy tak mají lepší výchozí pozici pro výběr akcií (stock picking).

Zatím ale nebyla v praxi prokázána systematická nadvýkonnost ani podvýkonnost SEE fondů. Mj. proto, že je každý takovýto fond originál. Strategie jednotlivých SEE fondů se tak velmi liší. Některé mají lepší výkonnost než kapitalizační indexy jednotlivých trhů, jiné horší. Stejně je tomu se SEE indexy.

SEE FONDY JSOU SICE MÓDNÍ, daleko populárnější jsou ale eko-technologické fondy, tedy sektorové fondy, zaměřené na environmentální technologie. Jejich strategie je poměrně jednoduchá - životní prostředí bude stále větší problém, současný styl výroby a spotřeby je neudržitelný, technologie šetrné k životnímu prostředí budou velmi žádané a přinesou zisky.

Jak uvedla Emma Howard Boyd z Jupiter Asset Management v listu Financial Times, preferují ekotechnologické fondy šest subsektorů. Je to vodní management, čistá energie, čistá doprava, odpadové hospodářství, nízkoenergetické stavby a ekologické služby.

V ekologickém investování přitom jméno fondu nic neznamená. Důležité je, co má v portfoliu. Platí to i tehdy, když se rozhodnete vyměnit například fond globálních akcií za fond stejného zaměření, který bere ohledy na sociální, etická a ekologická kritéria (SEE), a to i v případě, kdy si koupíte nadějný ekotechnologický fond. Investor by měl hlavně vědět, jak a z čeho vybírá manažer fondu do portfolia akcie či dluhopisy. V ČR zatím není nabídka SEE fondů a ekotechnologických fondů příliš široká. Vlna nově licencovaných fondů však brzy dorazí. Kromě fondů přitom existují i etické a ekologické indexové akcie (ETF) a certifikáty.

AUTOR: Roman Stuchlík

Moneco


Nejznámější indexy pro etické a ekologické investování

Poskytovatel indexu Index Země Vznik

FTSE Group FTSE4Good Velká Británie 7/2001

Securvita Natur Aktien Index Německo 4/1997

Umvelt Bank Umwelt Bank Aktien Index Německo 9/2002

SAM Group/Dow Jones Dow Jones Sustainability Index Švýcarsko 9/1999

Vigeo/Stoxx Advanced Sustainable Performance Ind. Francie 7/2001

Ethibel Ethibel Sustainability Index Belgie 6/2002

E.Capital Partners Ethical Index Itálie 5/2002

KLD Research Domini 400 Social Index USA 1990

KLD Research KLD Broad Market Social Index USA 1/2001

KLD Research KLD Dividend Achievers Social Index USA 1/2001

KLD Research KLD Large Cap Social Index USA 1/2001

KLD Research KLD Select Social ndex USA 6/2004

KLD Research KLD Global Climate 100 Index USA 1/2005

Calvert Group Calvert Social Index USA 3/2000

Zdroj: Sustainable Business Institute
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí