zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kraj otevřel přírodní památku - meandry řeky Odry

30.05.2007
Příroda
Kraj otevřel přírodní památku - meandry řeky Odry

KARVINSKO - První přírodní památku od svého vzniku otevřel v pátek Moravskoslezský kraj. Je to zvláště chráněné území na území Bohumína s názvem Hraniční meandry Odry. Na rozloze přes 126 hektarů a 7 km podél toku Odry žije řada chráněných živočichů a roste vzácná chráněná flóra. Především je to ale jediná rezervace ve střední Evropě s tak zachovanými neregulovanými korytotvornými procesy řeky - tvoří meandry, slepá ramena, tůně.

"Podnět k vyhlášení zvláště chráněného území na obou březích Odry v oblasti Kopytova a Bohumína podali vědci z mezinárodní organizace Word Wildlife Fund for Nature (WWF - Světový fond pro ochranu přírody), kteří mapovali nivu Odry po povodních v roce 1997. Oblast označili za velmi vzácnou - ve střední Evropě naprosto ojedinělou. Experti pak navrhli ochranu v rámci konceptu zvaného ,Espace de liberté´, což znamená zajištění prostoru pro nerušený pohyb řeky a neregulovanou tvorbu říčních koryt v pásmu. Pásmo leží po obou březích Odry na území České i Polské republiky. Aby unikátnost území zůstala zachována, je nutné je chránit dle platných zákonů v obou zemích - meandrování řeky totiž mírně mění hranici. Poláci už chráněné území vyhlásili. U nás bude pečovat o lokalitu Moravskoslezský kraj - k dnešnímu dni už dal na zajištění památky půl milionu korun a každoročně na nutné práce minimálně dáme dalších 50 tisíc (likvidace křídlatky, kosení porostů apod). Snahou kraje je zpracovat projekt, který by na další péči o památku a případné aktivity v oblasti zajistil podporu z Evropské unie. Počítáme v budoucnu například s naučnou stezkou," přiblížil genezi vzniku hraničních meandrů Odry náměstek hejtmana MSK Pavol Lukša (KDU-ČSL).

Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Tomáš Kotyza upřesňuje výjimečnost památky: "Hraniční meandry Odry představují ojedinělý přírodní fenomén, který už na evropských tocích téměř není. Na zhruba sedmikilometrovém úseku podél toku Odry mezi Kopytovem a Bohumínem si řeka zachovala přirozenou dynamiku korytotvorných procesů. Projevuje se tvorbou mnoha štěrkových náplavů a lavic, odstavených částí meandrů (pozn.- když se meandr protrhne, řeka teče jiným korytem, ze zbytku meandru pak vzniká slepé rameno), z nichž pak vznikají slepá ramena a tůně. Řeky tedy svým způsobem stále mírně mění státní hranici. Území obývá řada zvláště chráněných druhů živočichů a roste tam ojedinělá flóra. Vazba některých druhů na zdejší ekosystémy je unikátní nejen v rámci celorepublikovém, ale i celoevropském. Území je proto součástí soustavy NATURA 2000 jako evropsky významná lokalita," řekl Tomáš Kotyza s tím, že památka je samozřejmě přístupná veřejnosti.

Rostliny: ze zvláště chráněných vodních rostlin se tu vyskytuje mikropopulace kotvice plovoucí a řečanky menší, dále leknín bělostný. Na bahenních náplavech najdete skřípinec jezerní, šmel okoličnatý a tajničku rýžovitou.

Živočichové: žije tu řada zvláště chráněných živočichů, především ptáků. Hnízdí tu jeden pár orla mořského, hnízdí tu také morčák velký, ledňáček říční, strnad luční a další. Žije tu bobr evropský, jezevec lesní a vydra říční. Řeku, její slepá ramena a tůně obývají chráněné druhy bezobratlých : škeble rybničná, kriticky ohrožený velevrub malířský. Z obojživelníků tu najdete čolka obecného, žáby kuňku žlutobřichou, rosničku zelenou a skokana zeleného.

Brouci: páchník hnědý.
 


Autor / zdroj: Šárka Swiderová

http://morava24.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí